Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Oppvekstsenter Arkiv

Vi fann 237 artiklar i dette arkivet.


Kan det bli meieridrift i Todalen skule?

Jon Olav Ørsal Onsdag 2. august 2023

I ei pressemelding frå Todalen Meieri blir det informert om at selskapet er i forhandlingar med Surnadal kommune om å overta bygningsmassen til Todalen skule.  Plana vidare er å etablere verksemda til Todalen Meieri der.  Dei har lege i startgropa for å etablere meieriverksemda i eigne lokalar heime i Utigarden på Kvennset – no kan planane bli endra. Lokala til Todalen skule har stått tomme sia skulen vart nedlagt i 2021.


Mobiliserer til korpsmusikk på nasjonaldagen

Jon Olav Ørsal Måndag 8. mai 2023

17. maifeiring uten korpsmusikk det går ikkje an  – i fleire år har veteranar frå Stangvik skulekorps stilt opp og sørga for korpsmusikk til togent i Todalen.  I kveld var det øving på kantina på Talgø, og her var det 6 personar som møtte.   Det er i minste laget, seier Ingeborg Myrvang som er «primus motor» for  17.-korpset .  Vi mangler nokre grunnstemmer for å få det til å låte bra, så vi setter vår lit til at vi klarer å lokke med oss nokre fleire til å kome med i siste liten. 


Fin og lun advendtstund på Evenshaugen

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 9. desember 2022

I går kveld inviterte Foreldrearbeidsutvalet (FAU), elevane og dei tilsette ved Todalen og Stangvik oppvekstsenter på Evenshaugen foreldre og søsken til adventstund. Elevane, med hjelp frå lærarane, hadde laga underhaldning med sketsjar, dans og songar, der temaet sjølvsagt var jul, og som dei framførte under adventstunda.  


Vangsgutane er i rute…

Jon Olav Ørsal Sundag 21. august 2022

Søndag fikk vi nærast uventa besøk i redaksjonen! Det var frå Fonna Forlag – redaktør og majoritetseigar Kjartan Helleve som stakk innom. Han hadde ærend i området, og kom på at han skulle stikke innom og sjå seg litt rundt i Todalen når han først var på disse traktane.


Aktivitetsdag på Bordholmen

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 17. juni 2022

I dag tok Todalen og Stangvik oppvekstsenter, som til vanleg er lokalisert på Evenshaugen, turen til Todalen for å ha aktivitetsdag på Bordholmen stadion. Her var det mange gjennomført mange forskjellege aktivitetar dei knappe fire timane dei hadde til rådigheit. 


God stemning på møtet om ny bruk av skulebygget

Jon Olav Ørsal Måndag 30. mai 2022

Det var bra frammøte og stor interesse for framtida til skulebygget i Todalen. Det var Surnadal kommune som inviterte bygdefolket i Todalen til «ide-møte» med tanke på kva som skal skje med skulebygget først og fremst og kanskje seinare også skjebnen til barnehagebygget. Skulen vart som kjent lagt ned etter at skuleåret var slutt i 2021, medan barnehagen vart midlertidig stengt frå same tid. Barnehagen er ikkje nedlagt, og kan søkjast på inntil 2024 og kan bli starta opp igjen dersom det blir nok søkjarar


Korleis skal vi bruke barnehage- og skulebygget i framtida

Jon Olav Ørsal Sundag 29. mai 2022

Surnadal kommune ønskjer ein dialog med lokalbefolkninga i Todalen om framtid bruk av barnehage- og skulebygget, og inviterer difor til møte for å få positive innspel og gode idear frå bygdefolket.
Møtet skjer måndag 30. mai kl 19:00 i gymsalen i skulebygget i Todalen. Frå Surnadal kommune kjem ordførar og kommunedirektør, og truleg 1-2 personar til frå administrasjonen. I tillegg er formannskapet invitert til møtet


Etterbruk – kva gjer vi med skulen?

Jon Olav Ørsal Laurdag 16. oktober 2021

Ja, det spørsmålet stiller ordførar Margrete Svinvik og kommunedirektør Knut Haugen til bygdefolket i Todalen. Politikarane har gjeve dei to i oppdrag å ha ein dialog med bygdesamfunnet for å prøve å finne ei løysing på eventuell etterbruk av skulebygninga etter at skulen vart nedlagt i år. 


Måndag er det skulestart

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 19. august 2021

Måndag 23.august er det skulestart for elevane i grunnskulen i Surnadal kommune. At skuleåret 2021/22 tek til så seint, heng saman med at skuleruta i grunnskulen, følgjer skuleruta for den vidaregåande skulen i Møre og Romsdal, og at dei og har ein sein skulestart i år. Alle skulane startar på grønt nivå, med tanke på […]


Todalen barnehage stengt, men ikkje lagt ned

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 4. august 2021

I ei pressemelding frå Surnadal kommune i dag, blir vi informert om at Todalen barnehage blir stengt frå 1.august 2021, altså for tre dagar sidan. Ungane ved barnehagen vil få tilbod om plass ved andre barnehagar i kommunen. Barnehagen er stengt, men ikkje lagt ned. Dette inneber at dersom det blir nok ungar seinare, så vil barnehagen bli opna att. Pressemeldinga kan du lese nedanfor:


Heftig kløverstafett mellomlanda i Todalen

Jon Olav Ørsal Torsdag 24. juni 2021

I dag har Kløverstafetten mellomlanda i Todalen på sin tur som går landet rundt.  Det er i høve 125-årsjubileet til NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening) at denne landsdekkjande stafetten arrangerast, og no i dag var det altså Todalen sanitetsforening sin tur til å markere arrangementet.  Stafettpinnen kom ved god hjelp av Tor Olav Vatn frå Talgø Tradbo og Nils Ove Bruset hos Talgø Bygg frå Straumsnes til Todalen i morgontimane torsdag. 


Ut skuleporten for aller siste gong!

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 18. juni 2021

I dag gjekk elevane ved Todalen skule ut skuleporten for aller siste gong. No ventar to månader med sommarferie, og til hausten byrjar elevane ved Stangvik skule på Evenshaugen og ved Surnadal barne- og ungdomsskule på Øye. I dag vart dørene ved Todalen skule stengt for aller siste gong, og 101 år med skuledrift i bygningane frå 1920, går no altså over i historiebøkene.