Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Oppvekstsenter Arkiv

Vi fann 227 artiklar i dette arkivet.


Heftig kløverstafett mellomlanda i Todalen

Jon Olav Ørsal Torsdag 24. juni 2021

I dag har Kløverstafetten mellomlanda i Todalen på sin tur som går landet rundt.  Det er i høve 125-årsjubileet til NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening) at denne landsdekkjande stafetten arrangerast, og no i dag var det altså Todalen sanitetsforening sin tur til å markere arrangementet.  Stafettpinnen kom ved god hjelp av Tor Olav Vatn frå Talgø Tradbo og Nils Ove Bruset hos Talgø Bygg frå Straumsnes til Todalen i morgontimane torsdag. 


Ut skuleporten for aller siste gong!

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 18. juni 2021

I dag gjekk elevane ved Todalen skule ut skuleporten for aller siste gong. No ventar to månader med sommarferie, og til hausten byrjar elevane ved Stangvik skule på Evenshaugen og ved Surnadal barne- og ungdomsskule på Øye. I dag vart dørene ved Todalen skule stengt for aller siste gong, og 101 år med skuledrift i bygningane frå 1920, går no altså over i historiebøkene.


Todalen skule – lunsj på Todalshytta

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 18. juni 2021

Den planlagte sommaravslutninga ved Todalen skule onsdag kveld vart avlyst på grunn av vêrutsiktene. Men torsdag nytta elevane og dei tilsette finvêret til å ta turen til Todalshytta for å ete «Todalsburger» med tilbehør til lunsj. Lunsjen vart servert utandørs, slik at elevane og dei tilsette fekk nyte den fine utsikta nedover bygda og skulen.


Fortent heider til dei tilsette ved Todalen skule

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 16. juni 2021

I kveld var det meininga at Todalen skule, med elevar, tilsette og foreldre, skulle ha siste sommaravslutning før Todalen skule, frå fredag av, går over i historia og blir samanslått med Stangvik skule på Evenshaugen. Vêrutsiktene for kvelden gjorde at arrangementet vart avlyst, da det etter plana skulle foregå utandørs. 


Todalen Oppvekstsenter plukka søppel på Vorpnesset

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 9. juni 2021

I går var både barnehagen og skulen ved Todalen Oppvekstsenter på søppelrydding på Vorpnesset utanfor Ansneset. Todalen Bondelag stilte med varm lunsj, så det vart ein fin dag for alle saman. 


Rekordarta biltog rundt bygda.

Jon Olav Ørsal Måndag 17. mai 2021

Sjølv om feiringa av nasjonaldagen var prega av koronatiltak, så la det så absolutt ikkje nokon dempar på feiringa. Som seg hør og bør var dagen prega av mange bunadskledde og oppstasa deltakarar og så vart det ei skikkeleg rekorddeltaking i biltoget – heile 88 biler passerte Trudvangkrysset kan Torill Talgø bekrefte.


Surnadal kommune med tilbod om gratis «Sommarskule»

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 7. mai 2021

Surnadal kommune kan i år tilby gratis «Sommarskule» for alle elevar i 1. – 10.klasse. Tilbodet er meint å kompensere for den tida mange elevar har mista på skulen på grunn av  koronautfordringane det siste året. Det er regjeringa som har løyvd pengane som no gjer det mogleg for Surnadal kommune, og 227 andre kommunar, å tilby gratis «Sommarskule» for alle elevar i 1. – 10.klasse. Det er Kulturskulen som administrerer ordninga i Surnadal kommune. 


Utplasseringsveke ved Todalen skule

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 7. mai 2021

Elevane som går i 9.årstrinn ved Surnadal barne- og ungdomskule har kvar vår utplasseringsveke hos ulike lokale bedrifter eller institusjonar. Utplasseringsveka er meint å gje ungdommane arbeidstrening, men og for å hjelpe dei med å velje som karriereveg for framtida. Det er mindre enn eitt år til elevane i 9.årstrinn må velje kva line dei vil søkje på når dei frå hausten 2022 skal starte på vidaregåande utdanning. Valet dei da gjer, vil vere retningsgjevande for den framtidig karrierevegen deira, og for kva dei kan og vil arbeide med i framtida. 


Todalen oppvekstsenter markerte den internasjonale bakelsdagen

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 28. mars 2021

Torsdag 25.mars vart den internasjonale bakelsdagen markert over heile landet. Todalen oppvekstsenter markerte sjølvsagt dagen, men det var i år, på grunn av kononaen, eit todelt arrangement, der 1. – 4. årstrinn steikte bakels ute over bålpanne, medan 5. – 7.årstrinn steikte bakels inne. Det var dei yngste elevane som laga bakelsrøre til alle. 


Todalen Sanitetsforening med påskeoverrasking til Todalen oppvekstsenter

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 26. mars 2021

Vanlegvis er det jula ein assosierer med overraskingar i form av gåver, men på ettermiddagen i dag dukka Kari Kvendset og Jorunn Ørsal, frå Todalen Sanitetsforening, opp på Todalen oppvekstsenter med ei skikkeleg overrasking til elevane og dei tilsette. Ei overrasking både elevane og dei tilsette sette stor pris på!


Feira at sola er komen og «samefolkets dag»

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 5. februar 2021

I dag feira Todalen oppvekstsenter at sola har kome att, samstundes som dei feira «samefolkets dag», sjølv om den først er i morgon, 6.februar. Mellom den 6.november og 5.februar er sola borte ved oppvekstsenteret, så i dag var det stor glede da sola viste seg for første gong på knappe tre månader. 


Todalen skule – Uteskule på Bordholmen

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 7. januar 2021

Så langt i skulåret 2020/21 har 1. – 4.årstrinn hatt uteskule mest kvar torsdag, medan  5. – 7.årstrinn har hatt uteskule omtrent kvar 4.torsdag. I dag hadde difor heile Todalen skule uteskule på Bordholmen. Etter at første time var ferdig på skulen, tok både elevar og lærarar på seg varme klede og gjekk, via Øyagrenda og Ørsalbukta, ned til Bordholmen stadion.