Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen Elveigarlag

Todalen Elveigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 21. juni 2018, 08:43

Nyheter knytta til Todalen Elveigarlag

Minner om årsmøtet, som blir digitalt

Jon Olav Ørsal Onsdag 24. november 2021

Todalen elveeigarlag minner om sitt årsmøte torsdag 25. november 2021 kl 19.30.  På grunn av utviklingen i koronasituasjonen blir møtet gjennomfør digitalt, og IKKE i Sanitetshuset, slik som det står i den opprinnelige innkallingen til årsmøtet, melder styret i elveeigarlaget. 


Mykje regn og flaumstore elvar – oppdatert

Jon Olav Ørsal Onsdag 25. august 2021

Det var nok inga overrasking av det var flaumstore elvar i dag tidleg, etter som yr.no i sinemeldingar har åtvara om til dels store nedbørsmengder lokalt.  Her på berget kan vi lese på ein av dei lokale verstasjonane at det var mykje nedbør både ein periode i går kveld og ein periode i 2-3 tida i natt. 


Laks Ola Einar

Rekordarta avslutning på lakseseongen

Jon Olav Ørsal Måndag 16. august 2021

Til dels store nedbørsmengder sørga for skikkeleg fiskarelv dei siste par dagane – natt til søndag var toppen på vassføringa på 48 m3/sek, men minka for ned igjen på 20-talet på søndag ettermiddag.  De to siste dagene vart det faktisk teke 11 laksar  – dei to største på 9 og 10,5 kg medan resten var […]


Innspurt på laksefisket – søndag er siste dag i Toåa!

Jon Olav Ørsal Laurdag 14. august 2021

Komande døgn er det finale for laksefisket for i år – søndag kl 24:00 er det definitivt slutt for i år i Toåa for i år. Fisket har den siste tida vore sterkt prega av lita vassføring og dermed vanslege tilhøve for laksefiskarane.


Avlyser ungdomsfiskedagen som var tillyst lørdag

Jon Olav Ørsal Onsdag 4. august 2021

Todalen Elveeigarlag (TEL) melder at den planlagte Ungdomsfiskedagen lørdag 7. august er avlyst. TEL beklager dette, men laget vil satser på å arrangere ny Ungdomsfiskedag i 2022. TEL minner om at ungdom under 16 år kan fiske gratis sammen med en voksen med fiskekort (stangdeling) eller bestille fiskekort gratis ved å kontakte Tove på tlf […]


Sesongslutt for sjøauren i Toåa.

Jon Olav Ørsal Laurdag 31. juli 2021

I dag er det siste dag for fiske etter sjøaure i Toåa.  Siste fastsetting av fisketider i direktoratet reduserte fisketida for sjøaure slik at fisket starta 15. juni og sluttar 31. juli kl 23:59.  Dette er nytt av året, tidlegare var det same tid for sjøaure og laks – nemleg 15. juni til 15.august.  Når […]


Uvanleg fangst i Toåa for Rune Holtberget

Jon Olav Ørsal Sundag 25. juli 2021

Rune Holtberget fikk ei litt artig oppleving i Romåhølen søndag.  Han såg at at var noko som rørte seg i vatnet like ved land – like i nærleiken av gapahuken ved Romåhølet. Rune oppdaga at det var ein laks som truleg var skadd, og kledde av seg og vassa uti for å prøve å få på land laksen.


Prima fiskarelv etter regnvêret

Jon Olav Ørsal Sundag 18. juli 2021

Den siste veka har det nok vore i minstelaget med vassføring for laksefisket i Toåa.  I går kveld var det imidlertid vêromskifte og ein god del regn utover kvelden og natta.  Det har ført til at Toåa har auka vassføringa fra rundt 2,3 m3/sek i går ettermiddag – til 13,2 m3/sek på målinga no kl 17:00 søndag.


Snorkeltur nedover elva på slukleiting

Jon Olav Ørsal Torsdag 8. juli 2021

Torsdag kveld var Svein Håvard og Karoline Brøndbo ute på snorkeltur nedover Toåa.  Dei hadde dykkardrakt og snorkelutstyr, og kosa seg med å kike etter laks og aure, samtidig som dei plukka slukar som er slite bort i kontakt med steinar og røter. 


Fikk pukkellaks på kroken i Toåa

Jon Olav Ørsal Onsdag 7. juli 2021

Under laksefiske i Toåa, nærare bestemt i nedre Gunnøyhølen, fikk Ragnar Halle ein pukkellakse på kroken.  Pukkellaksen var eit par kg, og kom fort på land og vart avliva.  Pukkellaksen er ein uønska lakseart, men den blir stadig oftare observert i norske lakseelvar – spesielt i nordnorske elvar.


Terje fikk ein ekte todaling på kroken!

Jon Olav Ørsal Onsdag 16. juni 2021

Etter fleire rykk og napp, vart det endeleg fast fisk på kroken for Terje Kristiansen i dag.  Det skjedde i Tømmermelhølen og når den kom på vekta viste den 6 kg – det som var spesielt med denne laksen er at den er fettfinneklipt, og det vil seie at den er produsert ved Rossåa settefisk og sannsynleg vis sett ut i Toåa for eit par år sia.  Det var ein hofisk på 85 cm som altså vart teken på flue i Tømmermelhølen.


Todalslaks – ikkje den største men den første i år!

Jon Olav Ørsal Tysdag 15. juni 2021

Da er årets første laks forlengst komen på land i Toåa – todalingen Carsten Bohle vart førstemann og det skjedde i Nedre Skjorahølen tysdag føremiddag kl 9.40.   Den kjem nok langt i frå til å bli ståande som nokon rekordlaks, men vekta stoppa på nøyaktig 3.500 gram eller rettare sagt 3,5 kg.