Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen Elveeigarlag

Todalen Elveeigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 11. april 2022, 17:48

Nyheter knytta til Todalen Elveeigarlag

Aktivitet på fleire frontar i Toåa

Jon Olav Ørsal Fredag 15. september 2023

Dersom du jhar lagt merke til grønkledde menn i Toåa dei siste dagane, så er det Sweko som har drevet med ungfiskundersøking, gytefiskteljing, samt oppmåling av den anadrome strekninga i Toåa. 


Lite føling med ekstremvêret «Hans»

Jon Olav Ørsal Tysdag 8. august 2023

Det var nok mange som var spent på kva som kom til å skje på «verfronten» utover kvelden og natta i går.  Det var meldt ekstremvêr på orange nivå for distriktet her, men vi har nok så langt sluppet unna det verste regnvêret.  Som meldt er det Østlandet som har fått det meste, og «Hans» har nok feid over landet lenger sør enn kva som var meldt frå YR.NO.God start på laksefisket i Toåa

Jon Olav Ørsal Laurdag 24. juni 2023

Etter halvanna veke med laksefiske i Toåa  er vi eigentleg godt nøgd med fangsten, fortel Stig Husby, som er leiar i Todalen Elveeigarlag (TEL).  – Vi har lagt med mykje arbeid i å forvalte laksefisket dei siste åra, og tykkjer eigentleg at vi har lykkes bra. Samarbeid Stig fortel at dei denne sesongen har satsa […]


Opnar for laksefiske ved Steinutgarden – ny gapahuk på plass

Jon Olav Ørsal Tysdag 20. juni 2023

Leiar Todalen elveeigarlag, Stig Husby, fortel at frå i år er laksevaldet «Steinutgarden» med i elveeigarlaget igjen.  Steinutgarden har vore leid ut som privat elv i mange år no.  Stig er glad for at den populære strekninga, ved utløpet av Romåa, no er tilgjengeleg for kortkjøparane i gjen. No blir Steinutgarden rusta opp til å ta i mot laksefiskarane, og ny fin gapahuk er under bygging og klar til bruk i løpet av veka.  


Snart sesongopning i Toåa

Jon Olav Ørsal Torsdag 8. juni 2023

Ved midnatt onsdag 15. juni går startskotet for fiske etter laks og sjøaure i Toåa.  No er det travle tider for styret i Todalen Elveeigarlag som skal få alle detaljar på plass til fisket startar.  Styreleiar Stig Husby fortel at det er eit stort engasjement og det er nok både elveeigarar og fiskarar som gler seg til at laksefisket kjem igang.


Fann 5000 år gammel reiskap ved Toåa tursti

Jon Olav Ørsal Sundag 30. april 2023

Siv Halle var ut på trimtur i Toåa tursti da ho gjorde eit interessant funn sist fredag.  Ho tok ein pause ved gapahuken i Gunnøya som ligg like ved turstien som går frå Halsabrua og oppover til Bønnavollan like ved kyrkja.  Ho brukar å finne nokre steinar på elvaøra framfor gapahuken som ho legg på pyramiden som ligg der.  Da oppdaga ho at ein av steinane var litt spesiell, og likna på ein pilspiss eller spydspiss – og var heilt tydeleg menneskeskap og forseggjort. 


Regnet pøser ned – flaumstore elvar nærmar seg 10-årsflaum

Jon Olav Ørsal Laurdag 17. september 2022

Det siste døgnet har regnet pøsa ned – det regna godt utover fredagen, og da vi var ute for å sjå på elva i 19.30-tida var elva i fyrhushølen, bak Gammelfabrikken, slik som på biletet på framsida. Da fikk vi ikkje inn data frå vassmålaren ovafor Storfossen. No i morgontimane er data frå målaren lagt ut, og da kan vi sjå at vassføringa på dette tidspunktet var temmeleg nøyaktig 75 m3/sek. I løpet av natta har det regna jamt og trutt…


Sikrar slekters gang i Toåa

Jon Olav Ørsal Tysdag 13. september 2022

Todalen Elveeigarlag legg vekt på at laksegenene frå Toåa skal førast vidare. Derfor er Statkraft pålagt å ale sette ut eit antal smolt som er knytt opp mot avtalen som Trønderkraft har med overføring av ein del av nedfallsområdet til Driva kraftverk. Kvart år blir det difor drive med stamfiske til denne prosessen. Eit antal laks blir fanga og frakta til stamlakshuset ved Bjøråa, og så blir det teke genprøvar for å sikre at ein avlar vidare på laksar med ekte «todalsgener».


Fin fiskarelv og fine forhold i Toåa

Jon Olav Ørsal Torsdag 28. juli 2022

Etter fleire dagar med mykje nedbør er vassføringa no på tur ned igjen i Toåa. Torsdag var vassføringa over 32 m3/sek ved NVEs målestasjon, men var i går kl 17 kome ned på 20-talen – og har fortsett å gå ned etter siste måling som var onsdag kl 17. Den siste veka er det teke eit 10-tals laksar i Toåa, medan ein no ventar at det blir bra aktivitet i elva i dagane framover


Midtsesongevaluering med forbud mot å fiske holaks i Toåa

Jon Olav Ørsal Torsdag 14. juli 2022

Fra 15. juli er det forbud mot å fiske holaks i Toåa, skriv Todalen Elveeigarlag i ei pressemelding. Dette er samme tiltak som ble gjort i fjor for å tilpasse laksefisket til bestandsstørrelsen etter at midtsesongevaluering i vassdraget er gjort.


Stor vassføring i går kveld – Toåa på veg ned no

Jon Olav Ørsal Sundag 10. juli 2022

Resultatet av det strie regnvêret laurdag gjorde utslag på målestasjonen ved Storfossen. Den viste rundt 17 m3/sek på målinga fredag kl 17, og laurdag kl 17 var den komen på knappe 35 m37sek, men regnvêret fortsette og elva vaks fort utover kvelden, og den gikk da etter kvart melfull