Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2019 er tillitsverva fordelt slik:

Leder: Per Åke Jakobsson

Nestleder: Stine Grytskog
Kasserer: Aasmund Longva Kvendset
Sekretær: Siv Halle
Studieleiar: Olav Halle

Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2019, 11:47

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Side 1 av 1112345...Siste »

Komen i gang med 2.-slåtten

Jon Olav Ørsal Tysdag 28. juli 2020

Ola Kvendset er så smått i gang med 2.-slåtten.  Først ute var ein åker med ei blanding av åkerbønner, haustrug, hundgras og kvitkløver som var nysodd. Her var nok førsteslåtten mest ugras, etter ein heilt spesiell vår med både nysnø, tørka og ein periode med regn, fortel Ola. – Men no kjem åkeren fint og eg reknar med å få litt over ein ball pr dekar, seier han.  På denne åkeren satar han på 1 eller 2 rundar til før det blir vinter.


Skoggjødsling med helikopter

Jon Olav Ørsal Måndag 13. juli 2020

Fleire nyplanta skogsfelt får no eit tilskot med gjødsel for å få fart på voksteren. Eit helikopter får gjort denne jobben utruleg effektivt, og flyr ut med gjødselspreiar som sørger for gjødsling av plantefelta.


Full fart med slåtten – må nytte finvêret no!

Jon Olav Ørsal Fredag 12. juni 2020

Todalen Mjølk er i full gang med slåtten – i løpet av helga er det plana å slå minst 1000 mål av til saman rundt 2000 mål som dei driftar. Og jammen går det unna når ein slår 2×3 meters bredde og kjører rundt 20 km i timen med slåmaskina.  Vi snakka såvidt med odd Harald Talgø som satt bak rattet på traktoren, og han fortalte at det er mykje gras i år.


Vi minner om bandtvangen

Jon Olav Ørsal Måndag 4. mai 2020

Om våren er det mykje nytt liv ute i naturen – det gjeld både fuglar, dyr og bufe.  Elg, hjort og rådyr treng ektra ro og fred for å føde nye kalvar, og det same treng fuglar som hekkar både i skogen og langs stranda eller langs vassdarg.  Difor er det på tide å minne om bandtvangen som på denne tida er generell og gjeld alle. 


Etablerer «Beredskapsgruppe Landbruk i Surnadal»

Jon Olav Ørsal Sundag 22. mars 2020

Etter initiativ fra varaordførar Hugo Pedersen vart det før helga nedsett ei beredskapsgruppe landbruk i Surnadal. Gruppa består av leiarane i Bondelag og Småbrukarlag og i saueavlslag, mjølkeprodusentlag, skogeigarlag osv. I tillegg er varaordførar og jordbrukssjef med og ikke minst avløysarlaget.


Gjer klart til vegarbeid

Dordi Jorunn Halle Onsdag 4. mars 2020

Når ein passerer Brusetbrua, ser ein at krattskogen langs Toåa på nordsida er borte, og det står skilt om vegarbeid. Skogen blir rydda langs vegen for å gjere klart til vegarbeid. Vegen frå Brusetbrua heilt inn til Romåbrua skal utvidast og utbetrast. Slik vegen er no, er han for smal og svak til å tåle nye og moderne landbruksmaskiner og tømmertransport.


Prima skurtømmer i Øyalia

Jon Olav Ørsal Sundag 16. februar 2020

Den siste veka har det pågått tømmerdrift i nedre del av Øyalia.  Det er Solli Skog som jobbar der, og dei stiller med både hogstmaskin og lastbærer så det går fort unna og drives effektivt. Det er eit felt med furuskog som no blir teke ut – rundt 8-900 m3 slik det ser ut no, fortel Ståle Ansnes som er skogeigar.


Landbrukskonferansen er i rute – få fagleg påfyll!

Jon Olav Ørsal Laurdag 21. september 2019

Bøndene er under press frå mange kantar, og er vant til stor uforutsigbarheit og til å omstille seg etter endra forutsetningar. Bondeyrket er eit einsamt yrke, og det er derfor stort behov for fagleg input. Ikkje minst ser klimaendringane ut til å få stor fokus, som vil gje nye utfordringar og stor uforutsigbarheit for landbruket. Reduserte produksjonskvotar er ei anna utfordring som er tema på landbrukskonferansen


Rekkje no i rad……

Jon Olav Ørsal Onsdag 4. september 2019

Austistukyrne var onsdag på veg heim frå beite på Høyem. Turen gikk til fots, og med gjetarar i følget. Som vanleg måtte turen gå med ein omveg via Øyagrenda, for med metaldekket på Brusetbrua så nekter både krøter og sauer å gå over brua der.


3.-slått i kappløp med vêrmeldinga

Jon Olav Ørsal Tysdag 27. august 2019

Denne veka har vore full fart med 3.-slåtten. Det har vore gode forhold for grasvoksteren, og det ser ut til å bli bra avlingar. Dermed er det slett ikkje formangel slik at var i 2018, da fleire måtte redusere besetninga for å få foret til å strekke til.


Sauer på vidvanke

Jon Olav Ørsal Torsdag 15. august 2019

Ein sau med 2 lam har vorte ein slags kjendis i Todalen. Dei vart først observert i Ørsalbukta, men har målbevisst kryssa over Halsabrua fortsett etter strandlinja forbi Bordholmen stadion og Talgø MøreTre sin elementfabrikk på Kvennset no i føremiddag.


Full trøkk for 2.-slåtten hos Todalen Mjølk

Jon Olav Ørsal Måndag 22. juli 2019

Med gode vêrmeldingar for resten av veka nyttar Todalen Mjølk høvet til å starte 2.-slåtten for fullt. Med godt over 2000 dekar med gras på rot, er det tross alt nokre dagars arbeid å få gjort om alt graset til siloballar. Vi tok ein liten prat med Odd Harald Talgø som i kveldinga var i gang med slåtten i Husbytrøinn, der rundt 70 mål skulle slåast.


Side 1 av 1112345...Siste »