Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sokneråd

Slik er Todalen sokneråd samansett etter valet i 2015:

Leiar: Britt Mossing
Nestleiar: Ingrunn Torvik
Medlem: Kristen Bruset
Medlem: Anders Gjeldnes
Varamedlem:  Sidsel Kalseth Heimlund

Først publisert: 19. november 2009, 16:16 - Sist oppdatert: 19. november 2015, 19:13

Nyheter knytta til Todalen Sokneråd

Side 1 av 1712345...Siste »

Jo Sverre kjem med konsert i kyrkja

Jon Olav Ørsal Lørdag 18. november 2017

Sett av torsdag kveld 30. november! Da kjem Jo Sverre med konsert i Todalen kyrkje, med start kl 19.30. Jo Sverre har svinga seg opp, og har vorte utruleg populær. Han deltok for øvrig på Raus-konserten i 2017. No kan du alstå få høre han i Todalen kyrkje.


Helgemesse i Todalen kyrkje

Jon Olav Ørsal Torsdag 2. november 2017

Søndag feirar mange kyrkjer Allehelgensgudsteneste. Dette er ei messe med preg av både vemod og håp. – Kanskje blir den litt einsidig forstått som berre minnedag for dei vi har mista siste året, seier Torbjørn Brøske, som skal leie gudstenestene i Stangvik, Todalen og Åsskard. – Dagen dei gamle kalla Helgemesse, er jo ei høgtid mynta på heile kyrkjelyden, understrekar han. Brøske gjer for tida teneste ved Sjømannskyrkja på Gran Canaria, men er på heimebane denne helga. – I Todalen kyrkje blir gudstenesta søndag kl 14.00.


Takk til Kristian

Bernt I Bøe Tirsdag 31. oktober 2017

Kristian Settem vart takka med blomster og gåve under gudstenesta i Åsskard kyrkje søndag. Han sluttar no som kyrkjetenar etter eit kvart hundreår i kyrkjeleg arbeid.


Triveleg konfirmantfest i Ungdomshuset

Dordi Jorunn Halle Søndag 15. oktober 2017

Laurdag kveld arrangerte soknerådet i Todalen konfirmantfest i Ungdomshuset; – her var både dei som vart konfirmerte i 1967 og dei som skal konfirmerast våren 2018 inviterte. Det var godt oppmøte både av konfirmantar med familie og bygdefolk, og det vart ein triveleg kveld.a


Soknerådet takka dugnadsgjeng

Dordi Jorunn Halle Onsdag 4. oktober 2017

Sommaren 2017 vart graset på kyrkjegarden i Todalen slått på dugnad, og onsdag kveld fekk dugnadsgjengen takk frå soknerådet som spanderte kaffe og nydeleg kake. Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd som er ansvarleg for drifta av kyrkjene i kommunen, slit med trong økonomi og har ikkje pengar til å leige inn ferievikarar til sommarstell av kyrkjegardane.


Gudsteneste – presenterte neste års konfirmantar

Jon Olav Ørsal Søndag 17. september 2017

Søndag var det gudsteneste i kyrkja, der mellom anna presentasjon av dei kyrkjelege konfirmantane for neste år vart presentert.  Det var prost Leif endre Grutle som var vikarprest, da det enno ikkje er tilsett ny prest i Stangvik prestegjeld.  Det var forresten ikkje berre presten som var på vikarbasis, for Bernt Bøe som no er […]


Gudsteneste – presentasjon av konfirmantane

Jon Olav Ørsal Lørdag 16. september 2017

Soknerådet minner om at det er gudsteneste i Todalen kyrkje søndag 17.9.2017 kl 11:00, der neste års konfirmantar vil bli presentert for kyrkjelyden.  Offer til Kyrkjebladet.  Det er prost Leif Endre Grutle som forrettar.


Attgløymte ting i kyrkja – er det ditt?

Jon Olav Ørsal Søndag 20. august 2017

Anders Gjeldnes sitt i soknerådet i Todalen, og er innimellom vert i kyrkja i samband med gudstenesta. Etter gudstenesta i dag tok han nokre bilder av attgløymte ting i kyrkja, og lurer no på om det er nokon som kjenner att nokre av tingane. Det er alt frå sko til refleksvestar og mykje anna.


Aktivitetar i kyrkja i 2. halvår

Jon Olav Ørsal Torsdag 17. august 2017

No har soknerådet haustprogrammet for Todalen kyrkje klart. Dei har sett opp plan fram til nyttår, og det er planlagt 8 gudstenester i denne perioden. I tillegg er det planlagt konfirmasjonsfest, der 50-årskonfirmantane er bedne. Det skjer 14. oktober i Todalen ungdomshus. 


Restaureringa av kyrkja snart ferdig

Jon Olav Ørsal Fredag 23. juni 2017

Firmaet Tradisjonsbygg frå Sunndalsøra som har jobba med restaurering av murane på kyrkja er snart ferdige med arbeidet. Det er murane under koret og sakristiet som er renovert i denne omgangen. Denne delen av kyrkja er jekka opp, før dei gamle murane er fjerna og nytt fundament og nye murar er no snart på plass, fortel […]


To nyfødde todalingar

Jon Olav Ørsal Torsdag 22. juni 2017

Eit tjeldpar har bygd sitt reir og lagt to egg på ei grav på kyrkjegarden for nokre veker sia. Den ligg tett attmed eine porten, og det har nok vore mykje ufred i rugeperioden. Likevel er det i dag kome to nye og velskapte tjeld-ungar. Foreldra har passa godt på i dag, og vart litt «rabiat» når vi nærma oss.


Møte om gudstenesteordninga

Jon Olav Ørsal Tirsdag 6. juni 2017

Torsdag kveld kl. 19.30 vert det ope møte på kyrkjelydshuset på Skei om gudstenesteordninga som er i bruk i kyrkjelydane. Det er sokna Stangvik, Todalen og Åsskard som skal vurdere si ordning for hovedgudsteneste som vart vedteke og teke i bruk for nokre år sidan


Side 1 av 1712345...Siste »