Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen historielag

Styret:
Leiar: John Moe
Nestleiar:Dordi Jorunn Halle
Kasserar: Sven Olav Svinvik
Sekretær: Wenche Kvendset
Styremedlem: Svein Åge Saksen
Varamedlem: Ragnar Halle
Varamedlem: Åse Ville Redalen

Kulturminnegruppe:
Gudmund K. Kvendset
Anders Halset
Lars Redalen

Arkiv gruppe:(gamle protokoller mm.)
Karen Johanne Talgø
Sidsel Kalseth Heimlund
Eivind Grønmyr

Skannarpatrulje (arkivere bilete av historisk verdi):
Ingri Bruset og Ragnhild Ansnes Moe

Skriftstyre for årsskriftet:

Wenche Østenby Kvendset, Sven Olav Svinvik

Maren Ansnes, Dordi Jorunn Halle

 

Først publisert: 19. november 2009, 16:12 - Sist oppdatert: 26. mars 2018, 17:55

Nyheter knytta til Todalen historielag

Side 1 av 1712345...Siste »

Siste bildearkiv med seterliv fra Todalen historielag

Ingri og Ragnhild i scannerpatruljen Sundag 28. juni 2020

Koronatida har vore spesiell for oss alle, fleire ting vart sett på vent, det var lite arrangement rundt i bygda og lite å skriva om som  for eksempel på todalen.no. Dei spurde difor skannargruppa om vi ville leggje ut bilete. Vi landa på ein rundtur i marka og fjellet, seterbileta vi allereie hadde i arkivet.


Halsetreff i Todalen

Dordi Jorunn Halle Laurdag 27. juni 2020

Laurdag 27. juni var 22 etterkommarar av Johanne og Kristian Halse på todalstur; det var eit «utvida søskenbarntreff». I Todalen var første stopp Halsesamlinga og Gammelskulen. Etterpå skulle dei oppsøke Halsbua i håp om å få eit glimt av «Handelsmann Nordvik», og så sjå seg rundt i bygda og ta ein tur opp til Kårvatn.


Her kjem Svinviksetra fra Todalen Historielag

Ingri og Ragnhild i scannerpatruljen Måndag 22. juni 2020

Då er vi komne til Svinviksetra i den populære seterserien fra Todalen historielag. Under finn du galleri med tekst på bileta fra Svinvikleigmålet.


Godt årsmøte i historielaget

Dordi Jorunn Halle Tysdag 16. juni 2020

Tre månader etter plana vart det 16. juni årsmøte i Todalen historielag, koronapandemien sette stoppar for årsmøte i mars. Godt og vel 20 personar møtte fram i det fine veret, det var leiar John Moe godt fornøgd med da han ønskte vel møtt. Han er også fornøgd med at historielaget no har 200 medlemmer!


Årsmøte i Todalen historielag

Dordi Jorunn Halle Måndag 15. juni 2020

Historielaget minner om at dei arrangerer årsmøte i Todalen ungdomshus tysdag 16. juni kl. 19.30. Vanlege årsmøtesaker og orientering om arbeidet framover.


Hjellnessetrene fra Todalen historielag

Mari B. Redalen Måndag 15. juni 2020

I serien med bilete frå setrene er vi no komne til Hjellnes. I Seterbok for Todalen, skrive av Bernt Bøe, kan du lese om historia til setrene og seterlivet. Boka kan kjøpast ved å ta kontakt med Todalen historielag.


Haugasetra fra Todalen historielag

Ingri og Ragnhild i scannarpatrulja Sundag 7. juni 2020

Todalen historielag er klare med vekas seter, denne veka er vi komne til haugasetra.


Kvennsetdalen fra Todalen historielag

Mari B. Redalen Måndag 1. juni 2020

Denne gongen har vi teke fram bilete frå Kvennsetdalen. Om setrene og seterlivet i dalen kan ein lesa i Seterbok for Todalen.


Årsmøte i Todalen historielag

Dordi Jorunn Halle Onsdag 27. mai 2020

Det blir årsmøte i Todalen historielag tysdag 16. juni kl. 19.30 i Ungodmshuset. Vanlege årsmøtesaker, og skannarpatrulja viser bilete frå arkivet.


Romådalen del 3 indre setrene.

Ragnhild og Ingri i scannarpatrulja Sundag 24. mai 2020

Idag har vi kome til Indre Setrene i Romådalen i den populære serien fra Ingri og Ragnhild, scannerpatruljen i Todalen Historielag. Heldigvis har vi fleire leigmål i vente utover forsommaren 


Husbysetrene i Romådalen del 2

Ingri og Ragnhild i scannarpatrulja Sundag 17. mai 2020

Bileta vi har plukka frå fotoarkivet til Todalen historielag denne gongen er frå Husbysetrene som ligg i Romådalen, om lag midt imellom Ytre- og Indre Halasetrene. I boka Seterbok for Todalen, skrive av Bernt Bøe, frå side 123 til og med side 138 kan du lesa historia om setrene som høyrer Husbygardane til. Boka kan kjøpast ved å ta kontakt med Todalen historielag


Ytre setrene i Romådalen fra Todalen historielag.

Ingri og Ragnhild i scannarpatrulja Måndag 11. mai 2020

No har vi komme til Romådalen på vår arkiv-visning. Vi deler Romådalen opp i tre bolkar for vi har så mange bilete i arkivet. I dag kan du gjera deg betre kjent med Ytre Setrene i Romådalen.


Side 1 av 1712345...Siste »