Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen historielag

Styret:
Leiar: John Moe
Nestleiar: Ragnar Halle
Kasserar: Sven Olav Svinvik
Sekretær: Wenche Kvendset
Styremedlem: Sissel Halset Storslett
Varamedlem: Knut Halset
Varamedlem: Åse Ville Redalen

Kulturminnegruppe:
Gudmund K. Kvendset
Anders Halset
Lars Redalen

Arkiv gruppe:(gamle protokoller mm.)
Karen Johanne Talgø
Sidsel Kalseth Heimlund
Eivind Grønmyr

Skannarpatrulje (arkivere bilete av historisk verdi):
Ingri Bruset og Ragnhild Ansnes Moe

Skriftstyre for årsskriftet:

Wenche Østenby Kvendset, Sven Olav Svinvik

Maren Ansnes, Dordi Jorunn Halle

 

Først publisert: 19. november 2009, 16:12 - Sist oppdatert: 8. august 2020, 21:00

Nyheter knytta til Todalen historielag

Forsøk på gruvedrift i Neådalen/Storlidalen?

Jon Olav Ørsal Tysdag 15. oktober 2019

Todalen historielag har fått en interessant henvendelse fra Harald Taagvold i Oppdal, som lurer på om det er noen som har kjennskap til at det har foregått skjerping/muting i området innerst i Neådalen, men på Oppdalsiden av fylkes-/kommunegrensen. Stedet er vist med et kryss på vedlagte kart, og i tillegg har Taagvold sendt med flere bilder som er vist nedenfor.


Historia engasjerer bygdefolket

Jon Olav Ørsal Måndag 14. oktober 2019

Det var godt oppmøte og stort engasjement på temamøtet om stadnamn langs Toåa eller Storelva som mange seier. Det var Todalen historielag som inviterte til temamøte eller nærare sagt arbeidsmøte, der det var høve til å studere kart og avisutklipp som var lagt ut på borda. Leiar i historielaget, John Moe, var imponert over det gode frammøtet, og håpa å få mange namn på kart og bilder som var lagt ut på borda.


I kveld: Temakveld om namn langs Toåa

Jon Olav Ørsal Måndag 14. oktober 2019

Måndag 14. oktober kl. 19:00 inviterer Todalen historielag til temakveld kveld i Todalen ungdomshus. Denne kvelden er det namn langs Toåa som er hovudaktiviteten, men det blir vist mykje bilder på storskjerm og i fotoalbumar, så det kan eigentleg bli litt tå kvart denne kvelden, seier leiar i historielaget John Moe. Vi er rett og slett ute etter å skaffe oss info om ting som vi ikkje veit nok om.


Historielagstur til Torjulvågen og Frei.

Marit Haugen Sundag 16. juni 2019

Todalen og Stangvik historielag hadde og i år samarbeid om felles busstur for medlemmer og andre. I år skulle turen gå innom Torjulvågen og vidare til Frei, og det var litt over 30 stk som tok 9-ferja frå Kvanne laurdag den 15. juni, med Øystein Moe som stødig sjåfør på bussen – i sol frå mesta skyfri himmel. Det var Stangvik historielag som stod for hovedansvaret for turen i år, med Lars Gudmund Røen som tilretteleggar og leiar for turen.


Historisk vandring – besøkte Husbygrenda

Jon Olav Ørsal Laurdag 1. juni 2019

Det er stor interesse for lokalhistoria i Todalen, og todalingane tek godt vare på historia si. Historielaget har nærare 200-medlemar og det er mange som er aktive i arbeidet med å ta vare på historia. Todalen historielag har kvart år eit årsskrift med artiklar frå lokalhistoria, og i fleire år har laget arrangert historisk vandring i fleire av grendene. Laurdag var det Husbygrenda som stod for tur med start i kyrkja og vandring vidare til Husby og nedover att til Bekkerhagan bustadfelt, der rundt 50 personar deltok


Blir du med tur til Torjulvågen og Frei?

Dordi Jorunn Halle Måndag 27. mai 2019

SJÅ HER! Historielaga minner om at fristen for å melde seg på årets busstur til Torjulvågen og Frei no nærmar seg. Påmelding må skje før 1. juni til

Marit Haugen, telefon 480 49 218 eller

John Moe, telefon 920 48 856

Her kan du lese om turen, dette ser ut til å bli ein interessant dag:


Historielaget minner om kulturvandringa på Husby i morgon, laurdag 1. juni.

Dordi Jorunn Halle Tysdag 21. mai 2019

Laurdag 1. juni inviterer Todalen historielag til kulturvandring på Husby. Det blir start frå kyrkja kl. 12.00, der er det god plass til parkering. Vandringa vil omfatte Smålandsgrenda, Husbygarden, Fredrikstad, Lauvåskogen og Bekkerhagan. Lokale guidar vil orientere om gammal og nyare historie.


Bli med på feiring – programmet er klart

Jon Olav Ørsal Tysdag 14. mai 2019

17. maikomiteen har programmet klart for feiring av nasjonaldagen her i Todalen. Det blir i stor grad feiring etter tradisjonelt mønster, og dagen startar med biltog rundt bygda som startar frå Matkroken kl 10 og som går via Gammelfabrikken og endar opp på Bordholmen. Der blir det tradisjonell frokost i regi av fotballgruppa i Todalen I.L.Filmkveld med historisk sus

Jon Olav Ørsal Onsdag 27. februar 2019

Todalen historielag fylte ungdomshuset med eit historieinteressert publikum tysdag kveld. Det var folk både frå Todalen og lengre unna som er historieinteressert og det er godt oppmøte på arrangementa til historielaget. Denne gongen var det filmkveld, og det vart vist historiske glimt med stor variasjon – men først og fremst var det todalsfurua – eller todalstolla – som var i fokus. Svein Åge Saksen viste filmsnuttar, med egne opptak som var frå 80- og 90-talet. Veldig artig å sjå att dette, som no er verdifull historisk materiale.Klingande mynt til orgelet

Elinor Bolme Torsdag 21. februar 2019

Vi har tidlegare skreve om orgelet i Todalen kyrkje som no er under oppussing, og at det vart starta opp kronerulling for å dekkje vedlikehaldsbehovet. Anders Gjeldnes i Todalen sokneråd kan no fortelje at det så langt er komme inn i underkant av 25 000 kroner til formålet frå ulike hald i bygda, kor Todalen Historielag har bidrege med heile 20 000 kroner av desse.