Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen historielag 2022

Styret:
Leiar: John Moe
Nestleiar: Ragnar Halle
Kasserar: Sven Olav Svinvik
Sekretær: Wenche Kvendset
Styremedlem: Sissel Halset Storslett
Varamedlem: Knut Halset
Varamedlem: Åse Ville Redalen

Kulturminnegruppe:
Gudmund K. Kvendset
Anders Halset
Lars Redalen

Arkiv gruppe:(gamle protokoller mm.)
Karen Johanne Talgø
Sidsel Kalseth Heimlund
Eivind Grønmyr

Skannarpatrulje (arkivere bilete av historisk verdi):
Ingri Bruset og Ragnhild Ansnes Moe

Skriftstyre for årsskriftet:

Wenche Østenby Kvendset, Sven Olav Svinvik

Maren Ansnes, Dordi Jorunn Halle

 

Først publisert: 19. november 2009, 16:12 - Sist oppdatert: 29. mars 2022, 21:36

Nyheter knytta til Todalen historielag 2022

Ansnessetra og Ansnesleigmålet fra historielaget

Scannarpatrulja ved Ingri og Ragnhild Måndag 23. mars 2020

Pga koronaviruset er nesten all aktivitet utsett eller avlyst, og det blir mindre å skrive om for todalen.no. I det høve vart skannarpatrulja spurt om vi kunne leggje ut bilete på nettsida ei stund framover. Vi har sett saman bilete av setrene/hyttene og folk i ulike motiv frå kvart leigmål


Arbeidet med årsskrift nr 19 er i full gang!

Dordi Jorunn Halle Fredag 20. mars 2020

Skriftstyret i Todalen historielag melder at arbeidet med årsskrift nr 19 er godt i gang. Fleire artiklar er i boks, og andre er under arbeid.Årsmøte i Todalen historielag

Dordi Jorunn Halle Tysdag 3. mars 2020

Todalen historielag held årsmøte i Ungdomshuset tysdag 24. mars kl. 19:30. Det blir vanlege årsmøtesaker, servering av kveldsmat og bilete frå fotoarkivet på storskjerm. Alle er velkomne!

Sjå fleire opplysningar her:


Mykje folk på interessant og triveleg filmkveld

Dordi Jorunn Halle Fredag 28. februar 2020

Mange gode og trivelege, men også vemodige minne vart viste under filmkvelden til historielaget torsdag kveld. Svein Åge Saksen hadde sett saman varierte og interessante filmklipp som fenga publikum, dette er viktig historisk dokumentasjon. 


Historielaget minner om filmkveld i Ungdomshuset

Dordi Jorunn Halle Onsdag 26. februar 2020

Todalen historielag inviterer til filmkveld i Ungdomshuset torsdag 27. februar kl. 19.30. Svein Åge Saksen viser fleire interessante filmklipp frå arkivet, her blir det gjensyn med mange kjenningar!


Ein bunad er ikkje berre ein bunad

Jon Olav Ørsal Sundag 26. januar 2020

Søndag ettermiddag arrangerte Todalen historielag sin tradisjonelle «Ettermiddagskaffe» i Todalen ungdomshus. Temaet for årets arrangement var bunader, og Ole Kristian Gundersen frå Husfliden i Kristiansund var dagens foredragshaldar og bunadsekspert. Det er stor interesse for bunader, og historielaget sprengte alle positive prognoser med tanke på tilhøyrarar og måtte sette inn ekstra bord og stolar.


Nordmørsbunadens historie og mangfald

Dordi Jorunn Halle Fredag 24. januar 2020

Historielaget minner om ettermiddagskaffien søndag .
Todalen historielag inviterer til ettermiddagskaffe i Ungdomshuset søndag 26. januar kl. 14:00. Ole Kristian Gundersen, som er bunadstilverkar ved Flid Husfliden i Kristiansund, vil halde foredrag om Nordmørsbunaden, både kvinnebunad og mannsbunad. Han vil presentere bunadsmangfaldet slik det er i dag og dra historiske liner.


Bokslepp for nytt årsskrift i ettermiddag

Jon Olav Ørsal Sundag 17. november 2019

Dagens bokslapp vart utsett ein time i ettermiddag for å styre unna straumstansen som Svorka hadde beramma. Men det vart bra oppmøte i Ungdomshuset i ettermiddag, og det nye årsskriftet som er nr 18 i rekkja, var godt motteke. Todalen historielag jobbar godt, og har stor oppslutning i bygdefolket som er interessert og engasjert i den lokale bygdehistoria. I dag var det møtt opp eit femtital interesserte, da lagets leiar John Moe kunne ønskje velkomen.


Bokslepp frå historielaget – korrigert tidspunkt

Jon Olav Ørsal Onsdag 13. november 2019

Søndag 17. november er det klart for premiere for årets årsskrift frå Todalen historielag. Det skjer i Todalen ungdomshus, men på grunn av straumutkobling denne dagen må vi justere tidspunktet, og starter difor kl. 15.00, men elles går programmet som planlagt.


Forsøk på gruvedrift i Neådalen/Storlidalen?

Jon Olav Ørsal Tysdag 15. oktober 2019

Todalen historielag har fått en interessant henvendelse fra Harald Taagvold i Oppdal, som lurer på om det er noen som har kjennskap til at det har foregått skjerping/muting i området innerst i Neådalen, men på Oppdalsiden av fylkes-/kommunegrensen. Stedet er vist med et kryss på vedlagte kart, og i tillegg har Taagvold sendt med flere bilder som er vist nedenfor.


Historia engasjerer bygdefolket

Jon Olav Ørsal Måndag 14. oktober 2019

Det var godt oppmøte og stort engasjement på temamøtet om stadnamn langs Toåa eller Storelva som mange seier. Det var Todalen historielag som inviterte til temamøte eller nærare sagt arbeidsmøte, der det var høve til å studere kart og avisutklipp som var lagt ut på borda. Leiar i historielaget, John Moe, var imponert over det gode frammøtet, og håpa å få mange namn på kart og bilder som var lagt ut på borda.