Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Båtforening

Todalen Båtforening står for drift og utleie av båtplass i båthavna på Kvendset.

Styret i 2021:

Ledar: Bjørn Hauglann

Sekretær: Nils Ove Bruset
Kasserar: Rune Moe
Styremedlem: Steinar Frøystad
Styremedlem: Lars Stensby

Valgkomite: Asgeir Longva og Anders Talgø

Revisorar: Gudmund I Kvendset og Anders Talgø

Her kan du laste ned vedtekter for Todalen Båtforening

 

Først publisert: 7. juni 2011, 20:45 - Sist oppdatert: 13. august 2021, 09:20

Nyheter knytta til Todalen Båtforening

Årsmøte i Todalen Båtforening- oppdatert

Jon Olav Ørsal Måndag 15. april 2024

På denne tida er det travel åsmøtetid, og og denne gongen er det Todalen båtforening det gjeld.  Det skjer torsdag 6. mai kl 19:00 i båthamna eller på kantina i 2. etasje på anlegget på Kvennset.


Les om raset og tida etterpå – her finn du linkar

Jon Olav Ørsal Måndag 31. juli 2023

Tida etteer raset i 2013 vart det lagt ut mange nyheitssaker her på Todalen.no.  Sakene ligg framleis på Todalen.no i arkivet for juli og august 2013, og kan hentast fram i dagen dersom du har lyst til å friske oppatt det som skjedde på den tida.  Vi har lagt alle linkane på denne sida for å gjera det enkelt for deg som lesar – attafor linken ligg datoen da sakene vart lagt ut og denne høyrer sjølvsagt ikkje til linken. 


31. juli – det er gått 10 år sia raset gjekk

Jon Olav Ørsal Måndag 31. juli 2023

På denne datoen i 2013 gjekk det store raset uti Stranda. Det tok med seg både straumnettet, vegen og mykje skog  – og dermed var bygda totalt isolert frå omverda nokre dagar. Dette gjorde at utfordringane stod i kø – vi som var «innestengt» måtte finne nye løysingar og improvisere på mange felt.


Todalen Båtforening kaller inn til årsmøte

Jon Olav Ørsal Torsdag 11. mai 2023

Todalen Båtforening kaller inn sine medlemmer til årsmøte på kantina på Talgø (2 etasje)  torsdag 25 mai 2023 kl. 19:30. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes inn til styret v/formann Bjørn Hauglann innen 18. mai 2023.  


Saniteten inviterte til beredskapssamarbeid

Jon Olav Ørsal Fredag 31. mars 2023

Sanitetskvinnene har ein over hundre år lang tradisjon for å arbeide med beredskaps-  og  helsearbeid – no oppfordrar dei lag og organisasjonar og lokale firma til å bli med på å planlegge og sette i system dette arbeidet. Første samling for å kome i gang var torsdag kveld i Sanitetshuset. Maren Ansnes som er leiar i […]


Todalen båtforening kallar inn til årsmøte

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 22. juli 2022

Todalen båtforening kallar inn til årsmøte 2022. Årsmøtet blir halde ved båghamna i Sissigrenda søndag 14. august klokka 18:00. Saker ein ønsker å få behandla på årsmøtet, må sendast laiar Bjørn Hauglann på e-post: bjorn.hauglann@talgo.no eller ta kontakt på mobil: 913 38 0 51. 


Badeplassen nyflidd

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 25. juni 2022

I går kom varmen, og Todalen Båtforening var ute med graskløpparen og fekk slått graset på badeplassen i Sissigrenda. Så da kan badesesongen ta til, men det er ikkje meldt om dei heilt store badetemperaturane enda, men den kjem nok med varmen!


Muddring av innkjøringa til båthamna

Jon Olav Ørsal Fredag 13. august 2021

I går starta arbeidet med å muddre innløpet til båthamna i Sissigrenda.  Bjørn Hauglannn som er leiar i Todalen båtforening fortel at utløpet av Toåa dregmed seg masse som legges igjen ved innløpet til båthamna, og dette blir rekna som vedlikehald som må gjerast ein og annan gongen.  Det er Per E. Gjeldnes Maskin som er utøvande entreprenør for dette prosjektet.


Todalen Båtforening inviterer sin medlemmer til årsmøte

Jon Olav Ørsal Tysdag 4. mai 2021

Todalen Båtforening inviteerer sine medlemmer til årsmøte tirsdag 18. mai kl 19:00, og det skjer på Gammelfabrikken i Brusetmarka.  På agendaen for årsmøtet står vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes inn til styret v/formannen innen 10. mai 2021.


Satsar både på snøre og nattstått bruk

Jon Olav Ørsal Torsdag 15. april 2021

Vi trefte to karer som heldt på og rigga seg for fiskri i småbåthamna no i kveld.  Dei skulle ut og sette garn, og så skulle dei fiske med snøre etterpå.  Det har vore «nåkkån loinne» fiskeri den siste tida – best fangst med småsei og storsei og litt torsk.


Hold orden i båthamna

Jon Olav Ørsal Sundag 21. juni 2020

Vi har ei fint område for  båthamn og badeplass i Sissigrenda.  Der må alle hjelpe til og holde orden og rydde etter seg. Todalen Båtforening oppfordrar alle som har båttilhengar parker i området ved båthamna om å hente dei heim snarest mulig. Det er styret i båtforeninga som melder dette.    


Todalen båtforening utsetter årsmøtet

Jon Olav Ørsal Laurdag 11. april 2020

Styret i Todalen båtforening har bestemt at årsmøtet i år skal utsettes inntil Koronaviruset ikke lenger utgjør en trussel, skriv leder Lars iStensby i en pressemelding.
Etter vedtektene skal årsmøtet avholdes innen slutten av april, hvert år. I år så er det foreløbig ikke forsvarlig å samles til årsmøte, og styret har enda ikke kommet frem til en alternativ, trygg måte, å avholde årsmøte på