Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Medlemsskap i Todalen.no

Det er mogleg for både privatpersonar, organisasjonar og bedrifter å bli medlem i Todalen.no. For privatpersonar betyr dette medlemskort og eigarskap. Organisasjonar og bedrifter får logo på nettsidene med lenke til eigen side eller informasjonsside på Todalen.no. Vi prøvar å få publisert relevant informasjon så snart som mogleg og komma med redaksjonell omtale. Organisasjonar kan og få eiga underside på Todalen.no, kor alle nyheiter relatert til organisasjonen blir samla.

Medlemskontigenten blir brukt for å finansiere vidare drift av Todalen.no og premiar til konkurransar på sida. Vi håpar mange ser nytten i Todalen.no, og ynskjer å bidra til å halde den levande. Medlemskontigenten er satt til 200 kr pr år frå og med 2019.

Støttemedlemskap

Vipps:

Vipps 200 kroner til 107600. Skriv navn og adresse.

Overføring via ordinær bank:

Kontonummeret er då 4040 15 70219.

Her er det veldig viktig at du i feltet for meldingar skriv KVEN det er betalinga gjeld, då betalar og medlem ikkje treng vera den same.

Vi vil prøve å levere medlemskort så snart som mogleg, eller sende det i posten om du bor utanfor bygda. Send oss i så fall postadresse på e-post: red@todalen.no eller gjennom kontaktskjemaet.
Vi kjem til å ha stand med salg av medlemsskap, og annonserer dette gjennom nettsidene på førehand.

Organisasjonar og bedrifter

For å bestille medlemsskap, send oss ein e-post på red@todalen.no eller bruk kontaktskjemaet. Om du har logo klar, kan du gjerne sende med denne. Vi brukar bilete med bredde på 180 px og høyde på maks 150 px, men er behjelpelege med å utforme denne om du har den i anna størrelse eller format. Medlemskontigent vart for 2019 satt til 1800 kr for organisasjonar og 2800 kr for bedrifter på årsmøtet i 2018. Men om nokon ynskjer å bidra med meir sett vi stor pris på det.

Har du noko spørsmål, kan du sende mail på red@todalen.no eller bruke kontaktskjemaet

Først publisert: 4. mai 2011, 07:25 - Sist oppdatert: 27. januar 2019, 17:12