Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen oppvekstsenter

Foreldrearbeidsutvalet for Todalen oppvekstsenter

Styret i FAU 2014/2015:
Leiar: Ingeborg Myrvang
Nestleiar: Bjørn Hauglann
Sekretær: Inger Astrid Moen
Kasserar: Einar Talgø
Medlemmer: Tove Talgø Brøndbo, Bjørn Gunnar Ansnes, Karin Halle, Siri Skjerve og Anders Karlsen

Først publisert: 19. november 2009, 16:20 - Sist oppdatert: 26. november 2014, 16:35

Nyheter knytta til Todalen oppvekstsenter

Etterbruk – kva gjer vi med skulen?

Jon Olav Ørsal Laurdag 16. oktober 2021

Ja, det spørsmålet stiller ordførar Margrete Svinvik og kommunedirektør Knut Haugen til bygdefolket i Todalen. Politikarane har gjeve dei to i oppdrag å ha ein dialog med bygdesamfunnet for å prøve å finne ei løysing på eventuell etterbruk av skulebygninga etter at skulen vart nedlagt i år. 


Måndag er det skulestart

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 19. august 2021

Måndag 23.august er det skulestart for elevane i grunnskulen i Surnadal kommune. At skuleåret 2021/22 tek til så seint, heng saman med at skuleruta i grunnskulen, følgjer skuleruta for den vidaregåande skulen i Møre og Romsdal, og at dei og har ein sein skulestart i år. Alle skulane startar på grønt nivå, med tanke på […]


Todalen barnehage stengt, men ikkje lagt ned

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 4. august 2021

I ei pressemelding frå Surnadal kommune i dag, blir vi informert om at Todalen barnehage blir stengt frå 1.august 2021, altså for tre dagar sidan. Ungane ved barnehagen vil få tilbod om plass ved andre barnehagar i kommunen. Barnehagen er stengt, men ikkje lagt ned. Dette inneber at dersom det blir nok ungar seinare, så vil barnehagen bli opna att. Pressemeldinga kan du lese nedanfor:


Heftig kløverstafett mellomlanda i Todalen

Jon Olav Ørsal Torsdag 24. juni 2021

I dag har Kløverstafetten mellomlanda i Todalen på sin tur som går landet rundt.  Det er i høve 125-årsjubileet til NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening) at denne landsdekkjande stafetten arrangerast, og no i dag var det altså Todalen sanitetsforening sin tur til å markere arrangementet.  Stafettpinnen kom ved god hjelp av Tor Olav Vatn frå Talgø Tradbo og Nils Ove Bruset hos Talgø Bygg frå Straumsnes til Todalen i morgontimane torsdag. 


Ut skuleporten for aller siste gong!

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 18. juni 2021

I dag gjekk elevane ved Todalen skule ut skuleporten for aller siste gong. No ventar to månader med sommarferie, og til hausten byrjar elevane ved Stangvik skule på Evenshaugen og ved Surnadal barne- og ungdomsskule på Øye. I dag vart dørene ved Todalen skule stengt for aller siste gong, og 101 år med skuledrift i bygningane frå 1920, går no altså over i historiebøkene.


Todalen skule – lunsj på Todalshytta

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 18. juni 2021

Den planlagte sommaravslutninga ved Todalen skule onsdag kveld vart avlyst på grunn av vêrutsiktene. Men torsdag nytta elevane og dei tilsette finvêret til å ta turen til Todalshytta for å ete «Todalsburger» med tilbehør til lunsj. Lunsjen vart servert utandørs, slik at elevane og dei tilsette fekk nyte den fine utsikta nedover bygda og skulen.


Fortent heider til dei tilsette ved Todalen skule

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 16. juni 2021

I kveld var det meininga at Todalen skule, med elevar, tilsette og foreldre, skulle ha siste sommaravslutning før Todalen skule, frå fredag av, går over i historia og blir samanslått med Stangvik skule på Evenshaugen. Vêrutsiktene for kvelden gjorde at arrangementet vart avlyst, da det etter plana skulle foregå utandørs. 


Todalen Oppvekstsenter plukka søppel på Vorpnesset

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 9. juni 2021

I går var både barnehagen og skulen ved Todalen Oppvekstsenter på søppelrydding på Vorpnesset utanfor Ansneset. Todalen Bondelag stilte med varm lunsj, så det vart ein fin dag for alle saman. 


Rekordarta biltog rundt bygda.

Jon Olav Ørsal Måndag 17. mai 2021

Sjølv om feiringa av nasjonaldagen var prega av koronatiltak, så la det så absolutt ikkje nokon dempar på feiringa. Som seg hør og bør var dagen prega av mange bunadskledde og oppstasa deltakarar og så vart det ei skikkeleg rekorddeltaking i biltoget – heile 88 biler passerte Trudvangkrysset kan Torill Talgø bekrefte.


Surnadal kommune med tilbod om gratis «Sommarskule»

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 7. mai 2021

Surnadal kommune kan i år tilby gratis «Sommarskule» for alle elevar i 1. – 10.klasse. Tilbodet er meint å kompensere for den tida mange elevar har mista på skulen på grunn av  koronautfordringane det siste året. Det er regjeringa som har løyvd pengane som no gjer det mogleg for Surnadal kommune, og 227 andre kommunar, å tilby gratis «Sommarskule» for alle elevar i 1. – 10.klasse. Det er Kulturskulen som administrerer ordninga i Surnadal kommune. 


Utplasseringsveke ved Todalen skule

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 7. mai 2021

Elevane som går i 9.årstrinn ved Surnadal barne- og ungdomskule har kvar vår utplasseringsveke hos ulike lokale bedrifter eller institusjonar. Utplasseringsveka er meint å gje ungdommane arbeidstrening, men og for å hjelpe dei med å velje som karriereveg for framtida. Det er mindre enn eitt år til elevane i 9.årstrinn må velje kva line dei vil søkje på når dei frå hausten 2022 skal starte på vidaregåande utdanning. Valet dei da gjer, vil vere retningsgjevande for den framtidig karrierevegen deira, og for kva dei kan og vil arbeide med i framtida. 


Todalen oppvekstsenter markerte den internasjonale bakelsdagen

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 28. mars 2021

Torsdag 25.mars vart den internasjonale bakelsdagen markert over heile landet. Todalen oppvekstsenter markerte sjølvsagt dagen, men det var i år, på grunn av kononaen, eit todelt arrangement, der 1. – 4. årstrinn steikte bakels ute over bålpanne, medan 5. – 7.årstrinn steikte bakels inne. Det var dei yngste elevane som laga bakelsrøre til alle.