Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Nordvik Grendalag

Medlemmer i Nordvik grendalag er alle som bor fra og med Åsbø til og med Gjeldnes.
Laget skal arbeide med saker av felles interesse for bygda.
Alle medlemmer som er fylte 16 år har stemmerett og kan velges.

Styret i 2018:

Leder : Åsgeir Frydenlund
Nestleder : Karin Åsbø
Sekretær : Lisabeth Sætherbø
Kasserer : Anita Brøske Nordvik
Styremedlem : Marit Gjeldnes
1. varamedlem : Nina Vikan
2. varamedlem : Ola Nordvik
Revisorer:  Per P. Gjeldnes og Oddvar Mikkelsen
Valgkomite: Line Nordvik og Andreas Bele

Først publisert: 28. mars 2011, 02:00 - Sist oppdatert: 7. mars 2018, 22:16

Nyheter knytta til Nordvik Grendalag

Side 1 av 912345...Siste »

Arkeologane inviterte på omvisning i feltområdet

Jon Olav Ørsal Torsdag 16. august 2018

Det har vore mykje ståhei rundt arkeologane som har funne fornminne i Øygarden bustadfelt og som dei siste 3 vekene har vore her på feltarbeid og finne meir enn dei hadde rekna med. Dei to arkeologane, Ole Husby frå Surnadal og Vegar Hyttebakk frå Innset, er no ferdige i denne omgang, og ønska å invitere interesserte til å kome på ein infokveld med omvisning og orientering om kva dei har jobba med og litt om gravrøyser og gravplassar dei ha funne


Starta tomtearbeidet i det nye bustadfeltet

Jon Olav Ørsal Torsdag 16. august 2018

Medan arkeologane ligg på kne og graver etter fornminner i Øygarden bustadfelt, så er Tonje Kristin og Ivar Vikan komne i gang med tomtearbeidet på nabotomta. Dei har venta lenge på å kome i gang, og no er altså Per E. Gjeldnes Maskin i gang med gravearbeidet. I løpe av vinteren skal huset bygges og vi satsar på å kome inn i nytt hus til påske neste år, seier Tonje Kristin og Ivar som sjølvsagt er glad for å være i gang.


Nye gravfunn dukkar opp på Nordvik

Jon Olav Ørsal Onsdag 15. august 2018

Dei to arkeologane fra Vitenskapsmuseet i Trondheim har etter kvart fått det travelt i sitt utgravingsarbeid i Øygarden bustadfelt. Stadig nye funn fører til tidsnød, og dei siste dagane har dei funne enno ei gravrøys som truleg inneheld fleire graver. I gravrøysa har dei funne både kol og brent bein og vi forstår at det er ein spennande jobb dei to utfører.


Infokveld med arkeologane – oppdatert

Jon Olav Ørsal Måndag 13. august 2018

I det nye bustad og hyttefeltet på Øygarden på Nordvik har det verkeleg foregått i sommar. Vatn Maskinstasjon har jobba med infrastrukturen i heile feltet og det har vorte både vegar , vatn og kloakk. Dei har også funne mykje rart, eller rettare sagt gammelt, som har gjort at arkeologane har funne bustadfeltet interessant. – Om det er gamle nordvikgardingar dei har funne det veit ikkje vi, men torsdag 16. august kl 19.00 vil dei iallfall stille opp og informere om sine funn. Nye funn har gjort at dei er komne i tidsnød og derfor startar infokvelden med omvisning i feltet og da gjeld det å kle seg etter forholda! Det er derfor lurt å ta med regnklær eller paraply.


Fin, ny informasjonstavle oppsett i Svinvika

Dordi Jorunn Halle Onsdag 6. juni 2018

Onsdag kveld i nydeleg ver vart ei ny og fin informasjonstavle oppsett ved starten av Svinvikrunden. Her kan ein lese historie om dei tre vegane som har utgangspunkt i Svinvika- vegar som er bygde i kvart sitt hundreår. Vidare er det opplysningar om trimruta, altså, Svinvikrunden, kart og bilete


17. mai – program for feiringa på Nordvik

Jon Olav Ørsal Laurdag 12. mai 2018

På Nordvik startar feiringa av nasjonaldagen med folketog frå Oppistua og innover til Nordvik forsamlingshus, der det er både feiring, servering og tale for dagen. Leikar for borna er det også – og det skjer på Øygarden Stadion – rett i nabolaget.


Sosiale søndagar på Nordvik

Elinor Bolme Laurdag 12. mai 2018

Også i år skal Nordvik grendalag arrangere den tradisjonelle sykkeltrimmen og inviterer derfor til ei sosial samling på Øygarden kvar søndag i perioden fra 13. mai til 19. august.


Strandryddardag med stor innsats

Jon Olav Ørsal Laurdag 5. mai 2018

Laurdag tok Nordvikgardingane eit skippertak for å samle plastsøppel både i strandlina og langs vegen. Klokka 10 gikk startskotet, og det var rundt 20 deltakarar frå starten, men fleire kom til etter kvart.  Det var strandlina frå Svinvika og heilt utover til Mulneset som vart rydda i dag. Gjennom TV og andre media har det […]


Fylkeskonservator på arkeologisk besøk på Nordvik

Elinor Bolme Laurdag 5. mai 2018

Forrige veke hadde Surnadal kommune besøk av Fylkeskonservator Bjørn Ringstad og kollega Guro Dahle Sanden for å avdekke mulege historiske funn på Nordvik. Fylkeskommunen har innsigelse til den kommunale reguleringsplana  i området på grunn av nærheit til kulturminna som vart oppdaga under tomtegravingane tidlegare


Nordviksetra: -Seterrenn nr 90 er over i historia (oppdatert)

Jon Olav Ørsal Torsdag 29. mars 2018

På Nordvik er dei flinke til å ta vare på tradisjonane – det gjeld ikkje minst seterrennet, der årets renn er nr 90 i rekkja. Det blir no ikkje hugsa som det rennet som har trekt mest publikum og deltakarar, men derimot blir det eit av renna som har hatt finast vêr. Kanskje var det litt i kaldaste laget, da det heile dagen var rundt nullpunktet. Kuldegradane var rundt 10-talet natt til skjærtorsdag, og dermed vart det fint skareføre.


God basarstemning på Nordvik

Dordi Jorunn Halle Tysdag 27. mars 2018

Tysdag i den stille veka er fast basarkveld på Nordvik. Grendalaget er arrangør, og det er tydeleg at folket på Nordvik set stor pris på arbeidet til grendalaget; det var nemleg stort oppmøte og god, gammaldags basarstemning i Forsamlingshuset.


Boligtomter til salgs på Nordvik!

Elinor Bolme Tysdag 27. mars 2018

Surnadal kommune er no salgsmodus, og averterer 15 nye boligtomter til salgs i det nye bustadfeltet på Øygarden på Nordvik. Nordvik har hatt god tilflytting dei siste åra av unge i etableringsfasen. No er det klart for å ta i mot enda fleire som vil ha fine, sjønære tomter med «eit kvarter til alt» innan rekkjevidde.


Side 1 av 912345...Siste »