Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Grendalag

Todalen Grendalag er medlem av todalen .no

Først publisert: 22. juni 2019, 07:23 - Sist oppdatert: 24. juni 2019, 21:44

Nyheter knytta til Todalen Grendalag

Årsmøte i Todalen Grendalag

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 3. mai 2021

Todalen Grendalag kallar inn til årsmøte onsdag 16.juni klokka 19:00 i Todalen ungdomshus. Vanlege årsmøtesaker. Frist for å sende inn saker ein ønskjer å ta opp er på årsmøtet, må sendast til bgansnes@online.no innan måndag 31.mai. Frist for å seie frå seg verv er 10.mai, og skal sendast til ragnar.halle@gmail.com 


Utsett årsmøtet til den 16.juni

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 19. mars 2021

Todalen Grendalag sitt årsmøte var beramma til måndag 15.april. På det digitale styremøtet i Grendalag i går kveld, vart det vedteke å utsette årsmøtet til onsdag 16.juni kl. 19:00. Bakgrunnen for vedtaket er dei gjeldande smittevernreglane for årsmøter, som både krev påmelding og god avstand (minimum 1,5 meter) mellom møtedeltakarane. Grendalaget ønsker at flest mogleg skal få høve til å delta på årsmøtet, difor blir årsmøtet utsett. 


Vi vart 7 todalingar færre i 2020

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 25. januar 2021

Ferske tal syner at vi vart 7 todalingar færre i 2020, noko som svarar til ein nedgang på 2,3% i høve til 2019. Det er folketalet i Todalen (Svinvik – Kårvatn) pr. 31.12.2020 samanlikna med 31.12.2019 som syner dette. Gjennomsnittsalderen auka frå 46 år (2019) til 46,8 år (2020). Fordeling mellom kjønna var 31.12.2020, 137 kvinner og 165 menn. Grunnen til at Svinvik blir rekna med i folketalet for Todalen, er at folketalet i Todalen følger gjeldande skulekrinsinndeling og ikkje postnummeret.  


Tjuandedag-Knut – jula jagar ut!

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 14. januar 2021

Tjuandedag jul, òg kjent som Knutsdag, har i fleire hundreår markert den absolutte slutten på julefeiringa i dei nordiske landa. Dagen er oppkalla etter den danske prinsen Knut Lavard, som i 1131 vart drepen av bror sin, Magnus Nilsson, som var valt til svensk konge i Västergötland. I 1169 vart Knut Lavard oppteken som helgen, av paven i Roma, altså 38 år etter at han vart drepen. Heldigvis var nedrigginga av Todalen Grendalag si julegate heilt utan drama og gjekk føre seg i fredelege former, sjølv om både kalenderen og gradestokken viste 13!


Det blir julegate i år òg – men ikkje Julemarknad

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 23. november 2020

Laurdag 28.november klokka 17:00 tenner Todalen Grendalag den, etter kvart, tradisjonelle julegata si mellom Matkroken og Talgø, og på Talgø. Den planlagde julemarknaden må dessverre avlystast. Dette på grunn av Koronasituasjonen. 


Grendelaget fortsett fokuset på bulyst og trivselstiltak

Elinor Bolme Måndag 29. juni 2020

Da har også Todalen Grendalag fått gjennomført sitt årsmøte etter koronaens inntog, tre månader på etterskudd. Trass eit noko labert oppmøte, kunne likevel styret presentere ei velfylt årsmelding og eit greit resultat for 2019.


Dordi Jorunn Halle Måndag 29. juni 2020

Todalen grendalag minner om årsmøtet i kveld, 29. juni kl. 19:00.


Dugnad på badeplassen

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 16. juni 2020

Måndag var det klargjering av badeplassen i Sissigrenda. Styret i Todalen Grendalag forsterka av Sindre Bruset slo graset der Båtforeninga ikkje kjem til med kløpparen sin. Graset vart raka saman og køyrt vekk. Badeplassen er ein populær stad, så det viktig at badeplassen er presentabel.


Sesongopnar Todalshytta 1. juni – satsar på kjøkkenet!

Jon Olav Ørsal Laurdag 30. mai 2020

Todalshytta ligg litt i forkant i forhold til dei andre KNT-hyttene og opnar alt 2. pinsedag. Etter at hytta har vore stengt ein sesong så er det nytt vertskap på plass. Det er Stian og Arve Evensen som no er vertskap på Todalshytta, men kontrakt for 5 år i første omgang. Det er sonen Stian som er sjefen både for driftsselskapet og for kjøkkenet – faren Arve er dreng og altmulegmann slik han tittelerer seg sjølv.


Media si rolle i krisetid – meir aktuell enn nokon gong

Jon Olav Ørsal Laurdag 4. april 2020

Det starta med ein e-post og eit innskanna avisutkløpp frå avisa Norsk Tidend nr 2/2020.  – Og dette var jammen god lesnad – det var nemleg nyvalt leiar i Kringkastingsringen, Inger Johanne Ruset, som hadde skrive om medias rolle i krisetid. Det må være topp aktuelt stoff no, når alle kriseteam i kommunane skal ut med info til sine bebuarar og bruker lokale media til å nå ut.  Problemet er berre at de fleste lokale media har permittert deler av mannskapet på grunn av reduserte annonseinntekter og dermed dårleg økonomi. Dei går på sparebluss! Spesielt interessant lesnad vart denne artikkelen på grunn av at den omtalar krisa i Todalen i 2013 – krisa da raset tok vegen og kraftlina inn til Todalen – og bygda vart isolert.  Da vart det gjort ei viktig erfaring.


Kveldens årsmøte utsett

Elinor Bolme Torsdag 12. mars 2020

Kveldens årsmøte i Todalen grendalag er utsett på ubestemt tid melder leiar Bjørn Gunnar Ansnes.