Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen bøgdalag

Todalen Grendalag er medlem av todalen.no

Styret (valt på årsmøtet 2023):

Leiar: Svein Håvard Brøndbo

Nestleiar: Øystein Moe

Kasserar: Kjetil Sogge

Sekretær: Anne-Berit Kvendset

Styremedlem: Bjørn Gunnar Ansnes

1.vara: Ola Haugen Ansnes

2.vara: Jo Gjeldnes

Først publisert: 22. juni 2019, 07:23 - Sist oppdatert: 30. januar 2024, 07:48

Nyheter knytta til Todalen bøgdalag

Inviterte heile bygda på frukostselskap

Jon Olav Ørsal Onsdag 17. mai 2023

Todalen idrettslag inviterte i utgangspunktet heile bygda til Bordholmen på utefrukost – det brukar å være fint når vêrgudane spelar på lag.  Men i år varsla nok yr.no på eit tidleg tidspunkt at det nok var lurt å flytte frukostarrangementet innomhus.  Dermed vart det rigga til frukostlag under tak i Todalen Ungdomshus.  17.-frukosten brukar å ha stor oppslutning, og det var det også i år – leiar i Todalen I.L. Elinor Bolme var godt nøgd med at 90 gjestar stilte opp på frukostarrangementet.


Biltoget trossa regnveret på turen rundt bygda

Jon Olav Ørsal Onsdag 17. mai 2023

Det var ingen sure miner fordi om regn og vind i 3-4 varmegrader prøvde å gjøre det surt for det tradisjonelle biltoget rundt bygda.  Biltoget starta presis kl 10 frå Matkrokens parkeringsplass og bruka den tradisjonelle ruta oppover bygda til Brusetbrua og vidare oppover til Gammelfabrikken i Brusetmarka.  Her var det ein kort pause før toget gikk vidare til Ungdomshuset, der alle var invitert til frukost.


Rydda vegkantane til 17. mai

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 16. mai 2023

I går kveld inviterte styret i Todalen bøgdalag til ryddedugnad før 17. maifeiringa. Sju personar møtte opp. Det vart delt opp to ryddegjengar som rydda vegkantane på kvar si side av bygda, samt frå Pilskaret til Øyabrua og frå Bruset og opp til gammelfabrikken. 


Ryddedugnad til 17. mai

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 12. mai 2023

Todalen bøgdalag inviterer til ryddedugnad langs vegkantane rundt bygda måndag 15. mai klokka 18:00. Oppmøte på Bordholmen for utdeling av utstyr og fordeling av «rydderuter». Dei som har mogleheit, kan ta med hengar. 


Nytt renovasjonspunkt for hytterenovasjon på Kvennsetøran

Jon Olav Ørsal Onsdag 3. mai 2023

Tysdag kom det nye renovasjonspunktet til Remidt på plass på Kvennsetøran.  Etter at Remidt la om til full kildesortering av avfall vart ein del av renovasjonspunkta tekne bort – derfor kom renovasjonspunktet i Todalen bort, og det førte til at det var minst 3 mil å kjøre til næraste tømmepunktet ved Todalskrysset.  Dette førte til ei stor ulempe for alle dei rundt hundre fritidsbustadene i Todalen og førte sjølvsagt til protestar.Fullstendig sakliste til årsmøtet

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 20. april 2023

Styret i Todalen bøgdalag kallar inn til årsmøte i Todalen ungdomshus torsdag 27. april klokka 19:00. No er sullstendig sakliste klar, og blir pressentert nedanfor. 


Saniteten inviterte til beredskapssamarbeid

Jon Olav Ørsal Fredag 31. mars 2023

Sanitetskvinnene har ein over hundre år lang tradisjon for å arbeide med beredskaps-  og  helsearbeid – no oppfordrar dei lag og organisasjonar og lokale firma til å bli med på å planlegge og sette i system dette arbeidet. Første samling for å kome i gang var torsdag kveld i Sanitetshuset. Maren Ansnes som er leiar i […]


Kallar inn til årsmøte

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 27. mars 2023

Styret i Todalen bøgdalag kallar inn til årsmøte i Todalen ungdomshus torsdag 27. april klokka 19:00. Vanlege årsmøtesaker som årsmelding, rekneskap, innkomne forslag og val. 


Vi vart ein mindre i 2022

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 1. februar 2023

Folketalsstatistikken for Todalen (Svinvika – Kårvatn), viser at det 31.12.2022 var 293 todalingar, ein nedgang på 1 i forhold til tala 31.12.2021. Det var ved årsskiftet 140 kvinner og 153 menn busett i Todalen. Gjennomsnittsalderen var ved årsskiftet 2022/23 47,1 år, akkurat det same som ved årsskiftet 2021/22. Det er Todalen bøgdalag sin eigen folketalsstatistikk som syner dette. 


Engasjerer seg for å busetje flyktningar

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 30. januar 2023

For ei lita stund sia, gjekk Surnadal kommune ut i media og etterspurde utleigebustadar til flyktningar. Ein gjeng med samfunnsengasjerte privatpersonar og lokalpolitikarar frå Todalen, med delvis fast oppmøte i kaffekroken på Matkroken, har ei god stund engasjert seg for å finne bustadar til flyktningane i Todalen. Måndag var dei på synfaring i lokala til den midlertidig stengte barnehagen og i lokala til nedlagte skulen i Todalen. 


«Tjuandedag-Knut driv jula ut»

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 12. januar 2023

«Tjuandedag-Knut driv jula ut», heitte det frå gamalt av. Opphavet for «knutsdagen» var drapen på den danske prinsen Knut Lavard, som vart drepen 7. januar i 1131. Etter at han døydde fekk han helgenstatus. «Knutsdagen» 7. januar var i fleire hundre år den første kvardagen etter julefeiringa, men frå rundt 1680 vart «knutsdagen» flytta til den 13. januar, altså tjuandedag jul, og markerer den offisielle slutten på julefeiringa.