Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sokneråd

Slik er Todalen sokneråd samansett etter valet i 2019:

Leiar Kristian Harstad Gjeldnes
Nestleiar Frode Grønnmyr
Medlem Monika Klungervik
Medlem John Moe
Varamedlem Anne Hjørdis Caspersen Telstad

Først publisert: 19. november 2009, 16:16 - Sist oppdatert: 11. januar 2020, 15:03

Nyheter knytta til Todalen Sokneråd

Mykje folk på kyrkjegardsdugnad

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 4. mai 2021

I kveld var det dugnad på kyrkjegarden ved Todalen kyrkje. Over 50 hadde møtt opp, så dugnaden vart unnagjort på ein stor time. Kyrkjegarden vart raka, kyrkja vaska utvendig og somme gravsteinar, som hadde blitt skeive på grunn av tælen gjennom vinteren, vart retta opp att. 


Tysdag kl 18: Vårdugnad på Todalen kyrkjegard – oppdatert

Jon Olav Ørsal Sundag 2. mai 2021

Soknerådsleiar Kristian Gjeldnes inviterer til tradisjonell vårdugnad på kyrkjegarden.  Det skjer tysdag 4. mai kl 18:00.  Ta med høveleg reiskap og kom på dugnad  – blir vi mange, så er det fort unnagjort!


Fasteaksjonen med godt resultat i Todalen

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 8. april 2021

Dei lokale sokneråda og Kirkens Nødhjelp sin årlege fasteaksjon var for andre året på rad digital. På landsbasis vart det samla inn godt og vel 17,6 millionar unders årets fasteaksjon, mot 25,1 millionar i fjor. Midlane frå innsamlinga går til å skaffe tilgang til reint vatn for menneske i fattige land. Dette er eit arbeid Kirkens Nødhjelp har drive med i over 60 år, og som dei difor har gode kunnskapar om. 


Digital høgtidsgudsteneste frå Øye kyrkje

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 4. april 2021

Sjølv om alle gudstenester, med fysisk oppmøte, er avlyst denne påska, er det mogleg å få med seg lokale høgtidsgudstenester digitalt. I tillegg sender NRK gudstenester både på TV (NRK!) og i Radio (P1) no klokka 11:00.


Støtt Todalen sokneråd og Kirkens Nødhjelp sin digitale fasteaksjon

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 17. mars 2021

Som ein direkte konsekvens av smittevernreglane i samband med Koronasituasjonen, er Todalen sokneråd og Kirkens Nødhjelp sin tradisjonelle Fasteaksjon digital i år ôg, slik som i fjor. Fasteaksjonen er Norges andre største innsamling, og har vore arrangert i meir enn 50 år. Tidlegare år er det konfirmantane som har stått for  bøssebæringa. I fjor vart innsamlinga heildigital, slik den òg blir i år. Kristian Gjeldnes, leiar i Todalen sokneråd, fortel at dei har eit mål om å samle inn 5.000,- kroner i Todalen sokn. Han håper difor på god respons på den digitale innsamlingsaksjonen. 


Digital Fasteaksjon i år

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 9. mars 2021

Som ein direkte konsekvens av smittevernreglane i samband med Koronasituasjonen, er Kirkens Nødhjelp sin tradisjonelle  Fasteaksjon digital i år ôg, slik som i fjor. Fasteaksjonen er Norges andre største innsamling, og har vore arrangert i meir enn 50 år. Tidlegare år er det konfirmantane som har stått for  bøssebæringa. I fjor vart innsamlinga heildigital, slik den òg blir i år.  


Utsett konfirmasjonane

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 1. mars 2021

I dag vart det offentleggjort at konfirmasjonen i Todalen 2021 er utbsett til den 28.august. Det har tidlegare vore kjent at konfirmasjonane i Stangvik og Åsskard var utsett til i haust, og i dag kom altså meldinga om at konfirmasjonen i Todalen òg blir utsett til hausten. Opphaveleg skulle konfirmasjonen i Todalen ha vore laurdag 15.mai, men er altså no utsett til laurdag den 28.august. 


Todalen kyrkje – gudsteneste søndag 28.februar

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 22. februar 2021

Søndag 28.februar klokken 14:30 er det duka for årets første gudsteneste i Todalen kyrkje. På grunn av dei nasjonale smittevernreglane, som vart innført 4.jaunuar, har det ikkje vore mogleg å arrangere gudstenester før no. Todalen sokneråd er difor glad for å kunne invitere til gudsteneste att.


Todalen kyrkje – digital gudsteneste no klokka 11

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 21. februar 2021

No frå klokka 11:00 blir den digitale gudstenesta, som vart filma tysdag ettermiddag, tilgjengeleg for våre lesarar. På den digitale gudstenesta er det Kristin Strand som er liturg medan Ronny Kjøsen er organist. Årets konfirmantar i Stangvik og Todalen sokn bidreg med lesing og song. 


Om du høyrer kyrkjeklokkene i ettermiddag

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 9. februar 2021

Om du høyrer kyrkjeklokkene i ettermiddag, så har dette si naturlege forklaring. Det skal i ettermiddag vere konfirmantundervisning for konfirmantane i Todalen og Stangvik. Samstundes skal det gjennomførast ei lukka gudsteneste som blir filma i si heilheit.


OPPDATERT – PÅMELDING til Nyttårskveldsgudsteneste i Todalen kyrkje

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 28. desember 2020

Torsdag 31.desember klokka 16:00 blir det nyttårskveldsgudsteneste i Todalen kyrkje. Liturg er Kristin Strand  medan Ronny Kjøsen er organist. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet, Vipps 506908. Nye smittevernreglar gjer at det likevel må vere påmelding til nyttårskveldsgudstenesta, slik det var på julekveldsgudstenesta. 


Framleis ledige plassar til julekveldsgudstenesta i Todalen kyrkje

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 20. desember 2020

Todalen Sokneråd opplyser at det framleis er ledige plassar til julekveldsgudstenesta i Todalen kyrkje klokka 14:00. På grunn av Koronasituasjonen må alle som ønsker å komme til kyrkja julekvelden melde seg på, og det er plass til berre 50 personar. Så om du ikkje har meldt deg på endå, men har tenkt deg til kyrkja denne kvelden, så er det altså framleis ledige plassar.