Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sokneråd

Todalen sokneråd 2023 – 2027

Leiar: Borghild B. Talgø

Nestleiar: John Moe

Kasserar: Ola Bruset

Medlem: Anita Talgø

Sekretær: Rune Moe

Varamedlemmar: Einar Husby og Monika Klungervik

Først publisert: 19. november 2009, 16:16 - Sist oppdatert: 25. oktober 2023, 17:45

Nyheter knytta til Todalen Sokneråd

Ei høgtidsstund for konfirmantane

Jon Olav Ørsal Laurdag 20. mai 2023

Laurdag var det konfirmasjonsgudsteneste i Todalen kyrkje, med Torbjørn Brøske som liturg. Det vart ei fin og høgtideleg avslutning for konfirmantførebuingane som har foregått i vinter. 3 av dei fem konfirmantane høyrer heimen i Todalen sokn, medan 2 kom frå andre sokn – ein frå Stangvik og ein frå Trondheim.


Konfirmasjonsgudsteneste i Todalen kyrkje

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 18. mai 2023

Laurdag 20. mai klokka 11:00 inviterer Todalen Sokneråd til konfirmasjonsgudsteneste i Todalen kyrkje. Liturg er Torbjørn Brøske, medan Bernt Bøe er organist. 


Dugnad med naggelbit – men no blir det minnelund på kyrkjegarden

Jon Olav Ørsal Torsdag 4. mai 2023

Det var faktisk eit førtital som møtte på kyrkjegardsdugnad onsdag kveld. Kristian Gjeldnes som er leiar i soknerådet tykte det var svært oppmøte og godt var det, for da vart arbeidet fort unnagjort.  Dugnaden var rett og slett vanleg vårrydding etter vinteren, med raking av lauv og tørrkvistar og litt oppretting av gravstøtter som telen har herja med.  


Bra besøkt gudsteneste søndag – flott salmesong

Jon Olav Ørsal Sundag 30. april 2023

Det blir bra salmesong når det er mange som deltek i gudstenesta – søndag var det eit førtital som deltok i den ordinære gudstenesta i Todalen kyrkje.  Det var vikarprest Torbjørn Brøske som var liturg under gudstenesta, og både organist Bernt Bøe og klokkar Randi V. Bøe var også vikarar – men det vart ei triveleg gudsteneste for det.


Bli med på vårdugnad på kyrkjegarden

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 26. april 2023

Onsdag 3. mai klokka 18:00 inviterer Todalen sokneråd til vårdugnad på kyrkjegarden. Det blir raking, oppretting av gravstøtter og rydding etter vinteren. Ta difor med høveleg utstyr som t.d. rive, spade, trillebår. 


Gudsteneste i Todalen kyrkje søndag

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 24. april 2023

Todalen sokneråd inviterer til gudsteneste i Todalen kyrkje søndag klokka 11.00. Liturg er Torbjørn Brøske medan Bernt Bøe er organist. 


Gripande kveld ilag med konfirmantane

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 20. april 2023

Konfirmasjonen nærmar seg, og før sjølve dagen, blir konfirmantane samla til samtalegudsteneste, der dei har sentrale oppgåver. Tysdag 18. april var konfirmantane i Åsskard, Todalen og Stangvik samla til samtalegudsteneste i Åsskard kyrkje, og dei som var der, fekk ei fin oppleving!


Runda av påska med friluftsgudsteneste

Jon Olav Ørsal Måndag 10. april 2023

Da friluftsgudstenesta på Tjønnmyran runda av med Todalssongen kom det nokre få regndråpar for å markere slutten på det fine påskevêret vi har hatt.  Det var Todalen sokneråd som tradisjonen tru arrangerte friluftsgudsteneste 2. påskedag, og det er faktisk ein like gamal tradisjon at det er finvêr under friluftsgudstenesta.  Mellom 50 og 60 personar var møtt fram og hadde installert seg i gapahuken på Tjønnmyra for å ta del i friluftsgudstenesta.


Friluftsgudsteneste på Tjønnmyran 2. påskedag

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 5. april 2023

Måndag 10. april klokka 12:00 inviterer Todalen sokneråd til friluftsgudsteneste på Tjønnmyra. Liturg er Torbjørn Brøske og Bernt Bøe er organist. 


Saniteten inviterte til beredskapssamarbeid

Jon Olav Ørsal Fredag 31. mars 2023

Sanitetskvinnene har ein over hundre år lang tradisjon for å arbeide med beredskaps-  og  helsearbeid – no oppfordrar dei lag og organisasjonar og lokale firma til å bli med på å planlegge og sette i system dette arbeidet. Første samling for å kome i gang var torsdag kveld i Sanitetshuset. Maren Ansnes som er leiar i […]


Konfirmantane ber med seg håp

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 27. mars 2023

Saman med konfirmantar over heile landet, gjer konfirmantane og frivillige i Surnadal og Rindal seg klare for innsamling til Kirkens Nødhjelp sin årlege Fasteaksjon. Tysdag 28. mars gjennomfører kyrkjelydane i Surnadal og Rindal bøsseaksjon frå klokka 17.00. Konfirmantar og frivillige samlar inn pengar til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid over heile verda, og gjev håp der nauda er størst. I Todalen er det konfirmantane, saman med soknerådet som står for innsamlinga. Husk difor å ha kontantar eller Vipps! klar til dei kjem!


Gudsteneste med utdeling action-biblar til 5.-klassingane

Jon Olav Ørsal Sundag 26. mars 2023

Søndag var det gudsteneste i Todalen kyrkje  – eit førtital kyrkjegjengarar hadde funne vegen til kyrkja, der Torbjørn Brøske var liturg.  Brøske er framleis vikarprest og Bernt Bøe trakterte piano og orgel, også han er vikar for organisten. Tema for dagen preken var Maria budskapsdag, og Torbjørn heldt ei interessant og god preken.