Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sokneråd

Todalen sokneråd 2023 – 2027

Leiar: Borghild B. Talgø

Nestleiar: John Moe

Kasserar: Ola Bruset

Medlem: Anita Talgø

Sekretær: Rune Moe

Varamedlemmar: Einar Husby og Monika Klungervik

Først publisert: 19. november 2009, 16:16 - Sist oppdatert: 25. oktober 2023, 17:45

Nyheter knytta til Todalen Sokneråd

Tett tak til vinters på kyrkja

Jon Olav Ørsal Tysdag 19. september 2023

Arnt Erik Otnes og Frank sPoon Botten rigga seg til for takreparasjon ved Todalen kyrkje.  Nokre lause steinar har forsvunne i løpet av året, og no er det på tide å få reparert dette.  Arnt Erik og Frank er vaktmestrar, og dermed ansvarleg for tak og anna vedlikehald ved kyrkja.


Val 2023 – bruk stemmeretten din!

Jon Olav Ørsal Måndag 11. september 2023

Frå klokka 12:00 og fram til kl 20:00 i dag er vallokala opne.  For Todalen sin del så foregår valet i Sanitetshuset.  Her finn du kommune- og fylkestingvalet i møtelokala, medan kyrkjevalet er lokalisert til kjøkkenet – og med låst dør i mellom.


Hausttakkefest – samla eit femtital til gudsteneste

Jon Olav Ørsal Sundag 10. september 2023

Start 4H hadde pynta og lagt til rette for hausttakkefest i Todalskyrkja sist søndag, og tema for gudstenesta var henta frå Johannesevangeliet og omhandla at Jesus metta 5000 på 5 byggbrød og to fiskar.  Ragna og Lisa sørga for å presentere Start 4H som er har drive i 56 år i Todalen, og fortalte om kva klubben står for og kva som er formåle – og sjølvsagt fekk vi høre 4H-løftet. Gudsteneste i Todalen kyrkje på søndag

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 7. september 2023

Todalen Sokneråd inviterer til gudsteneste søndag 10. september klokka 11:00 i Todalen kyrkje. Liturg er Torbjørn Brøske, medan Bernt Bøe er organist. 


Bruk røysteretten din – no kan du forhandstemme

Jon Olav Ørsal Tysdag 5. september 2023

Dersom du er forhindra i å stemme på valdagen 11. september kan du ennå gjera borgarplikta di ved å førhandstemme på kulturhuset. Der er det høve til å stemme både i kommunevalet og fylkestingvalet.  Det skjer i foajen på kulturhuset, til og med fredag 8 september.  Fram til torsdag 7. september er opningstida 9.00 – 17:00, medan den fredag er 9:00 til 15:30.   


Biskopen i Todalen – gudstenesta flytta innomhus

Jon Olav Ørsal Sundag 20. august 2023

Dagens gudsteneste var tillyst i Svinsviks arboret, men på føremiddagen i dag var det godt med regn, og soknerådet beslutta at gudstenesta skulle flyttast til kyrkja.  Og bra var nok det, for det regna bra da gudstenesta starta. Litt synd var det sjølvsagt, for førebuingane for utegudsteneste var gjort, men vêret er det da ingen som rår med.  Det var Mørebiskopen Ingeborg Midttømme som var dagens liturg, og resten av mannskapet var også basert på «reservestyrker».  


OBS! OBS! Gudstenesta i Svinviks arboret er flytta til Todalen kyrkje

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 14. august 2023

På grunn av nedbør, har Todalen Sokneråd flytta den planlagde gudstenesta i Svinviks arboret i dag til Todalen kyrkje klokka 11:00. Liturg denne søndagen er, som tidlegare annonsert, biskop i Møre bispedømme, Ingeborg Midttømme, medan Bernt Bøe er organist.


Starta arbeidet med minnelund

Jon Olav Ørsal Onsdag 5. juli 2023

Onsdag vart det så smått starta arbeidet med minnelund på kyrkjegarden.  Det var soknerådet saman med vaktmester Frank Botten som tok opp hellene på gangvegen over plassen framfor reiskapshuset for å klargjere til gravemaskina dukker opp.


Triveleg gudsteneste og fullt langbord til kyrkjekaffen

Jon Olav Ørsal Sundag 18. juni 2023

Søndagens folketonemesse i Todalen kyrkje trekte 80-90 til den litt spesielle gudstenesta.  Sjølvsagt er det Bernt Bøe som er arkitekten og som har vore musikalsk leiar for prosjektet.  I utgangspunktet var det ei vanleg gudsteneste, men med innfletta song og musikk så vart det eit heilt anna produkt, sjølv om bodskapet vart det same.


Søndag: Kortreist i Todalen kyrkje – Folketonegudsteneste

Jon Olav Ørsal Onsdag 14. juni 2023

Lokal musikk pregar gudstenesta når Torbjørn Brøske søndag takkar av som vikarprest. «Folketonemesse frå Todalen» ber hovudledda i liturgien.  Denne «Missa Todalensis» byggjer på folkesalmetonar etter Tomina Husby og Ane Husby og feleslåttar etter spellmannen Hallvard Ørsal. Til vakre og spenstige todalstonar har så Bernt Bøe laga kormelodiar over dei fem vanlege messeledda. Messa vart komponert til 150-årsjubileet for Todalen kyrkje i 2011.


Kjapp ryddedugnad på morgonkvisten

Jon Olav Ørsal Onsdag 7. juni 2023

Onsdag morgon var det ein kjapp «aksjon skogrydding» på kyrkjegarden.  I regi av soknerådet vart to bjørktre tekne ned og fjerna ved hjelp av gravemaskin, motorsag og traktor.