Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Elva Toåa

Elva Toåa

Olav Stengel med fin fangst. Foto: Jon Olav Ørsal

Toåa er eit middels stort vassdrag med god bestand av laks og sjøaure. Ein kan fiske etter laks og sjøaure på ei strekning på 8 km frå fjorden og opp til Storfossen. Alle elveeigarar er organisert i Todalen Elveeigarlag og har felles kortsalg på nesten heile strekninga.

Det er gjort ein god del tilretteleggingstiltak for å betre fisket i Toåa. Dette starta allereie på slutten av 1800-talet da engelske sportsfiskarar fatta interesse for elva.

Les meir på Todalen Elveeigarlag sine nettsider.

Kart over Toåa i Todalen.
Phillip-brua i Toåa. Foto: Jon Olav Ørsal
Først publisert: 25. august 2009, 15:02 - Sist oppdatert: 14. oktober 2009, 10:44