Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2020 er tillitsverva i laget fordelt slik:

Leiar:                Stine Grytskog Ramsøy   Epostadresse: stine.grytskog@gmail.com
Nestleiar:         Olav Halle 
Sekretær:         Cathrine L. Kårvatn 
Kasserar:         Ola Haugen Ansnes
Studieleiar:     Asgeir Longva 
 
Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2020, 11:24

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Koser seg på fjellbeite i sommar

Jon Olav Ørsal Måndag 22. august 2022

Det er mykje fokus på at fjellbeitene grør att og at det veks att med kratt og buskas langt til fjells. Det er nok fleire årsaker til at utmarka gror att, men to vikige faktorar er nok mangel på beitedyr, både sauer og storfe, og så er det klimaendringane. Vi har vel ikkje noko umiddelbar løysing på nokon av problema, men vi tykkjer det er synd at den fine fjellbeita vi har her i Trollheimen ikkje blir nytta ut. Vi kjem vel både borti næringspolitikk og rovdyrpolitikk dersom vi skal diskutere dette.


Korleis blir det med matproduksjonen i tida som kjem?

Jon Olav Ørsal Torsdag 18. august 2022

Sist Jenny Klinge var i Viastua på besøk, for 5 år sia, var ho med på morgonstellet i fjøset hos Ola Kvendset. Veldig triveleg og lærerikt det, men i dag var ærendet eit heilt anna. I dag var det «retninga for landbruket og matproduksjonen framover» som stod på dagsorden da Jenny vitja Viastua saman med ordførar Margrete Svinvik. – Det er viktig for oss å følgje med på det som skjer, slik at vi held oss oppdatert, seier Klinge. Klinge er oppteken av kva som skjer med bygdene i Noreg og kva folk her skal leve av og kvar folk skal bu.


Prøvar å være mest muleg sjølvforsynt med energi

Jon Olav Ørsal Sundag 10. juli 2022

Da Frode la på nytt tak på fyrhuset/garasjen, nytta han høvet til å legge på solcellepanel på taksida som snur mot sør. Frode har eit ønske om å være mest muleg sjølvforsynt med energi heme på garden i Steinarstua. Han er inforstått med at ei stor trønderlån nærast sluker energi – det er erfaringa etter mange år med vedfyrt varmeanlegg, som forsyner heile huset med varme og varmvatten frå oktober til apri


Det er på Halset det foregår….

Jon Olav Ørsal Torsdag 9. juni 2022

Det er stor aktivitet innafor fjøset i nestua på Halset. I ein lift er det eit par mann som jobbar på Telia-basen, og eit rindalsfirma jobbar med å få på plass forskaling og klargjering for stauping av fjøsmurar. Her skal fjøset forlenges for å gje plass til mjølkerobot og ny oppgradert basestasjon for Telia


Førsteslåtten er i gang – blir bra avling?

Jon Olav Ørsal Tysdag 7. juni 2022

Måndag kveld var det fleire stor starta slåttearbeidet – yr.no melder regn seinare i veka så no gjeld det å nytte finvêret så godt som mulig. Anders Karlsen og Ståle Ansnes hos Todalen Mjølk har 2.100 dekar med gras som skal konserveres, og har starta slåtten. Dei konkluderer med bra avling, og reknar med å slå rundt heile bygda – alt nedafor Falla i løpet av veka.


Våryre sprell med 6.-klassingane som tilskuarar

Jon Olav Ørsal Måndag 16. mai 2022

Måndag føremiddag var 6.-klassingane på Todalen og Stangvik oppv3ekstsenter på todalstur – nærare bestemt i Austistua på Hala – det det var annonsert kuslepp. 42 våryre kyr og kviger vart slepte ut i sola og finvêret. Det var nok litt av eit sjokk, for vi fekk oppleve mange kåte sprell, og det var nok ikkje alle som var så spreke som dei trudde – litt stivt og sterve må ein rekne med etter eit halvår innendørs.


Stor tømmerdrift i Halanesset

Jon Olav Ørsal Måndag 14. februar 2022

Dei siste par åra har det pågått oppgradering av vegen frå Brusetbrua, innover Ramsøydalan vidare til Halanesset og Romåbrua.  No er vegprosjektet på det næraste ferdigstilt, og dermed er det klart for skogsdrift både i Romålia og innafor Romåa. 


Stort snøfall og travle tider

Jon Olav Ørsal Torsdag 10. februar 2022

I det nye året har vi hatt eit spesielt vêr – først var det mykje regn, og no er det mykje snø.  Og snøvêr det betyr snøbrøyting det betyr ekstra jobb for mannskapet på Todalen Mjølk.  Det har brøytinga både på fylkesvegane og kommunevegane (eks. Kårvatn) og brøyting av private vegar og rundt butikken og fabrikkanlegget på Kvennset. 


Gyda – vassføringa aukar enno i Toåa

Jon Olav Ørsal Torsdag 13. januar 2022

Medan vassføringa i Surna nærmar seg 50-årsflaum så fortsett også Toåa å vokse, og var kl 16:00 i dag komen på 86 m3/sek som pr definisjon er 5-årsflaum.  Men som sag så er det enno auke i vassføringa, og ein må nok rekne med at toppen blir nådd først i kveld eller natt.


Innspurt på 3.-slåtten – normal avling

Jon Olav Ørsal Torsdag 30. september 2021

Todalen mjølk nyttar landvind og finvêr til å hauste inn siste rest av siloslåtten.  Ein liten prat med Ståle Ansnes i Todalen Mjølk avslører at årets slåttesesong står fram som eit normalår når det gjel avling.  3.-slåtten er på rundt 6-700 mål for Todalen Mjølk, og utgjer rundt ein tredel av det totale arealet dei har til rådighet. 


Daud elg i ekkerkanten

Jon Olav Ørsal Tysdag 7. september 2021

Under slåttaarbeid på Reitan vart det funne ein daud elg i ekkerkanten.  Det ser ut til å være eit ungt dyr som har har sjølvdauda ganske nyleg, og elgen ser ikkje ut til å være skadd på nokon måte.


2. slåtten har så smått starta

Jon Olav Ørsal Laurdag 17. juli 2021

Det har i sommar vore god grasvokster, og 2. slåtten har så vidt starta.  Ståle Ansnes i Todalen Mjølk seier at det først og fram er nysådde areal som dem er først ute med, og at dei først vil kome i gang fopr fullt om ei vekes tid eller så. Det ser imidlertid ut til […]