Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2020 er tillitsverva i laget fordelt slik:

Leiar:                Stine Grytskog Ramsøy   Epostadresse: stine.grytskog@gmail.com
Nestleiar:         Olav Halle 
Sekretær:         Cathrine L. Kårvatn 
Kasserar:         Ola Haugen Ansnes
Studieleiar:     Asgeir Longva 
 
Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2020, 11:24

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Gyda – vassføringa aukar enno i Toåa

Jon Olav Ørsal Torsdag 13. januar 2022

Medan vassføringa i Surna nærmar seg 50-årsflaum så fortsett også Toåa å vokse, og var kl 16:00 i dag komen på 86 m3/sek som pr definisjon er 5-årsflaum.  Men som sag så er det enno auke i vassføringa, og ein må nok rekne med at toppen blir nådd først i kveld eller natt.


Innspurt på 3.-slåtten – normal avling

Jon Olav Ørsal Torsdag 30. september 2021

Todalen mjølk nyttar landvind og finvêr til å hauste inn siste rest av siloslåtten.  Ein liten prat med Ståle Ansnes i Todalen Mjølk avslører at årets slåttesesong står fram som eit normalår når det gjel avling.  3.-slåtten er på rundt 6-700 mål for Todalen Mjølk, og utgjer rundt ein tredel av det totale arealet dei har til rådighet. 


Daud elg i ekkerkanten

Jon Olav Ørsal Tysdag 7. september 2021

Under slåttaarbeid på Reitan vart det funne ein daud elg i ekkerkanten.  Det ser ut til å være eit ungt dyr som har har sjølvdauda ganske nyleg, og elgen ser ikkje ut til å være skadd på nokon måte.


2. slåtten har så smått starta

Jon Olav Ørsal Laurdag 17. juli 2021

Det har i sommar vore god grasvokster, og 2. slåtten har så vidt starta.  Ståle Ansnes i Todalen Mjølk seier at det først og fram er nysådde areal som dem er først ute med, og at dei først vil kome i gang fopr fullt om ei vekes tid eller så. Det ser imidlertid ut til […]


Dei første «gjetargutstasjonane» er komne på plass

Jon Olav Ørsal Fredag 16. april 2021

Dei første basestasjonane som Surnadal og Rindal beitelag skal plassere ut i samband med «Gjetargut»-prosjektet er no komne på plass. 4 av dei 11 stasjonane er plassert ut og er klare for drift. Torsdag kveld var det transport til Rambjøra og montering av utstyret der. 


Stor stas i fjøset på Hjellnes

Jon Olav Ørsal Sundag 4. april 2021

Det er sagt at saulamminga er vårens vakraste eventyr, og jammen er det stor stas med nytt liv i fjøset.  I Oppistua på Hjellnes er ikkje saulamminga komen i gang enno, men derimot har det vorte mange kje å kose med.  Nils Erik tek oss med på omvisning i gammelfjøset dei dei 5 geitene av rasen kystgeit held hus, og der er det full rulle med eit tital geitkje som held aktiviteten i gang.  


Komen i gang med 2.-slåtten

Jon Olav Ørsal Tysdag 28. juli 2020

Ola Kvendset er så smått i gang med 2.-slåtten.  Først ute var ein åker med ei blanding av åkerbønner, haustrug, hundgras og kvitkløver som var nysodd. Her var nok førsteslåtten mest ugras, etter ein heilt spesiell vår med både nysnø, tørka og ein periode med regn, fortel Ola. – Men no kjem åkeren fint og eg reknar med å få litt over ein ball pr dekar, seier han.  På denne åkeren satar han på 1 eller 2 rundar til før det blir vinter.


Skoggjødsling med helikopter

Jon Olav Ørsal Måndag 13. juli 2020

Fleire nyplanta skogsfelt får no eit tilskot med gjødsel for å få fart på voksteren. Eit helikopter får gjort denne jobben utruleg effektivt, og flyr ut med gjødselspreiar som sørger for gjødsling av plantefelta.


Full fart med slåtten – må nytte finvêret no!

Jon Olav Ørsal Fredag 12. juni 2020

Todalen Mjølk er i full gang med slåtten – i løpet av helga er det plana å slå minst 1000 mål av til saman rundt 2000 mål som dei driftar. Og jammen går det unna når ein slår 2×3 meters bredde og kjører rundt 20 km i timen med slåmaskina.  Vi snakka såvidt med odd Harald Talgø som satt bak rattet på traktoren, og han fortalte at det er mykje gras i år.


Vi minner om bandtvangen

Jon Olav Ørsal Måndag 4. mai 2020

Om våren er det mykje nytt liv ute i naturen – det gjeld både fuglar, dyr og bufe.  Elg, hjort og rådyr treng ektra ro og fred for å føde nye kalvar, og det same treng fuglar som hekkar både i skogen og langs stranda eller langs vassdarg.  Difor er det på tide å minne om bandtvangen som på denne tida er generell og gjeld alle. 


Etablerer «Beredskapsgruppe Landbruk i Surnadal»

Jon Olav Ørsal Sundag 22. mars 2020

Etter initiativ fra varaordførar Hugo Pedersen vart det før helga nedsett ei beredskapsgruppe landbruk i Surnadal. Gruppa består av leiarane i Bondelag og Småbrukarlag og i saueavlslag, mjølkeprodusentlag, skogeigarlag osv. I tillegg er varaordførar og jordbrukssjef med og ikke minst avløysarlaget.


Gjer klart til vegarbeid

Dordi Jorunn Halle Onsdag 4. mars 2020

Når ein passerer Brusetbrua, ser ein at krattskogen langs Toåa på nordsida er borte, og det står skilt om vegarbeid. Skogen blir rydda langs vegen for å gjere klart til vegarbeid. Vegen frå Brusetbrua heilt inn til Romåbrua skal utvidast og utbetrast. Slik vegen er no, er han for smal og svak til å tåle nye og moderne landbruksmaskiner og tømmertransport.