Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2020 er tillitsverva i laget fordelt slik:

Leiar:                Stine Grytskog Ramsøy   Epostadresse: stine.grytskog@gmail.com
Nestleiar:         Olav Halle 
Sekretær:         Cathrine L. Kårvatn 
Kasserar:         Ola Haugen Ansnes
Studieleiar:     Asgeir Longva 
 
Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2020, 11:24

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Rekordtidleg siloslått – bra avling

Jon Olav Ørsal Onsdag 29. mai 2019

Ola Kvendset har starta siloslåtten rekordtidleg i år. Årsaka til at han er så tidleg ute er at han har eksperimentert litt og satsa på sortar og frøblandingar som er ekstra tidleg på bakgrunn av fjorårets vanskelege fôrsituasjon. Tørke gjorde da at Ola fekk berre ein brøkdel av avlinga i førsteslåtten. Da var det ein god 3.-slått og innkjøpt fôr som redda situasjonen.


Godt å varra te!

Elinor Bolme Tysdag 14. mai 2019

I går kveld inviterte Ola Kvendset i Viastua til det årlege kusleppet for skuelystne Todalingar. Alt i alt skulle 36 kyr og kviger i alle aldrar endeleg få ut og starte vårsesongen 2019 med grønt gras under klovene. Damene tok slettes ikkje heilt av, men litt krumspring til ære for publikum bevilga dei seg. 


Klart for vårslipp og kåte sprell

Jon Olav Ørsal Laurdag 11. mai 2019

Måndag kveld blir kyrne i Viastua sleppte ut på beite for sesongen. Vi reknar med at det blir både kåte sprell og litt kamp om posisjon i hierarkiet. Det skjer kl 19.00 og alle som har lyst kan kome og sjå på.  Det blir salg av kaffe og bakels for kr 20 – Vipps og […]


Det gjekk heldigvis godt…

Elinor Bolme Sundag 24. februar 2019

Ein gardbrukars mareritt er metallboksar inne i foret. Håvard Halset opplevde dette for andre gong no i helga og er glad for at kyrne ikkje fekk dei inn i munnen saman med siloen. -Vi ser med jamne mellomrom groteske bileter på nettet kor kyr blir oppskorne i munn og svelg grunna metallboksar som har vorte kverna inn i rundballar. Dette ender stort sett med dødeleg utfall og er ei lita otte, seier Håvard.


Satsar på å takle tørkekrisa i landbruket

Jon Olav Ørsal Torsdag 16. august 2018

Onsdag inviterte surnadal Bondelag til møte om gravforsituasjonen i regionen. Dette var nok eit tema som interesserte mange og det var godt frammøte i kantina på Surnadal Ungdomsskule. Og bondelagsleiaren Oddvar Mikkelsen sa at «det er inga lykkeleg årsak til at vi samlast i kveld» da han ønska velkomen. Men bondelaget hadde samla mykje kompetanse til møtet, og alle var optimistar med tanke på å finne løysingar for å kome ut av grovforkrisa som har oppstått.


Det monnar da litt iallfall…

Jon Olav Ørsal Tysdag 14. august 2018

Alle monner dreg sier Ola Kvendset og Emil Thorp som driv kantslått både på elvekantar, ekkerkantar og vegkantar for å samle grovfor til krøttera. Ola Kvendset er gardbrukar i Viastua, medan Emil Thorp er avløysar. I dag hadde dei litt ledig tid, og har altså samla litt fôr både her og der, og dei trur da at dei kan fø heile buskapen ein dag med det fôret dei har samla inn. Da kan ein seie at alle monner dreg!


Møte om grovfôrsituasjonen – på ungdomsskulen

Elinor Bolme Fredag 10. august 2018

Onsdag den 15. august inviterer Surnadal Bondelag til møte om grovfôrsituasjonen i regionen. Møtestart er kl 19.30 og finn stad i kommunestyresalen på Herradshuset skriv leiar Jan Henrik Moen i Surnadal Bondelag.


Tørketid: Det går mot full krise…

Jon Olav Ørsal Onsdag 18. juli 2018

Det går full krise i jordbruket på grunn av store tørkeskader. I Todalen ser det ut til å være verst på Kvennset, der 2.-slåtten ser ut til å bli på 30 % av normal avling og knapt nok det, seier Ola Kvendset som drivar i Viastua. – Eg må heilt sikker redusere med 10 – 15 dyr og kanskje meir. Nå er håpet at vi får ein god 3.-slått, og regnet som kom i dag har faktisk vore til god hjelp.


Støttar barnekreft med gule ballar

Elinor Bolme Torsdag 12. juli 2018

For tredje året på rad har Felleskjøpet Agri og Trioplast produsert opp farga rundballeplast som støttar eit godt formål. I år er plasten gul, og 30 kroner av kvar solgte rull går til Barnekreftforeninga. Det er totalt produsert opp 10 000 rullar, der kvar av Felleskjøpet Agri, Trioplast og bonden gir 10 kroner kvar pr rull til […]


Beherska optimisme tross ekstrem tørke

Jon Olav Ørsal Tysdag 10. juli 2018

I media kan vi lese om dei ekstreme tørkeproblema i Sør-Noreg som vi og har føling med her på Nordmøre. I dag tromma bondelaga, banken, Landbruk Nordvest, Tine og Surnadal kommune saman til møte for å diskutere problema som har oppstått og eventuelle tiltak som kan gjerast. I Surnadal vil ein avvente 2. slåtten som startar om eit par veker før nevneverdige tiltak settes inn, så dagens møte var meir av førebuande karakter.


Fokuser på det positive i rundt oss

Elinor Bolme Onsdag 4. juli 2018

Etter ein vellykka rundtur rundt Todalen for Aud Lindset Drågen ved Fylkesmannens kontor saman med lokale utsendingar frå Todalen og Surnadal vart det i invitert til informasjonsmøte i Todalen Ungdomshus i går kveld. Dette vart ei fin og ikkje minst informativ avslutning på ein innhaldsrik dag. Møtet var åpent for alle, og Todalen Grendalag var godt fornøgd med oppmøtet trass kort planlegging. -Dette vart verkeleg bra konkluderte Jostein Bruset. Vi fekk både inspirasjon og informasjon!


Slåtten: På det næraste eit normalår

Jon Olav Ørsal Torsdag 7. juni 2018

Det er litt ujevnt med grasmengde og fôrkvalitet rundt bygda, men det er på det næraste eit normalår. Den siste veka har det vore full aktivitet og slåttonn over heile bygda. Ståle Ansnes er leiar i Todalen Bondelag, og er sjølvsagt oppteken av fôrmengde og fôrkvalitet no midt i slåttonna. Sjølv er han partner i Todalen Mjølk, og dei må ha 5000 siloballar på lager når dei når september dersom dei skal kome seg gjennom vinteren.