Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2020 er tillitsverva i laget fordelt slik:

Leiar:                Stine Grytskog Ramsøy   Epostadresse: stine.grytskog@gmail.com
Nestleiar:         Olav Halle 
Sekretær:         Cathrine L. Kårvatn 
Kasserar:         Ola Haugen Ansnes
Studieleiar:     Asgeir Longva 
 
Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2020, 11:24

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Fredag ber det til fjells

Jon Olav Ørsal Onsdag 12. juli 2023

Fredag bêr det til fjells på sommarbeite – har du lyst til å være med på turen opp Kvennsetliene, så er det berre å ta kontakt.  Vi startar i grustaket ovafor Rossåbrua med ein heil skokk med storfe, og så ber det oppover lia etter skogsvegen, opp til Gammelsetra i første omgang. Dette tek nok litt tid, for det er mykje å lukte på og vekstar å smake på opp lia.  Vi kjem nok til å starte på turen rundt lunchtida – du kan avtale nærare tidspunkt på telefon 986 32 492 til Ola.


Siloslått og ny flatsilo teken i bruk

Jon Olav Ørsal Torsdag 15. juni 2023

Det grøne skiftet tvingar fram mindre bruk av plast og meir rasjonell drift for innhausting av graset som blir bruka til fôr.  Todalen Mjølk har teke konsekvensen av det, og har i år gjort store investeringar for å rasjonalisere siloslåtten.  – No er dei i gang med førsteslåtten, og dei kan rapportere om både gode avlingar og god kvalitet på fôret.  


Stabil hjortbestand i Todalen – no fristar nygrøå

Jon Olav Ørsal Tysdag 2. mai 2023

No når det er frisk og grøn nygrøå er det ikkje rart om hjorten blir frista ned på innmarka.  Måndag kveld var hjorten tidleg ute og tok lite hensyn til at det var litt biltrafikk.  På Ørsalhøgda var det eit trettital som «gassa seg» med denne godbiten.  Oppi liene er det nok berre bleik fynne enno, så det er nok ikkje rart om dei blir frista.  


Tidleg ute med våronna – satsar på litt nytenking

Jon Olav Ørsal Torsdag 20. april 2023

Ola Kvendset er tidleg ute og alt i full gang med våronna, og er ikkje redd for å prøve noko nytt.  Med ei ny såmaskin kan han både gjødsle og så på ein gong, og får både gjødsel og frø ned i jorda. Tilsaman har han no 400 mål som han skal så og gjødsle på denne måten i staden for å pløye, harve, gjødsle og så i fleire prosessar.  Den er ideell når ein ikkje treng til å pløya på grunn av kjøreskader eller andre årsaker.


Saniteten inviterte til beredskapssamarbeid

Jon Olav Ørsal Fredag 31. mars 2023

Sanitetskvinnene har ein over hundre år lang tradisjon for å arbeide med beredskaps-  og  helsearbeid – no oppfordrar dei lag og organisasjonar og lokale firma til å bli med på å planlegge og sette i system dette arbeidet. Første samling for å kome i gang var torsdag kveld i Sanitetshuset. Maren Ansnes som er leiar i […]


Det snør og det snør og vi…

Jon Olav Ørsal Sundag 5. mars 2023

Ja det er faktisk slik at vi snør mesta ned – det siste halvanna døgnet har det kome unormalt mykje snø, og snøen har vore tung. Ståle Ansnes i Todalen Mjølk seier at han aldri har opplevd så mykje og så tung snø før i sin karriere som brøytesjåfør.  Snøen er kram og fuktig og Ståle merka det godt på traktoren i dag tidleg da han var ut på brøyting – faktisk var det poblematisk å få nok marktrykk for å styre traktoren. 


Meir elg og mindre hjort i 2022

Jon Olav Ørsal Fredag 13. januar 2023

Tore Gjul som er sekretær i viltnemnda i Surnadal kommune har laga ein omfattande statistikk som er basert på vårteljing av hjort og med resultat frå jakta i 2022, basert på felt hjort, elg og rådyr i Surnadal kommune og fordelt på dei enkelte vald/storvald innafor kommunens grenser.  Når ein blar gjennom statistikken er det lett å sjå at ein må sjå alt i samanheng når ein skal regulere stammen med tildeling og avskyting frå år til år.


Koser seg på fjellbeite i sommar

Jon Olav Ørsal Måndag 22. august 2022

Det er mykje fokus på at fjellbeitene grør att og at det veks att med kratt og buskas langt til fjells. Det er nok fleire årsaker til at utmarka gror att, men to vikige faktorar er nok mangel på beitedyr, både sauer og storfe, og så er det klimaendringane. Vi har vel ikkje noko umiddelbar løysing på nokon av problema, men vi tykkjer det er synd at den fine fjellbeita vi har her i Trollheimen ikkje blir nytta ut. Vi kjem vel både borti næringspolitikk og rovdyrpolitikk dersom vi skal diskutere dette.


Korleis blir det med matproduksjonen i tida som kjem?

Jon Olav Ørsal Torsdag 18. august 2022

Sist Jenny Klinge var i Viastua på besøk, for 5 år sia, var ho med på morgonstellet i fjøset hos Ola Kvendset. Veldig triveleg og lærerikt det, men i dag var ærendet eit heilt anna. I dag var det «retninga for landbruket og matproduksjonen framover» som stod på dagsorden da Jenny vitja Viastua saman med ordførar Margrete Svinvik. – Det er viktig for oss å følgje med på det som skjer, slik at vi held oss oppdatert, seier Klinge. Klinge er oppteken av kva som skjer med bygdene i Noreg og kva folk her skal leve av og kvar folk skal bu.


Prøvar å være mest muleg sjølvforsynt med energi

Jon Olav Ørsal Sundag 10. juli 2022

Da Frode la på nytt tak på fyrhuset/garasjen, nytta han høvet til å legge på solcellepanel på taksida som snur mot sør. Frode har eit ønske om å være mest muleg sjølvforsynt med energi heme på garden i Steinarstua. Han er inforstått med at ei stor trønderlån nærast sluker energi – det er erfaringa etter mange år med vedfyrt varmeanlegg, som forsyner heile huset med varme og varmvatten frå oktober til apri


Det er på Halset det foregår….

Jon Olav Ørsal Torsdag 9. juni 2022

Det er stor aktivitet innafor fjøset i nestua på Halset. I ein lift er det eit par mann som jobbar på Telia-basen, og eit rindalsfirma jobbar med å få på plass forskaling og klargjering for stauping av fjøsmurar. Her skal fjøset forlenges for å gje plass til mjølkerobot og ny oppgradert basestasjon for Telia


Førsteslåtten er i gang – blir bra avling?

Jon Olav Ørsal Tysdag 7. juni 2022

Måndag kveld var det fleire stor starta slåttearbeidet – yr.no melder regn seinare i veka så no gjeld det å nytte finvêret så godt som mulig. Anders Karlsen og Ståle Ansnes hos Todalen Mjølk har 2.100 dekar med gras som skal konserveres, og har starta slåtten. Dei konkluderer med bra avling, og reknar med å slå rundt heile bygda – alt nedafor Falla i løpet av veka.