Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen historielag

Styret:
Leiar: John Moe
Nestleiar: Ragnar Halle
Kasserar: Sven Olav Svinvik
Sekretær: Wenche Kvendset
Styremedlem: Sissel Halset Storslett
Varamedlem: Knut Halset
Varamedlem: Åse Ville Redalen

Kulturminnegruppe:
Gudmund K. Kvendset
Anders Halset
Lars Redalen

Arkiv gruppe:(gamle protokoller mm.)
Karen Johanne Talgø
Sidsel Kalseth Heimlund
Eivind Grønmyr

Skannarpatrulje (arkivere bilete av historisk verdi):
Ingri Bruset og Ragnhild Ansnes Moe

Skriftstyre for årsskriftet:

Wenche Østenby Kvendset, Sven Olav Svinvik

Maren Ansnes, Dordi Jorunn Halle

 

Først publisert: 19. november 2009, 16:12 - Sist oppdatert: 8. august 2020, 21:00

Nyheter knytta til Todalen historielag

Stadnamn og historie – interessant tema?

Jon Olav Ørsal Laurdag 20. mars 2021

Laurdag var det ei lita samling i ungdomshuset for dei som er var interessert i lokale stadnamn og arbeidet med å samle inn og registrere.  Det var Todalen historielag som prøvde å finne folk som er interessert i temaet og som kan tenkje seg å jobbe litt med å samle og registrere gamle stadnamn.  Mange lokale stadnamn har nok forsvunne av den enkle grunn at dei er gått ut av bruk – eller er i ferd med å gå ut av bruk. 


Er du interessert i stadnamn?

Jon Olav Ørsal Torsdag 18. mars 2021

Todalen historielag har mange jarn i elden, og må finne seg i å prioritere arbeidsoppgåver med å sikre at historia blir teken vare på så bra som muleg.  Eit prosjekt dei no held på og bles nytt liv i er registrering av stadnamn.  Er du interessert i stadnamn og kan tenkje deg å ta del i dette arbeidet vil nok historielaget sette stor pris på det.  I Todalen ungdomshus har Sven Olav Svinvik, Eivind Grønmyr og Ragnar Halle rigga seg til med kart og info-mapper for å finne ut kvar det er gjort minst med tanke på registrering av gangle stadnamn.  


Handball-lag frå 1940-åra; jenter som var pionerar

Dordi Jorunn Halle Torsdag 11. mars 2021

Frå skannarpatrulja i Todalen historielag har todalen.no fått tilsendt eit interessant bilete av handball-lag frå midten av 1940-talet. Biletet er nok frå eit av dei første åra med jentehandball i Todalen.


Bryllaupsbilete frå Todalen historielag

Dordi Jorunn Halle Laurdag 20. februar 2021

Todalen historielag har eit rikhaldig og verdifullt biletarkiv som skannarpatrulja, Ingri og Ragnhild, har bygd opp og har ansvaret for. Her kjem tre nye bilete frå bryllaupasfeiring frå fotoarkivet. Bileta er frå 1940-, 50- og 60-talet. 


Bilete frå Todalen historielag

Mari B. Redalen Tysdag 9. februar 2021

Atter en gong har vi vore så heldige å få bilete og tekst frå scannerpatruljen i Todalen Historielag, denne gongen er det fleire bilete av bryllaup i bygda.


Årsmøte i Surnadal heimbygdlag

Dordi Jorunn Halle Onsdag 3. februar 2021

Surnadal Heimbygdlag kallar inn til årsmøte onsdag 3. mars 2021 kl. 19:00.  Årsmøtet blir på Thon Hotel Surnadal. Årmøtet vil bli arrangert med gode tryggingstiltak.


Bryllaupsfeiring i Todalen

Dordi Jorunn Halle Onsdag 27. januar 2021

Frå skannarpatrulja i Todalen historielag har vi fått tilsendt interessante og fine bilete frå bryllaupsfeiring i Todalen på 1940/50-talet. Stor takk til Ingri og Ragnhild!


Årsskrift med godt og variert innhald frå Stangvik historielag

Dordi Jorunn Halle Laurdag 5. desember 2020

«I nesten 20 år hadde Østbøen og Østbødalen eit offisielt namn som ingen bruka». Første artikkelen i årsskriftet til Stangvik historielag er historia om ei heilt spesiell og interessant namnesak. Årsskriftet har eit svært variert og interessant innhald; både eldre og nyare historie og med korte stubbar, dikt, rim og regler og lengre artiklar og med innhald frå alle grendene i gamle Stangvik kommune.


Koronatilpassa bokslepp for historielaget i år

Jon Olav Ørsal Torsdag 12. november 2020

Det er tid for nytt bokslepp med nytt årsskrift frå Todalen historielag.  Dette var tillyst i helga, men koronasituasjonen sette ein effektiv stoppar for arrangementet. Onsdag kveld var styret og skriftstyret i historielaget samla for å pakke årsskrift med tanke på alternativ distribusjon av hefta.  I staden for utlevering av årskriftet på boksleppet, får no alle medlemane som har betalt sin medlemkontingent årsskriftet i postkassen sin – de blir køyrt rundt i Todalen i helga og resten sendes med Posten. 


Historielaget melder: Årsskrift nr 19, 2020, er sendt til trykking

Dordi Jorunn Halle Sundag 25. oktober 2020

Har du betalt medlemskontingenten for 2020?

Todalen historielag fortel at årsskriftet for 2020 for lengst er sendt i trykken, og at det blir bokslepp i Ungdomshuset søndag 15. november. For medlemmer i historielaget er eitt årsskrift inkludert i medlemskapen.


Med kokegroper og gamle stiar – historisk vandring på Hala

Jon Olav Ørsal Laurdag 8. august 2020

Todalen historiela har eit årleg arrangement med historisk vandring i ei av grendene. No var turen komen til Hala, der Eivind Grønmyr og Trygve Halle med fleire hadde regien på programmet som informantar. Dei siste åra har det faktisk vore litt historisk sus over Halagrenda, der fylkesarkeologen har funne spor etter gamal busetting – faktisk helt attende til 400-talet. Frode Grønmyr hadde sett seg godt inn i historia og hadde ei interessant forteljing om Hala-grenda i historisk til fram til nyare tid.