Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen historielag 2022

Styret:
Leiar: John Moe
Nestleiar: Ragnar Halle
Kasserar: Sven Olav Svinvik
Sekretær: Wenche Kvendset
Styremedlem: Sissel Halset Storslett
Varamedlem: Knut Halset
Varamedlem: Åse Ville Redalen

Kulturminnegruppe:
Gudmund K. Kvendset
Anders Halset
Lars Redalen

Arkiv gruppe:(gamle protokoller mm.)
Karen Johanne Talgø
Sidsel Kalseth Heimlund
Eivind Grønmyr

Skannarpatrulje (arkivere bilete av historisk verdi):
Ingri Bruset og Ragnhild Ansnes Moe

Skriftstyre for årsskriftet:

Wenche Østenby Kvendset, Sven Olav Svinvik

Maren Ansnes, Dordi Jorunn Halle

 

Først publisert: 19. november 2009, 16:12 - Sist oppdatert: 29. mars 2022, 21:36

Nyheter knytta til Todalen historielag 2022

Bryllaupsfeiring i Todalen

Dordi Jorunn Halle Onsdag 27. januar 2021

Frå skannarpatrulja i Todalen historielag har vi fått tilsendt interessante og fine bilete frå bryllaupsfeiring i Todalen på 1940/50-talet. Stor takk til Ingri og Ragnhild!


Årsskrift med godt og variert innhald frå Stangvik historielag

Dordi Jorunn Halle Laurdag 5. desember 2020

«I nesten 20 år hadde Østbøen og Østbødalen eit offisielt namn som ingen bruka». Første artikkelen i årsskriftet til Stangvik historielag er historia om ei heilt spesiell og interessant namnesak. Årsskriftet har eit svært variert og interessant innhald; både eldre og nyare historie og med korte stubbar, dikt, rim og regler og lengre artiklar og med innhald frå alle grendene i gamle Stangvik kommune.


Koronatilpassa bokslepp for historielaget i år

Jon Olav Ørsal Torsdag 12. november 2020

Det er tid for nytt bokslepp med nytt årsskrift frå Todalen historielag.  Dette var tillyst i helga, men koronasituasjonen sette ein effektiv stoppar for arrangementet. Onsdag kveld var styret og skriftstyret i historielaget samla for å pakke årsskrift med tanke på alternativ distribusjon av hefta.  I staden for utlevering av årskriftet på boksleppet, får no alle medlemane som har betalt sin medlemkontingent årsskriftet i postkassen sin – de blir køyrt rundt i Todalen i helga og resten sendes med Posten. 


Historielaget melder: Årsskrift nr 19, 2020, er sendt til trykking

Dordi Jorunn Halle Sundag 25. oktober 2020

Har du betalt medlemskontingenten for 2020?

Todalen historielag fortel at årsskriftet for 2020 for lengst er sendt i trykken, og at det blir bokslepp i Ungdomshuset søndag 15. november. For medlemmer i historielaget er eitt årsskrift inkludert i medlemskapen.


Med kokegroper og gamle stiar – historisk vandring på Hala

Jon Olav Ørsal Laurdag 8. august 2020

Todalen historiela har eit årleg arrangement med historisk vandring i ei av grendene. No var turen komen til Hala, der Eivind Grønmyr og Trygve Halle med fleire hadde regien på programmet som informantar. Dei siste åra har det faktisk vore litt historisk sus over Halagrenda, der fylkesarkeologen har funne spor etter gamal busetting – faktisk helt attende til 400-talet. Frode Grønmyr hadde sett seg godt inn i historia og hadde ei interessant forteljing om Hala-grenda i historisk til fram til nyare tid. Oppsetting av namneskilt i «Gammelvegen»

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 24. juli 2020

Fredag var John Moe, Ragnar Halle, Jonas Svinvik og Sven Olav Svinvik i fullt arbeid med å sette opp namneskilt på mange av plassane ein passerer når ein går «Gammelvegen» frå Svinvika til Hjellnes. «Gammelevegen» vart opna rundt 1896 og var første vegen frå omverda og inn til Todalen. Tidlegare var sjøvegen einaste alternativ for transport av varer og folk. Skiltinga er eit prosjekt Todalen Historielag har hatt på planstadiet ei stund, og som i dag vart fullført.


Siste bildearkiv med seterliv fra Todalen historielag

Ingri og Ragnhild i scannerpatruljen Sundag 28. juni 2020

Koronatida har vore spesiell for oss alle, fleire ting vart sett på vent, det var lite arrangement rundt i bygda og lite å skriva om som  for eksempel på todalen.no. Dei spurde difor skannargruppa om vi ville leggje ut bilete. Vi landa på ein rundtur i marka og fjellet, seterbileta vi allereie hadde i arkivet.


Halsetreff i Todalen

Dordi Jorunn Halle Laurdag 27. juni 2020

Laurdag 27. juni var 22 etterkommarar av Johanne og Kristian Halse på todalstur; det var eit «utvida søskenbarntreff». I Todalen var første stopp Halsesamlinga og Gammelskulen. Etterpå skulle dei oppsøke Halsbua i håp om å få eit glimt av «Handelsmann Nordvik», og så sjå seg rundt i bygda og ta ein tur opp til Kårvatn.


Her kjem Svinviksetra fra Todalen Historielag

Ingri og Ragnhild i scannerpatruljen Måndag 22. juni 2020

Då er vi komne til Svinviksetra i den populære seterserien fra Todalen historielag. Under finn du galleri med tekst på bileta fra Svinvikleigmålet.


Godt årsmøte i historielaget

Dordi Jorunn Halle Tysdag 16. juni 2020

Tre månader etter plana vart det 16. juni årsmøte i Todalen historielag, koronapandemien sette stoppar for årsmøte i mars. Godt og vel 20 personar møtte fram i det fine veret, det var leiar John Moe godt fornøgd med da han ønskte vel møtt. Han er også fornøgd med at historielaget no har 200 medlemmer!


Årsmøte i Todalen historielag

Dordi Jorunn Halle Måndag 15. juni 2020

Historielaget minner om at dei arrangerer årsmøte i Todalen ungdomshus tysdag 16. juni kl. 19.30. Vanlege årsmøtesaker og orientering om arbeidet framover.