Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen historielag 2023

Styret:
Leiar: John Moe
Nestleiar: Ragnar Halle
Kasserar: Sven Olav Svinvik
Sekretær: Inger Johanne Iversen
Styremedlem: Sissel Halset Storslett
Varamedlem: Knut Halset
Varamedlem: Åse Ville Redalen

Kulturminnegruppe:
Gudmund K. Kvendset
Anders Halset
Lars Redalen

Arkiv gruppe:(gamle protokoller mm.)
Karen Johanne Talgø
Sidsel Kalseth Heimlund
Eivind Grønmyr

Skannarpatrulje (arkivere bilete av historisk verdi):
Ingri Bruset og Ragnhild Ansnes Moe

Skriftstyre for årsskriftet:

Wenche Østenby Kvendset, Sven Olav Svinvik

Anna Ingeborg Nordvik, Sissel Halset Storslett, Dordi Jorunn Halle

 

Først publisert: 19. november 2009, 16:12 - Sist oppdatert: 1. april 2023, 19:56

Nyheter knytta til Todalen historielag 2023

Trollheimsutstillinga: På flyttefot til Brusetmarka

Jon Olav Ørsal Tysdag 31. oktober 2023

Heilt sia 2012 har Trollheimsutstillinga vore på flyttefot – i samband med renoveringa av Stangvik skule vart utstillinga demontert og flytta til dei gamle tannlegekontora ved ungdomsskulen på Øye.  Etter renoveringa på Stangvik skule vart det aldri plass til å montere utstillinga igjen, og når ombygginga av Surnadal Barne- og ungdomsskule starta for 2-3 år sia, så vart utstillinga flytta nok ein gon – denne gongen til den nedlagte skulen i Bøfjorden. 


Halse-samlinga på flyttefot

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 30. oktober 2023

I dag starta tre karar frå Todalen historielag arbeidet med å pusse opp loftet i ungdomshuset, slik at Halse-samlinga som i dag er lokalisert i skulen, kan flyttast til ungdomshuset. Dette fordi skulen no er lagt ut for sal, og at Halse-salinga da blir «huslaus». Halse-samlinga har tidlegare vore lokalisert på Haugabu, på Todalshytta, i gammelskulen og i skulen, men blir altså no flytta til ungdomshuset. 


Melding frå Todalen historielag

Dordi Jorunn Halle Tysdag 24. oktober 2023

Snart er det tid for lansering av årsskriftet for året 2023, det skjer i Todalen ungdomshus søndag 12. november.


«Bunaden vår» – interessant temakveld i Surnadal kulturhus

Dordi Jorunn Halle Måndag 9. oktober 2023

Laurdag 7. oktober inviterte husflidslaga i Rindal og Surnadal til programkveld i Surnadal kulturhus med tema «Bunaden vår. Nordmørsbunaden, Farstadvesten og Rindalsbunaden». Unni Irmelin Kvam, Grethe Farstad Hjertaker og Ole Kristian Gundersen kåserte om bunad og bunadbruk. Dei formidla stor kunnskap og stort engasjement om temaet.


Museumskveld: Interessant og lærerik seterhistorie

Jon Olav Ørsal Torsdag 5. oktober 2023

Onsdag kveld inviterte Stangvik historielag og Nordmørsmusea avd. Surnadal til temakveld med seterhistorie på plakaten.  Erling Myrbostad og Lars Gudmund Røen frå Stangvik historielag avslørte ein imponerande kunnskap om seterlivet, byggeskikkar og praktiske løysingar som gjorde at seterstølane var plassert slik dei var.


Temakveld: Hus på setrene

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 4. oktober 2023

Stangvik Historielag og Nordmørsmusea avdeling Surnadal inviterer til temakveld på Åsen bygdemuseum, onsdag 4. oktober klokka 18:00. Emne for temakvelden denne gongen er seterhistoria.


Temakveld om bunadene våre

Dordi Jorunn Halle Tysdag 3. oktober 2023

Husflidslaga i Surnadal og Rindal arrangerer temakveld om bunadene våre laurdag 7. oktober i Surnadal kulturhus. Arrangementet startar kl. 17:30 med utstilling. Temakveld med kåseri og underhaldning i Storstuå kl. 19:00.


Svinviks arboret – ein nydeleg plass

Dordi Jorunn Halle Sundag 6. august 2023

Ane Thingstad har arbeidd i kaffeen i arboretet i sommar, og synest ho har hatt den beste sommarjobben som tenkjast kan.Les om raset og tida etterpå – her finn du linkar

Jon Olav Ørsal Måndag 31. juli 2023

Tida etteer raset i 2013 vart det lagt ut mange nyheitssaker her på Todalen.no.  Sakene ligg framleis på Todalen.no i arkivet for juli og august 2013, og kan hentast fram i dagen dersom du har lyst til å friske oppatt det som skjedde på den tida.  Vi har lagt alle linkane på denne sida for å gjera det enkelt for deg som lesar – attafor linken ligg datoen da sakene vart lagt ut og denne høyrer sjølvsagt ikkje til linken. 


«Gullmaskin» og «Poste Restante»

Dordi Jorunn Halle Sundag 30. juli 2023

Under familiedagen i Stangvik 28. juli var det også opning av kunstutsillingar i «Galleri Bondehuset». To av kunstnarane der var Brit Dyrnes og Jørgen Moe.