Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen historielag

Styret:
Leiar: John Moe
Nestleiar: Ragnar Halle
Kasserar: Sven Olav Svinvik
Sekretær: Wenche Kvendset
Styremedlem: Sissel Halset Storslett
Varamedlem: Knut Halset
Varamedlem: Åse Ville Redalen

Kulturminnegruppe:
Gudmund K. Kvendset
Anders Halset
Lars Redalen

Arkiv gruppe:(gamle protokoller mm.)
Karen Johanne Talgø
Sidsel Kalseth Heimlund
Eivind Grønmyr

Skannarpatrulje (arkivere bilete av historisk verdi):
Ingri Bruset og Ragnhild Ansnes Moe

Skriftstyre for årsskriftet:

Wenche Østenby Kvendset, Sven Olav Svinvik

Maren Ansnes, Dordi Jorunn Halle

 

Først publisert: 19. november 2009, 16:12 - Sist oppdatert: 8. august 2020, 21:00

Nyheter knytta til Todalen historielag

Historielaget minner om filmkveld i Ungdomshuset

Dordi Jorunn Halle Onsdag 26. februar 2020

Todalen historielag inviterer til filmkveld i Ungdomshuset torsdag 27. februar kl. 19.30. Svein Åge Saksen viser fleire interessante filmklipp frå arkivet, her blir det gjensyn med mange kjenningar!


Ein bunad er ikkje berre ein bunad

Jon Olav Ørsal Sundag 26. januar 2020

Søndag ettermiddag arrangerte Todalen historielag sin tradisjonelle «Ettermiddagskaffe» i Todalen ungdomshus. Temaet for årets arrangement var bunader, og Ole Kristian Gundersen frå Husfliden i Kristiansund var dagens foredragshaldar og bunadsekspert. Det er stor interesse for bunader, og historielaget sprengte alle positive prognoser med tanke på tilhøyrarar og måtte sette inn ekstra bord og stolar.


Nordmørsbunadens historie og mangfald

Dordi Jorunn Halle Fredag 24. januar 2020

Historielaget minner om ettermiddagskaffien søndag .
Todalen historielag inviterer til ettermiddagskaffe i Ungdomshuset søndag 26. januar kl. 14:00. Ole Kristian Gundersen, som er bunadstilverkar ved Flid Husfliden i Kristiansund, vil halde foredrag om Nordmørsbunaden, både kvinnebunad og mannsbunad. Han vil presentere bunadsmangfaldet slik det er i dag og dra historiske liner.


Bokslepp for nytt årsskrift i ettermiddag

Jon Olav Ørsal Sundag 17. november 2019

Dagens bokslapp vart utsett ein time i ettermiddag for å styre unna straumstansen som Svorka hadde beramma. Men det vart bra oppmøte i Ungdomshuset i ettermiddag, og det nye årsskriftet som er nr 18 i rekkja, var godt motteke. Todalen historielag jobbar godt, og har stor oppslutning i bygdefolket som er interessert og engasjert i den lokale bygdehistoria. I dag var det møtt opp eit femtital interesserte, da lagets leiar John Moe kunne ønskje velkomen.


Bokslepp frå historielaget – korrigert tidspunkt

Jon Olav Ørsal Onsdag 13. november 2019

Søndag 17. november er det klart for premiere for årets årsskrift frå Todalen historielag. Det skjer i Todalen ungdomshus, men på grunn av straumutkobling denne dagen må vi justere tidspunktet, og starter difor kl. 15.00, men elles går programmet som planlagt.


Forsøk på gruvedrift i Neådalen/Storlidalen?

Jon Olav Ørsal Tysdag 15. oktober 2019

Todalen historielag har fått en interessant henvendelse fra Harald Taagvold i Oppdal, som lurer på om det er noen som har kjennskap til at det har foregått skjerping/muting i området innerst i Neådalen, men på Oppdalsiden av fylkes-/kommunegrensen. Stedet er vist med et kryss på vedlagte kart, og i tillegg har Taagvold sendt med flere bilder som er vist nedenfor.


Historia engasjerer bygdefolket

Jon Olav Ørsal Måndag 14. oktober 2019

Det var godt oppmøte og stort engasjement på temamøtet om stadnamn langs Toåa eller Storelva som mange seier. Det var Todalen historielag som inviterte til temamøte eller nærare sagt arbeidsmøte, der det var høve til å studere kart og avisutklipp som var lagt ut på borda. Leiar i historielaget, John Moe, var imponert over det gode frammøtet, og håpa å få mange namn på kart og bilder som var lagt ut på borda.


I kveld: Temakveld om namn langs Toåa

Jon Olav Ørsal Måndag 14. oktober 2019

Måndag 14. oktober kl. 19:00 inviterer Todalen historielag til temakveld kveld i Todalen ungdomshus. Denne kvelden er det namn langs Toåa som er hovudaktiviteten, men det blir vist mykje bilder på storskjerm og i fotoalbumar, så det kan eigentleg bli litt tå kvart denne kvelden, seier leiar i historielaget John Moe. Vi er rett og slett ute etter å skaffe oss info om ting som vi ikkje veit nok om.


Historielagstur til Torjulvågen og Frei.

Marit Haugen Sundag 16. juni 2019

Todalen og Stangvik historielag hadde og i år samarbeid om felles busstur for medlemmer og andre. I år skulle turen gå innom Torjulvågen og vidare til Frei, og det var litt over 30 stk som tok 9-ferja frå Kvanne laurdag den 15. juni, med Øystein Moe som stødig sjåfør på bussen – i sol frå mesta skyfri himmel. Det var Stangvik historielag som stod for hovedansvaret for turen i år, med Lars Gudmund Røen som tilretteleggar og leiar for turen.


Historisk vandring – besøkte Husbygrenda

Jon Olav Ørsal Laurdag 1. juni 2019

Det er stor interesse for lokalhistoria i Todalen, og todalingane tek godt vare på historia si. Historielaget har nærare 200-medlemar og det er mange som er aktive i arbeidet med å ta vare på historia. Todalen historielag har kvart år eit årsskrift med artiklar frå lokalhistoria, og i fleire år har laget arrangert historisk vandring i fleire av grendene. Laurdag var det Husbygrenda som stod for tur med start i kyrkja og vandring vidare til Husby og nedover att til Bekkerhagan bustadfelt, der rundt 50 personar deltok


Blir du med tur til Torjulvågen og Frei?

Dordi Jorunn Halle Måndag 27. mai 2019

SJÅ HER! Historielaga minner om at fristen for å melde seg på årets busstur til Torjulvågen og Frei no nærmar seg. Påmelding må skje før 1. juni til

Marit Haugen, telefon 480 49 218 eller

John Moe, telefon 920 48 856

Her kan du lese om turen, dette ser ut til å bli ein interessant dag:


Historielaget minner om kulturvandringa på Husby i morgon, laurdag 1. juni.

Dordi Jorunn Halle Tysdag 21. mai 2019

Laurdag 1. juni inviterer Todalen historielag til kulturvandring på Husby. Det blir start frå kyrkja kl. 12.00, der er det god plass til parkering. Vandringa vil omfatte Smålandsgrenda, Husbygarden, Fredrikstad, Lauvåskogen og Bekkerhagan. Lokale guidar vil orientere om gammal og nyare historie.