Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Bo i Todalen Arkiv

Vi fann 38 artiklar i dette arkivet.


Ryddar ein kulturarv i Kvennsetdalen

Toril Redalen Onsdag 24. juli 2024

Ein seterdal starta som eit samarbeidsprosjekt mellom menneske og naturen. Ei dyrka sameksistens, ein felles eigendom forma av dei som har levd før oss. Kvennsetdalen er ein gammel seterdal som lik fleire kulturlandskap gror att, men no er det igangsett ein skjøtselsplan for seterstølane Kvennsetsetrin og Markastua. Sist laurdag var det dugnad for å starte arbeidet med å rydde fram kulturarven.


20,5 grader målt i Båthølen

Guro Redalen Sundag 21. juli 2024

Utvida Bekkerhagan Badeklubb har meldt inn badetemperatur på heile 20,5 grader i Båthølen i dag, og med det ryddar todalen.no sjølsagt framsida for å få plass til denne viktige folkeopplysningssaka.


– Ikkje værra ei kobbklys-pys

Guro Redalen Laurdag 13. juli 2024

Dag to med strålande sommarvær, og alle media med respekt for seg sjølv bør med det kome med anten ein badetemp-oppdatering eller råd om korleis unngå mygg. Vi gjekk for det første, så her er det berre å finne fram badebrok og svømmeknapp!


Turtips i Todalen

Guro Redalen Torsdag 11. juli 2024

Rykker det i turfoten, men du har gått deg litt lei av dei faste trimpostane? Får du besøk i helga og lurar på kva du skal vise fram av bygda? Er du ny i bygda og ser ikkje stiane for berre fjell? Fortvil ikkje, her kjem tips til 11 ulike turar med ulik pulsgrad!


Sjeldan gjest på besøk på Kvennset

Jon Olav Ørsal Torsdag 25. januar 2024

Tru om det ikkje er var årets første solgløtt på Kvennset i dag?  Det har vore sagt at første dag med sol på Talgø-fabrikken er 21. eller 22. -alt etter om det er skottår eller «vanleg» år.  Først ute for å få sola er nok Todalshaugen og så Sissigrenda.  Vidare kjem nok sola vidare oppover […]


Lokal julehandel – opningstider på Matkroken Todalen

Jon Olav Ørsal Onsdag 21. desember 2022

Julehandelen er i full gang – både lokalt og i dei store butikksentra.  I år er det kanskje viktigare enn nokon gong at ein tenkjer litt lokalt når ein planlegg julehandelen. Dersom prognosane for årets julehandel held stikk, så kan vi kanskje oppleve at det blir ein liten nedgang, samtidig som vi opplever ein formiddabel kostnadsauke og prisstigning.  Kan berre nemne straumprisar, drivstoffprisar, renteprisar og stor auke i matprisane. Derfor er det så viktig å bruke lokale tilbod – handle matvarer der du bur og handle resten i lokale butikksenter.


BH-festivalen – sosialt og triveleg å treffast

Jon Olav Ørsal Laurdag 27. august 2022

Pandemien vi har opplevd dei siste 2-3 åra har vist oss at vi har behov for å treffast og være sosoiale – BH-festivalen er ikkje noko unntak. Elinor Bolme ønska eit 50-tal deltakarar velkomne på BH-festival i Bekkerhagan bustadfelt, og sa at dei hadde ikkje så mykje å by på, men det er atig å treffast lell. Bekkerhagan Vel var vertskap for BH-festivalen.


Litt asfaltering denne veka også

Jon Olav Ørsal Onsdag 24. august 2022

I dag har det pågått asfaltering igjen – denne gongen er det i kommunal regi. Det er i dag lagt ny asfalt frå krysset Todalsvegen/Myrjarvegen og heilt til endes på den kommunale vegen gjennom bustadfeltet på Kvennset.


Trimgruppa inviterer til olsokfeiring ved Båthølen

Jon Olav Ørsal Sundag 24. juli 2022

Fredag 29. juli kl 18:00 inviterer T.I.L.s trimgruppe til olsokfeiring i Toåa tursti, ved gapahuken i Båthølenlen. Det blir ei triveleg samling, med sal av bålkaffe og noko å bita i. Vi håpar at mange tek seg tid til ein pust i bakken og blir med på olsokfeiringa! Alle er velkomne, melder TILs trimgruppe!


Prøvar å være mest muleg sjølvforsynt med energi

Jon Olav Ørsal Sundag 10. juli 2022

Da Frode la på nytt tak på fyrhuset/garasjen, nytta han høvet til å legge på solcellepanel på taksida som snur mot sør. Frode har eit ønske om å være mest muleg sjølvforsynt med energi heme på garden i Steinarstua. Han er inforstått med at ei stor trønderlån nærast sluker energi – det er erfaringa etter mange år med vedfyrt varmeanlegg, som forsyner heile huset med varme og varmvatten frå oktober til apri


St. Hans med grillkos og bålbrenning i turstien

Jon Olav Ørsal Torsdag 23. juni 2022

Det var trimgruppa i Todalen I.L. som stod som arrangør da St. Hans vart feira med bålbrenning og grilling ved gapahuken i Båthølen. Torsdagskvelden vart ein rettelg fin sommarkveld med sol og god temperatur, og jammen trur eg både store og småe kosa seg på kvar sin måte