Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Bo i Todalen Arkiv

Vi fann 33 artiklar i dette arkivet.


Lokal julehandel – opningstider på Matkroken Todalen

Jon Olav Ørsal Onsdag 21. desember 2022

Julehandelen er i full gang – både lokalt og i dei store butikksentra.  I år er det kanskje viktigare enn nokon gong at ein tenkjer litt lokalt når ein planlegg julehandelen. Dersom prognosane for årets julehandel held stikk, så kan vi kanskje oppleve at det blir ein liten nedgang, samtidig som vi opplever ein formiddabel kostnadsauke og prisstigning.  Kan berre nemne straumprisar, drivstoffprisar, renteprisar og stor auke i matprisane. Derfor er det så viktig å bruke lokale tilbod – handle matvarer der du bur og handle resten i lokale butikksenter.


BH-festivalen – sosialt og triveleg å treffast

Jon Olav Ørsal Laurdag 27. august 2022

Pandemien vi har opplevd dei siste 2-3 åra har vist oss at vi har behov for å treffast og være sosoiale – BH-festivalen er ikkje noko unntak. Elinor Bolme ønska eit 50-tal deltakarar velkomne på BH-festival i Bekkerhagan bustadfelt, og sa at dei hadde ikkje så mykje å by på, men det er atig å treffast lell. Bekkerhagan Vel var vertskap for BH-festivalen.


Litt asfaltering denne veka også

Jon Olav Ørsal Onsdag 24. august 2022

I dag har det pågått asfaltering igjen – denne gongen er det i kommunal regi. Det er i dag lagt ny asfalt frå krysset Todalsvegen/Myrjarvegen og heilt til endes på den kommunale vegen gjennom bustadfeltet på Kvennset.


Trimgruppa inviterer til olsokfeiring ved Båthølen

Jon Olav Ørsal Sundag 24. juli 2022

Fredag 29. juli kl 18:00 inviterer T.I.L.s trimgruppe til olsokfeiring i Toåa tursti, ved gapahuken i Båthølenlen. Det blir ei triveleg samling, med sal av bålkaffe og noko å bita i. Vi håpar at mange tek seg tid til ein pust i bakken og blir med på olsokfeiringa! Alle er velkomne, melder TILs trimgruppe!


Prøvar å være mest muleg sjølvforsynt med energi

Jon Olav Ørsal Sundag 10. juli 2022

Da Frode la på nytt tak på fyrhuset/garasjen, nytta han høvet til å legge på solcellepanel på taksida som snur mot sør. Frode har eit ønske om å være mest muleg sjølvforsynt med energi heme på garden i Steinarstua. Han er inforstått med at ei stor trønderlån nærast sluker energi – det er erfaringa etter mange år med vedfyrt varmeanlegg, som forsyner heile huset med varme og varmvatten frå oktober til apri


St. Hans med grillkos og bålbrenning i turstien

Jon Olav Ørsal Torsdag 23. juni 2022

Det var trimgruppa i Todalen I.L. som stod som arrangør da St. Hans vart feira med bålbrenning og grilling ved gapahuken i Båthølen. Torsdagskvelden vart ein rettelg fin sommarkveld med sol og god temperatur, og jammen trur eg både store og småe kosa seg på kvar sin måteGod gammeldags 17.-feiring i år…

Jon Olav Ørsal Tysdag 26. april 2022

I år er vi attende til god gammeldags feiring av nasjonaldagen den 17. mai, fortel Borghild Talgø i 17.- maikomiteen. Det vil seier at vi er attende til 2019-programmet og vil i år kjøre «full pakke» gjennom heile dagen. Starten på feiringa blir sjølvsagt biltog – eller «skrommeltog» som vi sa i gamle dagar, og fortsetter med frokostservering i idrettslagets regi


Suksess med taco & påskenøtter – oppdatert

Jon Olav Ørsal Torsdag 14. april 2022

Onsdag kveld inviterte Todalen.no sine støttemedlemar og andre til tacoselskap med påfølgande påskenøtter. Det vart faktisk ein suksess, og vi er imponert over at vi kan dra eit 60-tal med både ungdommar og godt vaksne deltakarar til ein slik kveld, seier styreleiar i Todalen.no Stig Husby. Med eit 60-tal til bords så gikk tacoen unna, og kokkane fekk mykje skryt for maten.


Hutrende badeliv i Hyllnesbukta

Jon Olav Ørsal Laurdag 19. februar 2022

Nei da, det var ingen av badegjestane som klaga – verken på vêret eller på temperaturen i sjøen.  Er det badedag, så er det badedag, så underteikna takka høfleg nei tilbode om å være med uti og ta ein dukkert. I dag var det tette snøbyger i Hyllnesbukta, men det såg ikkje ut til å påvirke badelysten.


Mange kom på sosial OL-kaffe i turstien

Jon Olav Ørsal Sundag 6. februar 2022

Trimgruppa i Todalen I.L. arrangerte OL-kaffe i turstien søndag ettermiddag.  Det vart ein stor suksess, sjøl om Klæboe ikkje innfridde forventningene om OL-medalje i Beijing.  Elinor Bolme, som er leiar i trimgruppa fortalte at dei hadde servert kaffe og nystekte kanelsnurrar til 50-60 deltakarar som var møtt opp. 


Romjulsmarsj med ny vri vart suksess

Jon Olav Ørsal Måndag 27. desember 2021

Romjulsmarsjen er ein godt innarbeidd traisjon i Todalen – tradisjonelt har det vore to «gløggstasjonar» – på Bruset og på Sandstad – med registrering, og med utdeling av medaljer som eit synleg bevis for deltaking.  I år er opplegget endra, og sjølvsagt tilpassa situasjonen med smittefare for covid-19, og det gjorde ein forskjell som kanskje ga årets Romjulsmarsj rekorddeltaking. Tilsaman vart det 165 deltakarar, pluss 2 hestar og eit utall hundar – noko TILs trimgruppe er godt nøgd med.