Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for januar, 2021

Vi fann 56 artiklar i dette arkivet.


Fine forhold på skeiseisen på Bordholmen

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 31. januar 2021

Vi har fått melding frå Knut Bergli i Todalen Idrettslag si Barne- og ungdomsgruppe der han melder om fine forhold på skeiseisen på Bordholmen stadion. Parkeringsplassen og brøyta, slik at det er mogleg å parkere for dei som kjem køyrande. 


Det snør og det snør

Jon Olav Ørsal Sundag 31. januar 2021

Det er nok mange som har teke sin tørn med snørydding i dag – vi er iallfall velsingna med rundt 30 cm nysnø – fin puddersnø – som nok mange sett stor pris på.  Men det var nok inga overrasking etter som snøvêret både i går og i dag var meldt på både Yr.no og på Storm.


Nypreparerte løyper på Tjønnmyra

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 31. januar 2021

Vi har fått melding frå Ola Dalsegg om at han akkurat er ferdig med å preparere løypene i lysløypa på Tjønnmyra. Ola rapporterer at det er kjempefine forhold for å gå på ski no. Så han oppfordrar folk til å ta ein tur!


Innfører nye smitteverntiltak ved sjukeheimen

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 30. januar 2021

I samråd med kommuneoverlegen har leiinga ved Surnadal sjukeheim innført nye tiltak som gjeld for besøkande og pårørande som har vore på reise til eller er busett i dei kommunane som no er råka av det muterte koronaviruset. Dei nye tiltaka gjeld frå fredag 29.januar. 


Koronavaksinering av heimebuande over 85 år fortsett i veke 5

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 30. januar 2021

I veke 5 fortsett vaksineringa av heimebuande personar over 85 år i Surnadal kommune. I veke 5 blir det 55 som vil få første del av koronavaksina. Dei som skal vaksinerast neste veke har allereie fått SMS om dette. Det er viktig at dei som har fått SMS om vaksinering, går inn på c19.no, loggar seg på med ID-porten og bekreftar at dei tek imot tilbodet om vaksinering eller ikkje, så raskt som moglen. Det er og mogleg å bekrefte dette ved å ringe Surnadal kommune sin vaksinetelefon: 913 79 001. 


Koronavaksineringa av heimebuande i gang

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 29. januar 2021

I dag fekk dei første 19 heimebuande personane over 85 år i Surnadal kommune si første sprøyte med koronavaksine. Vaksineringa vart gjennomført på scena i kulturhuset. Da går det rundt to veker før neste dose må takast, slik at vaksina verkar som den skal. 


Kjempefine forhold for «Barn i løypa»

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 28. januar 2021

I går kveld arrangerte Barne- og ungdomsgruppa i Todalen Idrettslag årets tredje «Barn i løypa» i lysløypa på Tjønnmyra. Det var nypreparerte løyper og kjempefine forhold for skigåing. Oppmøtet var òg bra, og ungane fekk gått på ski, aka og prøvd litt slalåm. 


Bryllaupsfeiring i Todalen

Dordi Jorunn Halle Onsdag 27. januar 2021

Frå skannarpatrulja i Todalen historielag har vi fått tilsendt interessante og fine bilete frå bryllaupsfeiring i Todalen på 1940/50-talet. Stor takk til Ingri og Ragnhild!


«Barn i løypa» i kveld

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 27. januar 2021

Ola Dalsegg i Todalen Idrettslag si Barne- og ungdomsgruppe melder at det blir «Barn i løypa» i lysløypa på Tjønnmyra i kveld klokka 17:30. Han minner om 1-metersregelen og dei andre Koronareglane må følgast. Som følge av smitteverntiltaka blir det ikkje servert drikke, så dette må kvar enkelt ta med seg sjølv. 


No blir det 4 dunkar og ein sekk!

Jon Olav Ørsal Tysdag 26. januar 2021

Remidt melder at det blir ny ordning med leveringa av avfall i løpet av året.  Vi har tidlegare 2 dunkar og ein sekk – no får vi to nye dunkar for å kjeldesortere i.  Dei nye dunkane skal brukast til matavfall og ein til glas og metall. Målet er at det skal bli mindre restavfall som skal brennast og meir utsorter avfall til gjenvinning. 


Vi vart 7 todalingar færre i 2020

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 25. januar 2021

Ferske tal syner at vi vart 7 todalingar færre i 2020, noko som svarar til ein nedgang på 2,3% i høve til 2019. Det er folketalet i Todalen (Svinvik – Kårvatn) pr. 31.12.2020 samanlikna med 31.12.2019 som syner dette. Gjennomsnittsalderen auka frå 46 år (2019) til 46,8 år (2020). Fordeling mellom kjønna var 31.12.2020, 137 kvinner og 165 menn. Grunnen til at Svinvik blir rekna med i folketalet for Todalen, er at folketalet i Todalen følger gjeldande skulekrinsinndeling og ikkje postnummeret.  


Årsmøte i Todalen sanitetsforening

Dordi Jorunn Halle Måndag 25. januar 2021

Todalen sanitetsforening melder at det blir årsmøte torsdag 25. februar kl. 18.30 i Todalen sanitetshus.

Påmelding