Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for mars, 2022

Vi fann 95 artiklar i dette arkivet.


Sakliste til årsmøtet

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 31. mars 2022

Todalen Grendalag minner om sitt årsmøte i Todalen ungdomshus torsdag 7. april klokka 19:00. No er komplett sakliste klar, og i tillegg til dei vanlege årsmøtesakene: årsmelding, rekneskap og val, så har det kome inn to saker som skal behandlast på årsmøtet. Første sak er forslag om namneendring frå Todalen Grendalag til Todalen bøgdalag. Den andre saka er forslag om å overføre det organisatoriske ansvaret for 17.maifeiringa i Todalen til grendalaget, frå og med 2023. 


Podeverksted i Svinviks arboret

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 31. mars 2022

Etter to års pause på grunn av korona, kan endeleg Svinviks arboret igjen invitere til podeverksted. Dette skjer laurdag 9. april klokka 12:00 i Svinviks arboret. Det er poding av frukttre som står på programmet, og arboretet inviterer difor alle til å bli med for å lære om podekunsten. 


Temakveld om sunn og enkel mat – spis med oss

Jon Olav Ørsal Torsdag 31. mars 2022

Surnadal demensforening og helselag er aktive på flere fronter, og er opptatt av at sunn og god mat har stor betydning for god helse og trivsel. Neste uke arrangeres den første temakvelden, og det skjer i samarbeid med Solveig Haglund i Oppistua Øye, skriv demensforninga i en pressemelding


Livet vart forandra, men kvardagen fungerer

Jon Olav Ørsal Torsdag 31. mars 2022

Onsdag kveld var Ole Kristian Stokke invitert til å halde foredrag for Surnadal Demensforening og helselag. Ole Kristian er gammel avismann i Tidens Krav – det meste av tida som journalist men ein periode var han og redaktør. Stokke kom til Surnadal for å fortelje om kona si, Guro, som fikk diagnosen Altsheimer for 11 år sia. Guro og Ole Kristian har heile tida vore opne om diagnosen til Guru, og har ikkje angra på at dei bestemte seg for det.


Erik Kårvatn fekk talentstipend frå Sparebank1 SMN

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 30. mars 2022

I ei pressemelding frå Sparebank1 SMN, får vi opplyser at Erik Kårvatn har fått tildelt Sparebank1 SMN sitt «talentstipend». Erik er ein ung og talentfull utøvar innan randonee, i ventersesongen og skyrunning, i sommarmånadane. «Talentstipendet» gjer at Erik kan satse enda meir i båe greinene framover. Erik har allereie delteke i fleire internasjonale konkurransar, både her heime og i utlandet, i båe greinene. 


Dugnad i Toåa tursti

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 30. mars 2022

Styret og driftsstyret anlegg i Todalen Idrettslag inviterer til dugnad i Toåa tursti onsdag 6. april klokka 17:00. Det er behov for å gruse opp deler av turstitraseen, som har fått litt medfart i løpet av vinteren, og det må sagast ned nokre tre langs traseen. Så ta med høveleg utstyr til slikt arbeid og bli med på dugnad!


Todalen historielag: – 2 årsmøter i ett!

Jon Olav Ørsal Tysdag 29. mars 2022

Todalen historielag slo to fluer i ein smekk og avvikla årsmøter i eitt – både for året 2020 som var det store koronaåret og for 2021. Sjølv om det har vore mykje restriksjonar har det faktisk vore bra aktivitet i historielag, der årsskrifta har kome som planlagt, men det har nok vore begrensningar i arrangement, der folk brukar å treffast.


På presentasjonsrunde – og balldag

Jon Olav Ørsal Tysdag 29. mars 2022

Visit Northwest stakk i dag innom på sin presentasjonsrunde – dei tilsette i Visit Northwest bruker eit par dager kvar måanad for å reise på visit til medlemskomunar og medlemsbedrifter for å gjera seg kjent i distriktet. Dei jobbar på heiltid med å presentere og framsnakke sine medlemar og jobbar målretta for å marknadsføre sine medlemar både i inn og utland.


Flyktningar til Surnadal – ta skal vi få til!

Jon Olav Ørsal Tysdag 29. mars 2022

Måndag kveld inviterte Surnadal kommune til informasjonsmøte om førebuingane til mottak av inntil 100 flykningar fra Ukraina. Ordførar Margrete Svinvik kunne ønskje ein nærast fullsett Svorkasal med tilsette, presse og frvillige velkomne til møtet


Minner om årsmøtet sitt

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 29. mars 2022

Todalen historielag minner om sitt årsmøte i Todalen ungdomshus tysdag 29. mars klokka 19:00. Vanlege årsmøtesaker, som årsmelding, rekneskap og val, står på saklista til historielaget sitt årsmøte. Ingri og Ragnhhild vil vise historiske bilete. Det vil bli servert kveldsmat. 


Ungdommeleg kyrkjesøndag i Stangvik kyrkje

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 27. mars 2022

I seg sjølv har Maria Bodskaps dag eit ungdommeleg innhald – med tekster om tenåringsjenta som vart Jesu mor. I Stangvik kyrkje kasta også konfirmantar og 6-åringar glans over denne lysaste dagen i fastetida.


Vindfall og harde vindkast

Jon Olav Ørsal Sundag 27. mars 2022

Det er ikkje berre løse takplater i turstien. I den sterke vinden som har vore i ettermiddag og kveld så har det og vore eit par vindfall.