Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Sakliste til årsmøtet

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 31. mars 2022

Todalen Grendalag minner om sitt årsmøte i Todalen ungdomshus torsdag 7. april klokka 19:00. No er komplett sakliste klar, og i tillegg til dei vanlege årsmøtesakene: årsmelding, rekneskap og val, så har det kome inn to saker som skal behandlast på årsmøtet. Første sak er forslag om namneendring frå Todalen Grendalag til Todalen bøgdalag. Den andre saka er forslag om å overføre det organisatoriske ansvaret for 17.maifeiringa i Todalen til grendalaget, frå og med 2023. 

Det blir servering av kaffe og bakels med graut. 

Todalen Grendalag ønsker alle velkommen på årsmøtet!

 


Medlem i Todalen.no –


 

Publisert: 31. mars 2022, 19:00