Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for september, 2015

Vi fann 88 artiklar i dette arkivet.


Haustsal – ryddar plass til ny vintersesong

Jon Olav Ørsal Onsdag 30. september 2015

Hos Laila og gjengen på Kårvatn Fjellutstyr er sommaren definitivt slutt – no ryddar dei bytikken og lagar eit skikkeleg haustsal. Sjølv om det enno kan bli mange fine haustdagar så ordnar dei seg på ein ny vintersesong. Laurdag og søndag startar haustsalet og det varer heile neste veke fram til laurdag 10. oktober, og Laila reknar med at det blir mykje folk – for ho har mykje fine varer å by på – og gir opptil 80% avslag på enkelte varer!


Basarting

Elinor Bolme Onsdag 30. september 2015

Todalen Sanitetsforenig arrangerer som tidlegare nemn basar førstkommande søndag. I den anledning blir det klargjering i sanitetshuset på laurdag melder styret i saniteten. Er det nokon som ønsker å bidra med basargevinstar kan dei leverast i Sanitetshuset mellom 14 og 16.


Milleniumsbarna- talenter i fleng!

Elinor Bolme Tysdag 29. september 2015

I kveld hadde elevane i 10. trinn ved Surnadal ungdomsskule sin premiere på sitt storprosjekt «Milleniumsbarna». Dette er ei tradisjonell oppsetning av og med avgangsklassen ved ungdomsskulen. Eit prosjekt der ungdommane allerede på etterjulsvinteren startar med forberedelser til desse tre hektiske kveldane med forestillingar.


Vill og vakker

Elinor Bolme Tysdag 29. september 2015

Hausten er sanketid, og frå Finn Ranes har vi fått ei lita sak om villsauene på Gjeldnes, som ennå har tid att på fjellbeite før dei lyt heimatt. Han og Per Åke Jakobsson trossa søndagens gråver og sender også med nokre bilder til oss.


Lesarinnlegg

Elinor Bolme Måndag 28. september 2015

Frå tid til annan mottek redaksjonen lesarinnlegg frå lesarar som ønskjer sine ytringar på trykk. Til no har vi berre publisert desse om dei har vore av direkte interesse for todalingane og som medlemar her på Todalen.no, til dømes under valkampen. No kjem etterspela av budsjettforhandlingane i Surnadal kommune, og fleire av dei førespegla nedskjeringar skapar engasjement. Vi er dermed opne for alle innlegg, innafor allmenn folkeskikk, og minner om at vi berre er formidlarar. Alle lesarinnlegg må skrivast under fullt namn.


Bolig- og hyttefelt tek form – oppstart av reguleringsplan for Øygarden

Jon Olav Ørsal Måndag 28. september 2015

Den siste tida har det vore jobba med tilrettelegging for bustad- og hyttefelt i området Øygarden på Nordvik. No er planane komen så langt at det er varsla start i planarbeidet for bustadfelt med 15 tomter, hyttefelt for 20 tomter, småbåthamn for 50-60 båter og eit areal for næringsbygg i det same området.


Lauvfall med todalingar…

Jon Olav Ørsal Sundag 27. september 2015

Laurdag opna Surnadal kunstforening «Utstilling ved lauvfall» i Surnadal kulturhus. Det er i år 11. gong dei arrangerer haustutstilling, og det var stor interesse og mykje folk som kom på opninga. I år er det to todalingar som har bilder med på «Lauvfall» – Sissel Halset Storslett har to og Reidar Østvik har ett bilde som har sluppet gjennom nålauge.


11-takker for Kristoffer, men elles lite å sjå

Jon Olav Ørsal Sundag 27. september 2015

Kristoffer var dagens mann på Talgø og Kårvatn jaktlag da han felte ei 11-spiring under jakta søndag. Det skjedde i Skrøåsvalia, utafor Storsvaet i retning Talgønebba, og Kristoffer fikk tak på kronhjorten under jaginga. Ein hjort til vart observert under jaginga, med den glapp forbi jagarane.


Sesongskifte på gang…

Jon Olav Ørsal Laurdag 26. september 2015

Vi går mot slutten av september, og får stadig fleire tegn på at hausten er her, og ein ny vinter er i anmarsj. Laurdag morgon var det atter nysnø i fjella, og lauvskogen har fått litt gulfarge – og tida er nok komen ettersom vi hadde haustjamndøgn sist onsdag. Denne veka kom også vegstikkene på plass langs vegkanten….


Stavgang til Båtvika

Jon Olav Ørsal Fredag 25. september 2015

Torsdag 24. september drog stavganggruppa i Surnadal Pensjonistlag til Flessen. Her vart vi godt mottekne av Ole Flessen, som fortalde om plassen og stadene rundt. Fint vêr hadde vi heile dagen, men på grunn av gravearbeid kom vi oss ikkje så langt at vi kunne sjå heilt ned i Båtvika. Trist at vi ikkje kunne få visa fram denne fine plassen nedmed fjorden!


Saniteten: Kjøp lodd

Jon Olav Ørsal Fredag 25. september 2015

Både fredag og laurdag denne veka , og neste veke, driv Todalen sanitetsforening førehandssal av lodd på Matkroken Todalen. Søndag 4. oktober er det basar og trekkjing, fortel Kari Kvendset. Ho har fellesliste der alle gevinstane er med og kvart lodd kostar kr 50.  Folk er dyktige til å støtte oss, og vi kan rapportere […]


Ny innsamlingsrekord for Demensaksjonen

Jon Olav Ørsal Fredag 25. september 2015

Lokalt vart det samla inn kroner 111.805 til Demensaksjonen 2015, – og det er ny rekord for Surnadal kommune, fortel leiar Liv Botten i Surnadal demensforening og helselag. Ho nyttar høvet til å takke alle givarar, bøssebærarar for det flotte resultatet.