Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Lesarinnlegg

Elinor Bolme Måndag 28. september 2015

Stangvik Aldersheim
Det har lenge vært spekulert i hva som skjer med Stangvik aldersheim, både i media, blant de ansatte, pårørende og beboere.

Stangvik aldersheim skal avvikles er et forslag i budsjettprosessen i Surnadal kommune, dette for å spare 4.4 millioner kroner.

Det er mange tanker og følelser som raser i en slik sak, ikke minst blant de ansatte, hva skjer med arbeidsplassen vår? Skal vi nedlegges? Hva skjer med meg og mine kollegaer? Usikkerheten råder, skal vi virkelig avvikles sånn uten videre?

Mange av de ansatte har vært i Stangvika i mange år og er oppriktig glad i arbeidsplassen sin, stolt over arbeidet de gjør og ikke minst det å se at jobben de utfører er med og bidrar til stor trivsel blant sine kollegaer og ikke minst blant beboerene.

Det siste året/åra har bruken av aldersheimen vært oppe i forskjellige råd og utvalg for å se på videre drift og eventuelt etterbruk. Dette har dratt ut i langdrag, Ingen har noe skikkelig svar på hva som skal skje med aldersheimen.

Dette skaper stor usikkerhet blant ansatte, pårørende og brukere. Ingen er tjent med denne usikkerheten og en avklaring fortjener alle parter så fort som mulig.

Det å gå rundt i uvisse om sin egen arbeidsplass, en arbeidsplass de ansatte setter veldig høyt og er oppriktig glad i ,dette fortjener virkelig ikke våre arbeidstakere.

Ansatte ved aldersheimen har ventet lenge nok nå, ventet på en avklaring, og la meg si det med en gang: det er stor forskjell på en avklaring og en avvikling.

Vi som er politikere, sammen med administrasjonen, tillitsvalgte og ansatte ved aldersheimen må sette oss ned, snakke sammen og finne en best mulig bruk av Stangvik Aldersheim.

Aldersheimen ligger i vakre Stangvika og har kanskje kommunens beste beliggenhet med vakker utsikt i et fantastisk område. Landskap og sjø skifter motiv hele tiden, vakkert skue som også ansatte og beboere er veldig glad i.

Dette er altså noe vi politikere er villig til å gi slipp på? Kanskje skulle videre bruk av aldersheimen ikke vært en del av et innsparingsbudsjett, men behandlet i en egen sak der alle parter hadde kommet til orde og vært en del av et felles forslag til bruk som hadde vært til det beste for ansatte, pårørende og beboere.

Det er slik jeg hadde sett for meg behandlingen av en slik sak, kanskje vi hadde kommet fram til en løsning som hadde vært veldig god og en berikelse for alle?

Dette er en sak som jeg som politiker og i dette tilfelle arbeidsgiver er veldig lite stolt av, dette er ikke måten jeg og kanskje flere med meg mener er rett måte å behandle ansatte på.

Vi skal være ansvarlige arbeidgivere, gi våre ansatte best mulig arbeidsforhold og være med å fremme et godt arbeidsmiljø.

Det aller aller viktigste i behandlingen av aldersheimen nå og videre er å ta med alle parter på råd: Vi politikere må vise at vi bryr oss, er med på å ta vare på våre ansatte, lytte til gode løsninger til det beste for alle og ikke minst ta ansvar nå så saken får en verdig behandling til det beste for alle parter.

Som politiker i denne saken synes jeg dessverre at jeg ikke har gjort jobben min som ombud for folket og det beklager jeg.

Som politiker skal jeg være med å ta gode beslutninger for det beste for våre innbyggere, det er ikke alltid alle blir fornøyd, men uansett skal en politiker være beslutningsdyktig og ta ansvar i saker som angår våre ansatte.

Til slutt: Det er en stor forskjell på avvikling og avklaring, denne saken fortjener mer enn et forslag om avvikling til jul…

Egil Nedal

 

Først publisert: 28. september 2015, 23:00 - Sist oppdatert: 29. september 2015, 07:52