Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for mars, 2023

Vi fann 102 artiklar i dette arkivet.


Priviligert påskevandring

Jon Olav Ørsal Fredag 31. mars 2023

Vi som fekk vera med på den gjennomarbeidde og gripande song- og musikkstunda ved påskevandring i Stangvikkyrkja onsdag før den stille veka, har mykje å takka for. Vi fekk ei god førebuing til påskehøgtida ved koret Prosjekt 17 som no har mange fine soliststemmer, både mannlege og kvinnelege. Med sitt krevjande og utsøkte repertoar førte dei oss rett inn  i påskebodskapen, både gjennom deler av Handels «Messias» og Mendelssohns arie frå oratoriet «Elias» og Elgars «Ave verum corpus», og ikkje minst gjennom Jesu sju ord på korset, tekster sammensatt frå alle evangelia og solosong med stilisert tablå ved kormedlemer og fleire.


Todalen viste seg frå smørsida under filminnspeling

Elinor Bolme Fredag 31. mars 2023

Denne veka har det vore noko uvanleg aktivitet på Kårvatn. Folk frå «heile verda» har vore samla for å lage reklamefilm for det kinesiske droneselskapet DJI for ei splitter ny drone som skal lanserast i løpet av juni -23.


Frå og med i morgon er det bandtvang for hund

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 31. mars 2023

Frå i morgon, 1. april til og med søndag 31. oktober, er det bandtvang for hund i Surnadal kommune. Den generelle bandtvangen i Norge er frå 1. apil – 20. august, men Surnadal kommune har eiga forskrift om bandtvang som inneber at bantvangen her i kommunen altså gjeld i perioden 1. april – 31. okotber. Dette betyr at hunden i denne perioden skal vere i band, forsvarleg inngjert eller vere innestengd. Somme unntak gjeld for jakt- og gjetarhundar, samt toll- og politihundar, når desse er i aktiv teneste, Bandtvangen er regulert i Lov om hundehald (Hundeloven) § 6, og i Surnadal kommune si forskrift om Bandtvang.   


Barnehagen blir flyktningebustad

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 31. mars 2023

Olav Rønning, ved eigedomsavdelinga i Surnadal kommune, opplyser i ein telefon til redaksjonen, at Todalen barnehage no får ei enkel bygningsmessig tilpassing, slik at bygget kan brukast til bustad for flyktningar frå Ukraina. 


Saniteten inviterte til beredskapssamarbeid

Jon Olav Ørsal Fredag 31. mars 2023

Sanitetskvinnene har ein over hundre år lang tradisjon for å arbeide med beredskaps-  og  helsearbeid – no oppfordrar dei lag og organisasjonar og lokale firma til å bli med på å planlegge og sette i system dette arbeidet. Første samling for å kome i gang var torsdag kveld i Sanitetshuset. Maren Ansnes som er leiar i […]


Takk for støtta til årets «Fasteaksjon»!

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 31. mars 2023

Tysdag ettermiddag og kveld samla årets konfirmantar, sokneråda og andre frivillige inn pengar til den årlege «Fasteaksjonen». I Surnadal kommune vart det til saman samla inn 99.976, -. Dette gjev reint vatn til rundt firehundre menneske.


Inviterer til turrenn i Strengentraséen

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 30. mars 2023

Skigruppa i Idrettslaget Søya inviterer til turrenn i Strengentraséen søndag 2. april med start i tidsrommet mellom klokka 11:00 – 12:00. Turrennet startar frå Vang Skiarena og går i variert terreng. Ein kan velje å gå til Øygardshalsen eller videre oppover mot Haukarberget, Langvatnet, Klåberget eller til toppen av Strengen. Det er ikkje tidtaking, så ein snur når ein sjølv måtte ønske.


Inviterer til påskeverkstad

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 30. mars 2023

Surnadal bibliotek og Surnadal Frivilligsentral til påskeverkstad i Frivilligsentralens sine lokaler på Skei måndag 3. april klokka 12:00. Påskeverkstaden vil halde på fram til rundt 15:00, så her er det mogleg å få laga litt påskepynt til påskehøgtida!


Opningstider for biblioteket og kulturhuset i påska

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 30. mars 2023

Påska nærmar seg med stormskritt, og dette fører sjølvsakt til at Surnadal kulturhus og Surnadal bibliotek får litt endra opningstider påskeveka og sjølve påskehøgtida.


Vi som lagar maten – fokus på sjølvforsyning

Jon Olav Ørsal Torsdag 30. mars 2023

Jammen kom det ikkje eit par lam litt i forkant av lammingstida – det var nok eit bekkerlam som lura seg frampå, og det skjedde nok heilt på tampen av beitesesongen smiler Ola og løftar opp ein av dei to nykomlingane.  Ola er glad i dyr, og gler seg til lammingssesongen kjem i gang for fullt om eit par veker.  Med eit trettitals lamsauer blir det nok liv i leiren etter kvart. 


Årsmøte i Todalen.no – eit år på det jamne

Jon Olav Ørsal Torsdag 30. mars 2023

Onsdag kveld var det årsmøte i Todalen.no.  Med grei økonomi og eit lite overskudd på knappe 40 tusen vart både regskap og årsmelding fort unnagjort.  Etter pandemien er Todalen.no attende til «normal drift», der nettsida har hatt omtren 455.ooo besøkande i løpet av 2022 – det er tal som har gått oppover heile tida, men ser kanskje ut til å nå ei metning etter kvart. 95% av besøkande kjem frå Noreg, medan USA, Sverige og Tyskland står for flest besøk frå utlandet.


Påskekos og matservering på Todalshytta i påska

Jon Olav Ørsal Onsdag 29. mars 2023

Todalshytta åpner opp for matservering og påskekos i påskehelga.  Da byr hytta på både god mat og drikke, samt trivelige stunder både i restaranten og i peisestua etter maten.  Bla videre som finner du både åpningstider og påskemenyen i vår restaurant.