Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sokneråd

Todalen sokneråd 2023 – 2027

Leiar: Borghild B. Talgø

Nestleiar: John Moe

Kasserar: Ola Bruset

Medlem: Anita Talgø

Sekretær: Rune Moe

Varamedlemmar: Einar Husby og Monika Klungervik

Først publisert: 19. november 2009, 16:16 - Sist oppdatert: 25. oktober 2023, 17:45

Nyheter knytta til Todalen Sokneråd

Gudsteneste i Todalen kyrkje søndag

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 15. november 2023

Søndag 19. november klokka 11:00 inviterer Todalen Sokneråd til gudsteneste i Todalen kyrkje. Forrettande prest er Torbjørn Brøske, og ved orgelet sit Oddveig Helset Halle. Konfirmantane er med. – Dei møter kl. 9.30, heng opp salmenummera, ringjer med klokkene, går i prosesjon, og kanskje vert det tekstlesing, fotel Torbjørn. 


Allehelgensgudsteneste i Todalen kyrkje på søndag

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 2. november 2023

Søndag er det allehelgenssøndag, og Todalen Sokneråd inviterer til allehelgensgudsteneste klokka 11:00 i Todalen kyrkje. Prest er Torbjørn Brøske, og ved orgelet sit Oddveig Helset Halle. Gudmund Husby og neste års konfirmantar deltek i prosesjon med lystenning. 


Det nye soknerådet på plass

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 25. oktober 2023

Måndag 11. september, same dag som kommune- og fylkestingsvalet, var det val av nye medlemmar til soknerådet for Todalen sokn. Denne veka hadde det nye soknerådet sitt sitt konstituerande møte, for å fordele dei ulike verva.  


Innhaldsrik og godt besøkt gudsteneste

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 8. oktober 2023

I dag hadde Todalen Sokneråd invitert til gudsteneste i Todalen kyrkje, og det vart ei innhaldsrik gudsteneste med rundt åtti frammøtte. Det var barnedåp, presentasjon av neste års konfirmantar og presentasjon av 50-årskonfirmantjubilantane, altså dei som vart konfirmert våren 1973. Tett tak til vinters på kyrkja

Jon Olav Ørsal Tysdag 19. september 2023

Arnt Erik Otnes og Frank sPoon Botten rigga seg til for takreparasjon ved Todalen kyrkje.  Nokre lause steinar har forsvunne i løpet av året, og no er det på tide å få reparert dette.  Arnt Erik og Frank er vaktmestrar, og dermed ansvarleg for tak og anna vedlikehald ved kyrkja.


Val 2023 – bruk stemmeretten din!

Jon Olav Ørsal Måndag 11. september 2023

Frå klokka 12:00 og fram til kl 20:00 i dag er vallokala opne.  For Todalen sin del så foregår valet i Sanitetshuset.  Her finn du kommune- og fylkestingvalet i møtelokala, medan kyrkjevalet er lokalisert til kjøkkenet – og med låst dør i mellom.


Hausttakkefest – samla eit femtital til gudsteneste

Jon Olav Ørsal Sundag 10. september 2023

Start 4H hadde pynta og lagt til rette for hausttakkefest i Todalskyrkja sist søndag, og tema for gudstenesta var henta frå Johannesevangeliet og omhandla at Jesus metta 5000 på 5 byggbrød og to fiskar.  Ragna og Lisa sørga for å presentere Start 4H som er har drive i 56 år i Todalen, og fortalte om kva klubben står for og kva som er formåle – og sjølvsagt fekk vi høre 4H-løftet. Gudsteneste i Todalen kyrkje på søndag

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 7. september 2023

Todalen Sokneråd inviterer til gudsteneste søndag 10. september klokka 11:00 i Todalen kyrkje. Liturg er Torbjørn Brøske, medan Bernt Bøe er organist. 


Bruk røysteretten din – no kan du forhandstemme

Jon Olav Ørsal Tysdag 5. september 2023

Dersom du er forhindra i å stemme på valdagen 11. september kan du ennå gjera borgarplikta di ved å førhandstemme på kulturhuset. Der er det høve til å stemme både i kommunevalet og fylkestingvalet.  Det skjer i foajen på kulturhuset, til og med fredag 8 september.  Fram til torsdag 7. september er opningstida 9.00 – 17:00, medan den fredag er 9:00 til 15:30.   


Biskopen i Todalen – gudstenesta flytta innomhus

Jon Olav Ørsal Sundag 20. august 2023

Dagens gudsteneste var tillyst i Svinsviks arboret, men på føremiddagen i dag var det godt med regn, og soknerådet beslutta at gudstenesta skulle flyttast til kyrkja.  Og bra var nok det, for det regna bra da gudstenesta starta. Litt synd var det sjølvsagt, for førebuingane for utegudsteneste var gjort, men vêret er det da ingen som rår med.  Det var Mørebiskopen Ingeborg Midttømme som var dagens liturg, og resten av mannskapet var også basert på «reservestyrker».