Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen bøgdalag

Todalen Grendalag er medlem av todalen.no

Styret (valt på årsmøtet 2022):

Leiar: Bjørn Gunnar Ansnes

Nestleiar: Julia Halle

Kasserar: Jostein Bruset

Sekretær: Ragnhild Ansnes Moe

Styremedlem: Øystein Moe

1.vara: Ola Haugen Ansnes

2.vara: Jo Gjeldnes

Først publisert: 22. juni 2019, 07:23 - Sist oppdatert: 1. juni 2022, 06:19

Nyheter knytta til Todalen bøgdalag

Todalen Grendalag – årsmøtet vel i hamn

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 16. juni 2021

I kveld var det årsmøte i Todalen Grendalag i Todalen ungdomshus. Som for alle andre, har aktiviteten i grendalaget vore sterkt påverka av koronasituasjonen. Men litt aktivitet har det likevel vore i året som gjekk. Badeplassen ved småbåthamna har vore stelt og, den etter kvart tradisjonelle julegata, vart rigga i slutten av november. 


Innfallsport Trollheimen – informasjonsskilta på plass

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 16. juni 2021

Den siste veka har folk frå Mesta i Surnadal arbeidd med å sette opp informasjonsskilta som er laga i samband med prosjektet «Innfallsport Trollehimen». Det er no sett opp informasjonsskilt på seks stadar, frå Haugen vegkryss og opp til Kårvatn, med tilpassa informasjon på alle skilta. Skilta er sett opp på Haugen vegkryss, i Svinvika, ved rasteplassen i Stranda, ved Matkroken Todalen, på Bønnavollan (der Toåa tursti tek til) og på Kårvatn. 


Minner om årsmøtet sitt

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 10. juni 2021

Todalen Grendalag minner om årsmøte sitt i Todalen ungdomshus onsdag 16.juni klokken 19:00. No ligg den endelege sakliste for årsmøtet òg føre. Den kan du sjå nedanfor. Todalen Grendalag oppfordrar folk til å møte opp!


Elsykkel utleige i Todalen

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 5. juni 2021

I dag starta utleige av elsyklar i Todalen. Det er Todalen Grendalag som administrerer utleiga av dei fem elsyklane, som du kan leige. Syklane står på Matkroken Todalen, og må leverast der etter bruk. Syklane blir leigd ut i tidsrommet mellom klokka 10:00 – 20:00. Leigeprisen per sykkel er kr. 200,- pr. dag samt familie som kostar kr. 400,- pr. dag (inkluderer 3 syklar og sykkelvogn). 


Premiere for elsykkelutleie

Jon Olav Ørsal Måndag 31. mai 2021

I samband med at Todalen skal profilerast som innfallsport til Trollheimen vil elsykkelutleie bli lansert.  Utleie av elsyklar er eit delprosjekt som blir lansert i tilkyting til lanseringa av innfallsporten.  Sykkelutleia tjuvsatartar alt komande laurdag, og det skjer i regi av Todalen Grendalag som skal administrere utleia den første tida – det vil kanskje ta eit par år enno før innfallsporten kjem i drift. Måndag var det mange som møtte fram da ordførar Margrete Svinvik kløpte snora og ærklærte elsykkelutlånet for opna- skuleborna hadde fått fri til å være med og mange frå sanitetsforeninga var møtt fram. 


Lansering av el-sykkelutleige i Todalen

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 28. mai 2021

På måndag 31.mai klokka 10:30 blir det lansering av el-sykkelutleie i Todalen. Dette er delprosjekt av prosjektet Innfallsport Trollheimen, der Todalen er valt til Surnadal kommune sin innfallsport. Det er kjøpt inn fem el-syklar som skal leigast ut til turistar og andre som ønsker å ta seg ein sykkeltur for å få sjå den vakre dalen vår. Det er Todalen Grendalag som står for drifta av syklane.


Årsmøte i Todalen Grendalag

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 3. mai 2021

Todalen Grendalag kallar inn til årsmøte onsdag 16.juni klokka 19:00 i Todalen ungdomshus. Vanlege årsmøtesaker. Frist for å sende inn saker ein ønskjer å ta opp er på årsmøtet, må sendast til bgansnes@online.no innan måndag 31.mai. Frist for å seie frå seg verv er 10.mai, og skal sendast til ragnar.halle@gmail.com 


Utsett årsmøtet til den 16.juni

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 19. mars 2021

Todalen Grendalag sitt årsmøte var beramma til måndag 15.april. På det digitale styremøtet i Grendalag i går kveld, vart det vedteke å utsette årsmøtet til onsdag 16.juni kl. 19:00. Bakgrunnen for vedtaket er dei gjeldande smittevernreglane for årsmøter, som både krev påmelding og god avstand (minimum 1,5 meter) mellom møtedeltakarane. Grendalaget ønsker at flest mogleg skal få høve til å delta på årsmøtet, difor blir årsmøtet utsett. 


Vi vart 7 todalingar færre i 2020

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 25. januar 2021

Ferske tal syner at vi vart 7 todalingar færre i 2020, noko som svarar til ein nedgang på 2,3% i høve til 2019. Det er folketalet i Todalen (Svinvik – Kårvatn) pr. 31.12.2020 samanlikna med 31.12.2019 som syner dette. Gjennomsnittsalderen auka frå 46 år (2019) til 46,8 år (2020). Fordeling mellom kjønna var 31.12.2020, 137 kvinner og 165 menn. Grunnen til at Svinvik blir rekna med i folketalet for Todalen, er at folketalet i Todalen følger gjeldande skulekrinsinndeling og ikkje postnummeret.  


Tjuandedag-Knut – jula jagar ut!

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 14. januar 2021

Tjuandedag jul, òg kjent som Knutsdag, har i fleire hundreår markert den absolutte slutten på julefeiringa i dei nordiske landa. Dagen er oppkalla etter den danske prinsen Knut Lavard, som i 1131 vart drepen av bror sin, Magnus Nilsson, som var valt til svensk konge i Västergötland. I 1169 vart Knut Lavard oppteken som helgen, av paven i Roma, altså 38 år etter at han vart drepen. Heldigvis var nedrigginga av Todalen Grendalag si julegate heilt utan drama og gjekk føre seg i fredelege former, sjølv om både kalenderen og gradestokken viste 13!


Det blir julegate i år òg – men ikkje Julemarknad

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 23. november 2020

Laurdag 28.november klokka 17:00 tenner Todalen Grendalag den, etter kvart, tradisjonelle julegata si mellom Matkroken og Talgø, og på Talgø. Den planlagde julemarknaden må dessverre avlystast. Dette på grunn av Koronasituasjonen. 


Grendelaget fortsett fokuset på bulyst og trivselstiltak

Elinor Bolme Måndag 29. juni 2020

Da har også Todalen Grendalag fått gjennomført sitt årsmøte etter koronaens inntog, tre månader på etterskudd. Trass eit noko labert oppmøte, kunne likevel styret presentere ei velfylt årsmelding og eit greit resultat for 2019.