Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen bøgdalag

Todalen Grendalag er medlem av todalen.no

Styret (valt på årsmøtet 2023):

Leiar: Svein Håvard Brøndbo

Nestleiar: Øystein Moe

Kasserar: Kjetil Sogge

Sekretær: Anne-Berit Kvendset

Styremedlem: Bjørn Gunnar Ansnes

1.vara: Ola Haugen Ansnes

2.vara: Jo Gjeldnes

Først publisert: 22. juni 2019, 07:23 - Sist oppdatert: 30. januar 2024, 07:48

Nyheter knytta til Todalen bøgdalag

Pyroteknisk skalkfest på Bordholmen

Jon Olav Ørsal Sundag 1. januar 2023

Pyroteknisk skalkfest er det første gongen det blir arrangert på Bordholmen.  Enkelt forklart så var det rett og slett ein elendig vêrtype for bruk av fyrverkeri på nyttårskvelden. Litt rådslagning med politimesterens folk og brannsjef i kommunen gjorde at det vart arrangert det vi kan kalle polyteknisk skalkfest på Bordholmen i kveldinga. Det var betre enn at alt dette fyrverkeriet skulle lagres i kjeller og loft rundt i bygda.  


Lokal julehandel – opningstider på Matkroken Todalen

Jon Olav Ørsal Onsdag 21. desember 2022

Julehandelen er i full gang – både lokalt og i dei store butikksentra.  I år er det kanskje viktigare enn nokon gong at ein tenkjer litt lokalt når ein planlegg julehandelen. Dersom prognosane for årets julehandel held stikk, så kan vi kanskje oppleve at det blir ein liten nedgang, samtidig som vi opplever ein formiddabel kostnadsauke og prisstigning.  Kan berre nemne straumprisar, drivstoffprisar, renteprisar og stor auke i matprisane. Derfor er det så viktig å bruke lokale tilbod – handle matvarer der du bur og handle resten i lokale butikksenter.


Triveleg julegatetenning på Kvennset

Jon Olav Ørsal Sundag 27. november 2022

Søndag kveld var det flott markering av julegata på Kvennset – pynta med massevis av lys mellom Hals/Matkroken og Talgø.  Det var møtt fram mykje folk for å få med seg tenninga av den flotte julegata.  Det var Todalen Bøgdalag som hadde regi på arrangementet, og dei serverte varm kaffe og sørga for loddsal som mellom anna skulle finasiere noko av julebelysninga som i år jhar vore skifta ut. 


Tenning av julegata og lotteri

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 26. november 2022

Todalen bøgdalag inviterer til tenning av julegata utanfor Matkroken Todalen søndag 27. november klokka 18:15. Det blir servert kaffe og pepperkaker. Det blir også lotteri, der ein allereie no kan kjøpe lodd via Vipps 568828. Kvart lodd kostar kroner 20,-. Hugs å skrive namn på loddkjøpar i meldingsfeltet. Trekning søndag kveld, med kunngjering av trekningslista her på Todalen.no. 


Inviterer til julebord i ungdomshuset

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 10. november 2022

Todalen Idrettslag og Todalen bøgdalag inviterer til julebord i Todalen ungdomshus laurdag 3. desember klokka 20:00. Det blir servert fleire typar ribbe, pinnekjøtt, medisterkaker og pølser med tilbehør. Etterpå blir det sjølvsagt servert dessert! 


Todalen får tilbake hytterenovasjonen

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 10. oktober 2022

For rundt halvanna år sidan vart hytterenovasjonen for Todalen flytta til Haugen vegkryss. Den nye ordninga har fått mange klagar, både frå dei med hytter og dei med feriebustad, i Todalen. Todalen bøgdalag og fleire eigarar av hytte- og feriehuseigarane har vore i kontakt med Remidt og klaga på ordninga, noko som til slutt gjorde at Remidt vel å lokalisere hytterenovasjon i Todalen att. 


Fritidsrenovasjonen er ei utfordring i Todalen

Jon Olav Ørsal Sundag 25. september 2022

I fjor endra Remidt hytterenovasjonen i Surnadal kommune. Dette inneber at søppeldunkane for renovasjon for Todalen vart flytta frå Talgø og Matkroken Todalen til Haugen vegkryss. Dette inneber mykje ekstra køyring for dei med hytter i Todalen når dei har fått meir enn dobla avstanden til søppeldunkane. Medan ein tidlegare kunne levere søppel samstundes som ein handla, må ein nå køyre 12 kilometer (ein veg) for å levere søppelposane sine


Da er hengebrua ved Heggøyan på stell igjen

Jon Olav Ørsal Tysdag 26. juli 2022

Natt til 17. januar herja stormen med hengebrua ved Heggøyan, slik at brua har vore stengt heilt til no – i påvente av at reparasjonsarbeid skulle utførast. Det har vore litt att og fram om kva som skulle gjerast, men i dag var det Per E. Gjeldnes Maskin og Gunnar Nordvik som hadde reparert brufesta og stramma kablane, slik at brua igjen kunne tas i bruk.


God stemning på møtet om ny bruk av skulebygget

Jon Olav Ørsal Måndag 30. mai 2022

Det var bra frammøte og stor interesse for framtida til skulebygget i Todalen. Det var Surnadal kommune som inviterte bygdefolket i Todalen til «ide-møte» med tanke på kva som skal skje med skulebygget først og fremst og kanskje seinare også skjebnen til barnehagebygget. Skulen vart som kjent lagt ned etter at skuleåret var slutt i 2021, medan barnehagen vart midlertidig stengt frå same tid. Barnehagen er ikkje nedlagt, og kan søkjast på inntil 2024 og kan bli starta opp igjen dersom det blir nok søkjarar


Korleis skal vi bruke barnehage- og skulebygget i framtida

Jon Olav Ørsal Sundag 29. mai 2022

Surnadal kommune ønskjer ein dialog med lokalbefolkninga i Todalen om framtid bruk av barnehage- og skulebygget, og inviterer difor til møte for å få positive innspel og gode idear frå bygdefolket.
Møtet skjer måndag 30. mai kl 19:00 i gymsalen i skulebygget i Todalen. Frå Surnadal kommune kjem ordførar og kommunedirektør, og truleg 1-2 personar til frå administrasjonen. I tillegg er formannskapet invitert til møtet


Med heile bygda til frukost på Bordholmen

Jon Olav Ørsal Tysdag 17. mai 2022

PÅ grunnlovsdagen inviterte Todalen Idrettslag alle sambygdingar og andre interesserte til frukost på Bordholmen. Og mange tok nok mot invitasjonen og på det meste vart det nok godt over hundre til bords på «uterestauranten» framfor klubbhuset. Leiar i Todalen I.L., Elinor Bolme, tykte det var stor stas med det fine vêret og alt folket hun hadde til bords i formiddagstimane på grunnlovsdagen


Da er vegkantane rydda til 17. mai

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 12. mai 2022

I kveld var det ryddedugnad, for å rydde langs vegkantana rundt bygda, slik at det skal vere fint til 17. maifeiringa. Mange, både frå Start 4H og andre, møtte opp for å vere med på ryddedugnaden, så på ein stor time var alle vegkantane rydda.