Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen bøgdalag

Styret for 2024, valt på årsmøtet 25. april 2024:

Leiar: Svein Håvard Brøndbo valt for 1 år

Nestleiar: Bjørn Gunnar Ansnes, valt for 1 år

Kasserar: Kjetil Sogge, ikkje på val

Sekretær: Anne-Berit Kvendset, ikkje på val

Styremedlem: Ingrid Pedersen

1.vara: Jo Gjeldnes, valt for 2 år

2.vara: Ola Haugen Ansnes, ikkje på val

Revisor: Finn Ranes, valt for 1 år

Valnemnd 2025: Jan Bruset og Ola Dalsegg, båe valt for 1 år

Først publisert: 22. juni 2019, 07:23 - Sist oppdatert: 29. april 2024, 22:26

Nyheter knytta til Todalen bøgdalag

Med heile bygda til frukost på Bordholmen

Jon Olav Ørsal Tysdag 17. mai 2022

PÅ grunnlovsdagen inviterte Todalen Idrettslag alle sambygdingar og andre interesserte til frukost på Bordholmen. Og mange tok nok mot invitasjonen og på det meste vart det nok godt over hundre til bords på «uterestauranten» framfor klubbhuset. Leiar i Todalen I.L., Elinor Bolme, tykte det var stor stas med det fine vêret og alt folket hun hadde til bords i formiddagstimane på grunnlovsdagen


Da er vegkantane rydda til 17. mai

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 12. mai 2022

I kveld var det ryddedugnad, for å rydde langs vegkantana rundt bygda, slik at det skal vere fint til 17. maifeiringa. Mange, både frå Start 4H og andre, møtte opp for å vere med på ryddedugnaden, så på ein stor time var alle vegkantane rydda.


Ryddedugnad før 17. mai

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 7. mai 2022

Torsdag 12. mai klokka 18:00 blir det ryddedugnad for å rydde vegkantane langs Fylkesvegane rundt bygda og langs dei kommunale vegane: Pilskarvegen og Markavegen. Dette for å gjere det fint langs vegane til 17. mai-feiringa. Oppmøte på Bordholmen stadion klokka 18:00. Her blir det delt opp i plukkelag som får tildelt strekning for rydding. Det trengs bilar/ATV-ar med hengarar, så om nokon kan stille med det, hadde det vore fint!


Folketog utan korps er utenkeleg!

Jon Olav Ørsal Torsdag 5. mai 2022

Det såg litt mørkt ut, men de gamle er eldst og tek ansvar for å mobilisere tidlegare korpsmedlemar til å sørge for korpsmusikk i folketoget i Todalen. Det er nok litt artig lell, vi tykkjer nok at korpsmusikken hører med i folketoget, seier Ingeborg Myrvang og Frode Grønmyr som har jobba med mobiliseringa


Todalen Grendalag vart Todalen bøgdalag

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 8. april 2022

Torsdag kveld var det årsmøte i Todalen Grendalag. Etter årsmøtet heiter Grandalaget no altså Todalen bøgdalag. Det var ikkje akkurat fullt hus og stromande jubel, men dei frammøtte fekk eit innblikk i kva Grendalaget hadde dreve med det siste året. Rekneskapen for 2021 viste eit overskott på i overkant av 10.000 kroner, og laget hadde ved årsskiftet aktiva for knappe 60.000 kroner. 


Sakliste til årsmøtet

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 31. mars 2022

Todalen Grendalag minner om sitt årsmøte i Todalen ungdomshus torsdag 7. april klokka 19:00. No er komplett sakliste klar, og i tillegg til dei vanlege årsmøtesakene: årsmelding, rekneskap og val, så har det kome inn to saker som skal behandlast på årsmøtet. Første sak er forslag om namneendring frå Todalen Grendalag til Todalen bøgdalag. Den andre saka er forslag om å overføre det organisatoriske ansvaret for 17.maifeiringa i Todalen til grendalaget, frå og med 2023. 


kallar inn til årsmøte

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 12. mars 2022

Todalen Grendalag kallar inn til årsmøte i Todalen ungdomshus torsdag 7. april klokka 19:00. Vanlege årsmøtesaker. Den som vil seie frå seg verv, må gjere dette skriftleg til valnemnda ved Finn Ranes eller Ola Dalsegg innan 20. mars. Saker ein ønsker å få behandla på årsmøtet må sendast skriftleg til styret ved Ragnhild Ansnes Moe innan 27. mars. 


Vi vart færre og litt eldre

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 27. februar 2022

Folketalsstatistikken for Todalen (Svinvika – Kårvatn) syner at det 31.12.2021 var 294 todalingar, 5 færre enn 31.12.2020. Det var ved årsskiftet 139 kvinner og 155 menn. Gjennomsnittsalderen gjekk bitte litt opp, frå 46,8 år til 47,1 år, altså opp med 0,3 år i høve til 2020. Det er Todalen Grendalag sin eigen folketalsstatistikk som syner dette. 


Trekningsliste «Julegatelotteriet»

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 28. november 2021

I kveld var det trekning i Todalen Grendalag sitt «Julegatelotteri». Totalt 14 gevinstar fekk etter kvart ein heldig vinnar. Det vart seld 215 lodd i årets «Julegatelotteri» Todalen Grendalag takkar alle som har kjøpt lodd i årets «Julegatelotteri» for støtta. Todalen Grendalag takkar og det lokale næringslivet som har bidrege med gevinstar. 


Flott julegate på Kvennset

Jon Olav Ørsal Sundag 28. november 2021

Todalen Grendalag står som initiativtakar og arrangør av den flotte julegata på Kvennset i samarbeid med Talgø og Matkroken Todalen som også er med på lyssettinga.  Det var mange som trossa dei 15 kuldegradane og møtte opp for å være med på tenninga av julegata som skjedde søndag kveld – presis kl 18. 


Julegatetenning på søndag

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 26. november 2021

Søndag 28. november, frå klokka 18:00, er det tenning av, den etterkvart tradisjonelle, julegata til Todalen Grendalag mellom Matkroken Todalen og Talgø. Tenninga av julegata går føre seg utanfor Matkroken Todalen. Det blir sal av lodd i Grendalaget sitt «Julegatelotteri», som har trekning seinare søndag kveld. Grendalaget spanderer kaffe og bollar på dei vaksne og gløgg til ungane. Grendalaget har også gjort avtale med nissen, og han har lova å ta ein tur, så kanskje vankar det ei lita førjulsoverrasking?


«Julegatelotteri»

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 22. november 2021

Todalen Grendalag arrangerer i år «Julegatelotteri». Kvart lodd kostar kroner 50,-, og da er du med i trekninga av 10 fine gevinstar gjeve av lokalt næringsliv. Lodd kjøper du ved å vippse til 568828 (Todalen Grendalag), hugs å skrive namnet på den lodda skal skrivast på i meldingsfeltet når du vippsar. Det blir og sal av lodd under sjølve julegatetenninga søndag 28. november. Meir informasjon om julegatetenninga kjem torsdag 25., så følg med!