Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Vi vart ein mindre i 2022

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 1. februar 2023

Folketalsstatistikken for Todalen (Svinvika – Kårvatn), viser at det 31.12.2022 var 293 todalingar, ein nedgang på 1 i forhold til tala 31.12.2021. Det var ved årsskiftet 140 kvinner og 153 menn busett i Todalen. Gjennomsnittsalderen var ved årsskiftet 2022/23 47,1 år, akkurat det same som ved årsskiftet 2021/22. Det er Todalen bøgdalag sin eigen folketalsstatistikk som syner dette. 

Nedanfor kan du sjå folketalsstatistikken for 2022 fordelt på aldersgruppene og kjønn: 

Todalen bøgdalag sin folketalsstatistikk for 2022

 

Publisert: 1. februar 2023, 08:50