Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen bøgdalag

Todalen Grendalag er medlem av todalen.no

Styret (valt på årsmøtet 2023):

Leiar: Svein Håvard Brøndbo

Nestleiar: Øystein Moe

Kasserar: Kjetil Sogge

Sekretær: Anne-Berit Kvendset

Styremedlem: Bjørn Gunnar Ansnes

1.vara: Ola Haugen Ansnes

2.vara: Jo Gjeldnes

Først publisert: 22. juni 2019, 07:23 - Sist oppdatert: 30. januar 2024, 07:48

Nyheter knytta til Todalen bøgdalag

Ryddedugnad før 17. mai

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 7. mai 2022

Torsdag 12. mai klokka 18:00 blir det ryddedugnad for å rydde vegkantane langs Fylkesvegane rundt bygda og langs dei kommunale vegane: Pilskarvegen og Markavegen. Dette for å gjere det fint langs vegane til 17. mai-feiringa. Oppmøte på Bordholmen stadion klokka 18:00. Her blir det delt opp i plukkelag som får tildelt strekning for rydding. Det trengs bilar/ATV-ar med hengarar, så om nokon kan stille med det, hadde det vore fint!


Folketog utan korps er utenkeleg!

Jon Olav Ørsal Torsdag 5. mai 2022

Det såg litt mørkt ut, men de gamle er eldst og tek ansvar for å mobilisere tidlegare korpsmedlemar til å sørge for korpsmusikk i folketoget i Todalen. Det er nok litt artig lell, vi tykkjer nok at korpsmusikken hører med i folketoget, seier Ingeborg Myrvang og Frode Grønmyr som har jobba med mobiliseringa


Todalen Grendalag vart Todalen bøgdalag

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 8. april 2022

Torsdag kveld var det årsmøte i Todalen Grendalag. Etter årsmøtet heiter Grandalaget no altså Todalen bøgdalag. Det var ikkje akkurat fullt hus og stromande jubel, men dei frammøtte fekk eit innblikk i kva Grendalaget hadde dreve med det siste året. Rekneskapen for 2021 viste eit overskott på i overkant av 10.000 kroner, og laget hadde ved årsskiftet aktiva for knappe 60.000 kroner. 


Sakliste til årsmøtet

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 31. mars 2022

Todalen Grendalag minner om sitt årsmøte i Todalen ungdomshus torsdag 7. april klokka 19:00. No er komplett sakliste klar, og i tillegg til dei vanlege årsmøtesakene: årsmelding, rekneskap og val, så har det kome inn to saker som skal behandlast på årsmøtet. Første sak er forslag om namneendring frå Todalen Grendalag til Todalen bøgdalag. Den andre saka er forslag om å overføre det organisatoriske ansvaret for 17.maifeiringa i Todalen til grendalaget, frå og med 2023. 


kallar inn til årsmøte

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 12. mars 2022

Todalen Grendalag kallar inn til årsmøte i Todalen ungdomshus torsdag 7. april klokka 19:00. Vanlege årsmøtesaker. Den som vil seie frå seg verv, må gjere dette skriftleg til valnemnda ved Finn Ranes eller Ola Dalsegg innan 20. mars. Saker ein ønsker å få behandla på årsmøtet må sendast skriftleg til styret ved Ragnhild Ansnes Moe innan 27. mars. 


Vi vart færre og litt eldre

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 27. februar 2022

Folketalsstatistikken for Todalen (Svinvika – Kårvatn) syner at det 31.12.2021 var 294 todalingar, 5 færre enn 31.12.2020. Det var ved årsskiftet 139 kvinner og 155 menn. Gjennomsnittsalderen gjekk bitte litt opp, frå 46,8 år til 47,1 år, altså opp med 0,3 år i høve til 2020. Det er Todalen Grendalag sin eigen folketalsstatistikk som syner dette. 


Trekningsliste «Julegatelotteriet»

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 28. november 2021

I kveld var det trekning i Todalen Grendalag sitt «Julegatelotteri». Totalt 14 gevinstar fekk etter kvart ein heldig vinnar. Det vart seld 215 lodd i årets «Julegatelotteri» Todalen Grendalag takkar alle som har kjøpt lodd i årets «Julegatelotteri» for støtta. Todalen Grendalag takkar og det lokale næringslivet som har bidrege med gevinstar. 


Flott julegate på Kvennset

Jon Olav Ørsal Sundag 28. november 2021

Todalen Grendalag står som initiativtakar og arrangør av den flotte julegata på Kvennset i samarbeid med Talgø og Matkroken Todalen som også er med på lyssettinga.  Det var mange som trossa dei 15 kuldegradane og møtte opp for å være med på tenninga av julegata som skjedde søndag kveld – presis kl 18. 


Julegatetenning på søndag

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 26. november 2021

Søndag 28. november, frå klokka 18:00, er det tenning av, den etterkvart tradisjonelle, julegata til Todalen Grendalag mellom Matkroken Todalen og Talgø. Tenninga av julegata går føre seg utanfor Matkroken Todalen. Det blir sal av lodd i Grendalaget sitt «Julegatelotteri», som har trekning seinare søndag kveld. Grendalaget spanderer kaffe og bollar på dei vaksne og gløgg til ungane. Grendalaget har også gjort avtale med nissen, og han har lova å ta ein tur, så kanskje vankar det ei lita førjulsoverrasking?


«Julegatelotteri»

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 22. november 2021

Todalen Grendalag arrangerer i år «Julegatelotteri». Kvart lodd kostar kroner 50,-, og da er du med i trekninga av 10 fine gevinstar gjeve av lokalt næringsliv. Lodd kjøper du ved å vippse til 568828 (Todalen Grendalag), hugs å skrive namnet på den lodda skal skrivast på i meldingsfeltet når du vippsar. Det blir og sal av lodd under sjølve julegatetenninga søndag 28. november. Meir informasjon om julegatetenninga kjem torsdag 25., så følg med!


Etterbruk – kva gjer vi med skulen?

Jon Olav Ørsal Laurdag 16. oktober 2021

Ja, det spørsmålet stiller ordførar Margrete Svinvik og kommunedirektør Knut Haugen til bygdefolket i Todalen. Politikarane har gjeve dei to i oppdrag å ha ein dialog med bygdesamfunnet for å prøve å finne ei løysing på eventuell etterbruk av skulebygninga etter at skulen vart nedlagt i år. 


Fortsatt mange ledige dagar for elsykkelleige

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 4. juli 2021

Det er fortsatt mange ledige dagar for å kunne leige elsykkel i sommar, for å ta ein sykkeltur rundt i bygda vår. Syklane blir ut- og innlevert på Bordholmen stadion. For å bestille elsykkel, ring 986 11 707.