Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Nordvik Grendalag

Medlemmer i Nordvik grendalag er alle som bor fra og med Åsbø til og med Gjeldnes.
Laget skal arbeide med saker av felles interesse for bygda.
Alle medlemmer som er fylte 16 år har stemmerett og kan velges.

Styret i 2021:

Leder:                          Odd Arild Sande
Nestleder:                   Palmer Vikan
Kasserer:                     Lina Skjerve Vatten
Sekretær:                     Tonje Kristin Vikan
Styremedlem:             Kenneth Sæterbø
1. Varamedlem:          Anna Ingeborg Nordvik
2. Varamedlem:          Ola J. Nordvik

Revisorer:                    Karin Åsbø og Sven Olav Svinvik
Valgkomite:                 Anne Mari Eilertsen og Rune Måøy

Først publisert: 28. mars 2011, 02:00 - Sist oppdatert: 18. april 2021, 16:16

Nyheter knytta til Nordvik Grendalag

Sosiale søndagar på Nordvik

Elinor Bolme Laurdag 12. mai 2018

Også i år skal Nordvik grendalag arrangere den tradisjonelle sykkeltrimmen og inviterer derfor til ei sosial samling på Øygarden kvar søndag i perioden fra 13. mai til 19. august.


Strandryddardag med stor innsats

Jon Olav Ørsal Laurdag 5. mai 2018

Laurdag tok Nordvikgardingane eit skippertak for å samle plastsøppel både i strandlina og langs vegen. Klokka 10 gikk startskotet, og det var rundt 20 deltakarar frå starten, men fleire kom til etter kvart.  Det var strandlina frå Svinvika og heilt utover til Mulneset som vart rydda i dag. Gjennom TV og andre media har det […]


Fylkeskonservator på arkeologisk besøk på Nordvik

Elinor Bolme Laurdag 5. mai 2018

Forrige veke hadde Surnadal kommune besøk av Fylkeskonservator Bjørn Ringstad og kollega Guro Dahle Sanden for å avdekke mulege historiske funn på Nordvik. Fylkeskommunen har innsigelse til den kommunale reguleringsplana  i området på grunn av nærheit til kulturminna som vart oppdaga under tomtegravingane tidlegare


Nordviksetra: -Seterrenn nr 90 er over i historia (oppdatert)

Jon Olav Ørsal Torsdag 29. mars 2018

På Nordvik er dei flinke til å ta vare på tradisjonane – det gjeld ikkje minst seterrennet, der årets renn er nr 90 i rekkja. Det blir no ikkje hugsa som det rennet som har trekt mest publikum og deltakarar, men derimot blir det eit av renna som har hatt finast vêr. Kanskje var det litt i kaldaste laget, da det heile dagen var rundt nullpunktet. Kuldegradane var rundt 10-talet natt til skjærtorsdag, og dermed vart det fint skareføre.


God basarstemning på Nordvik

Dordi Jorunn Halle Tysdag 27. mars 2018

Tysdag i den stille veka er fast basarkveld på Nordvik. Grendalaget er arrangør, og det er tydeleg at folket på Nordvik set stor pris på arbeidet til grendalaget; det var nemleg stort oppmøte og god, gammaldags basarstemning i Forsamlingshuset.


Boligtomter til salgs på Nordvik!

Elinor Bolme Tysdag 27. mars 2018

Surnadal kommune er no salgsmodus, og averterer 15 nye boligtomter til salgs i det nye bustadfeltet på Øygarden på Nordvik. Nordvik har hatt god tilflytting dei siste åra av unge i etableringsfasen. No er det klart for å ta i mot enda fleire som vil ha fine, sjønære tomter med «eit kvarter til alt» innan rekkjevidde.


Påsketradisjonar på Nordvik

Elinor Bolme Måndag 26. mars 2018

Nordvik Grendalag inviterer i morgon kveld til sin årvise påskebasar i forsamlingshuset. Her blir det basarbord, åresalg og mykje godt å få kjøpt seg  i kjøkkenavdelinga.  Torsdag er det klart for seterrenn i strålande sol, der det blir konkurransar både i langrenn, kulerenn og hopprenn for dei aller mest vågale. Til kvelds er det duka […]


Grendalaget må planlegge framtida på nytt…

Jon Olav Ørsal Onsdag 7. mars 2018

Tysdag kveld var vi i Nordvik forsamlingshus på årsmøte i Nordvik grendalag. Nestleiar Karin Åsbø, som leia årsmøtet, gjorde fort unna saklista med faste innslag som årsmelding, rekneskap og val. På saklista stod det også ymse, og da vart det litt meir aktivitet. Uthuset trengte nytt tak, og da vart det også spørsmål om ein ikkje skulle utvid uthuset litt, slik at ein fikk plass til både plenkløppar, ved og anna utstyr.


Årsmøte i Nordvik grendalag

Dordi Jorunn Halle Tysdag 6. mars 2018

Nordvik grendalag melder at dei held årsmøte i forsamlingshuset på Nordvik tysdag 6. mars. Møtet startar kl. 20.00.


Tradisjonell juletrefest i Nordvik forsamlingshus

Sverre Kjølstad Tysdag 26. desember 2017

En gammel tradisjon ble også holdt i hevd i år med juletrefest i Nordvik Forsamlingshus 2. juledag. Oppmøte var riktig bra med barn og voksne, og det er gledelig med alle barna i forskjellige alderstrinn. Leder i festkomiteen, Hanne Waag, ønsket velkommen, og las Juleevangeliet.


Juletrefest på Nordvik

Elinor Bolme Tysdag 26. desember 2017

Nordvik grendalag inviterer til tradisjonell juletrefest i dag kl 14 i forsamlingshuset. Her blir det traktering og sosialt samvær for store og små. Kanskje dukkar nissen opp også?


Kantslåtten ferdig for i år?

Jon Olav Ørsal Tysdag 19. september 2017

Sverre Kjølstad har mange jarn i elden – eit av dei er kantslått og rydding av gras og kratt rundt informasjonsskilta som viser veg til Åsbåsnyta og til Sula. Måndag trefte i Sverre i full gang med kantklipparen på avkjørselen uti Rabbå, der skogsbilvegen i retning Snytå tek av.