Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Ola J. Nordvik ny leiar i Nordvik Grendalag

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 25. februar 2022

Torsdag kveld var det årsmøte i Nordvik Grendalag i Nordvik forsamlingshus. Her vart Ola J. Nordvik valt til ny leiar etter Odd Arild Sande. I tillegg til vanlege årsmøtesaker som årsmelding, rekneskap og val, var renovering av Nordvik forsamlingshus oppe som sak. Her vart det bestemt at det i første omgang blir skifta kjøkkeninnreiing. 

Sjølv om aktiviteten i Nordvik Grendalag, som for alle andre, har vore prega av koronarestriksjonar det meste av 2022, så har aktivitetsnivået vore ganske bra. Det har vore arrangert: 

 • 17.mai-tog og 17.mai-feiring for barna på Nordvik
 • Vårdugnad på Øygarden, rundt forsamlingshuset og leikeplassen i Sollia
 • Plenslått på Øygarden og på leikeplassen i Sollia
 • St. Hans-feiring i Røe-Slettneset
 • Digitalt sommerlotteri
 • Digital førjulsbasar
 • Juletrefest for barna på Nordvik
 • Romjulsmarsj for resten av folket på Nordvik

Det vart i 2021 kjøpt inn ny plenklippar til leikeplassen i Sollia. Grendalaget har også fått henta det gamle skulekjøkkenet ved Øye skule, samt trekking av premiar for trimbøkene i Blomlivegen og Haltbakkan.

Nordvik Båtforening orienterte om arbeidet med småbåthamne på Øygarden og framdriftsplana for dette prosjektet. 

Årsmøtet vedtok også å gje styret fullmakt til å kjøpe ny plenklippar for å slå graset på Øygarden. 

Dette er styret i Nordvik Grendalag for 2022:

 • Leiar: Ola J. Nordvik
 • Nestleiar: Palmer Vika
 • Kasserar: Lina Skjerve Vatten
 • Sekretær: Tonje Kristin Vikan
 • Styremedlem: Kenneth Sæterbø
 • Varamedlemmer: Anna Ingeborg Nordvik og Asbjørn Holten

Til slutt diskuterte årsmøtet framtidige aktivitetar. Her kom det forslag på tidlegare «suksess»-arrangement og nye aktivitetar som kan vere aktuelle. 

Takk til Tonje Kristin Vikan for informasjon frå årsmøtet til Nordvik Grendalag. 

 


Medlem i Todalen.no –


 

Publisert: 25. februar 2022, 06:00