Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Nordvik Grendalag

Medlemmer i Nordvik grendalag er alle som bor fra og med Åsbø til og med Gjeldnes.
Laget skal arbeide med saker av felles interesse for bygda.
Alle medlemmer som er fylte 16 år har stemmerett og kan velges.

Styret i 2021:

Leder:                          Odd Arild Sande
Nestleder:                   Palmer Vikan
Kasserer:                     Lina Skjerve Vatten
Sekretær:                     Tonje Kristin Vikan
Styremedlem:             Kenneth Sæterbø
1. Varamedlem:          Anna Ingeborg Nordvik
2. Varamedlem:          Ola J. Nordvik

Revisorer:                    Karin Åsbø og Sven Olav Svinvik
Valgkomite:                 Anne Mari Eilertsen og Rune Måøy

Først publisert: 28. mars 2011, 02:00 - Sist oppdatert: 18. april 2021, 16:16

Nyheter knytta til Nordvik Grendalag

Nordvik grendalag: Inviterer til fredagsquiz

Jon Olav Ørsal Onsdag 23. januar 2019

Førstkomande fredagskveld blir du invitert til å bli med og sette ditt eige kunnskapsnivå på prøve. Det skjer i Nordvik forsamlingshus frå kl. 20.00 og det er grendelaget som står som arrangør av fredagsquiz. – Dette er eit prøveprosjekt, seier Ola Magne Nordvik som er «spørsmålmakar» denne kvelden, og han fortel at det vil bli både lokale spørsmål og spørsmål med regionalt og nasjonalt tilsnitt.


Sosialt med romjulsmarsj på Nordvik

Sverre Kjølstad Sundag 30. desember 2018

Godt over 50 personer med stort og smått deltok på romjulsmarsjen som Nordvik Grendalag arrangerte. Det var de fleste av det sittende styret som hadde lagt til rette med servering av kakao, gløgg og pepperkaker. Andreas Bele fungerte som fyrbøter, noe som gjorde at det brant lystelig i peisen ved enden av grillen.


Romjulsmarsj også på Nordvik

Elinor Bolme Sundag 30. desember 2018

I dag er det nordvikgardingane som arrangerer romjulsmarsj. Dei har oppmøte ved leikeplassen i Sollia mellom 13 og 14 og håper at mange kjem og blir med. Dei fristar både med kakao, gløgg og pepperkaker.


Juletrefest på Nordvik

Elinor Bolme Sundag 23. desember 2018

Nordvik grendalag arrangerer tradisjonell juletrefest 2. dag jul i forsamlingshuset på Nordvik.


Utgravingane på Nordvik er ferdige – uvisst når området blir frigjeve

Jon Olav Ørsal Torsdag 13. desember 2018

Dei siste 3-4 vekene har det vore hektisk aktivitet i det nye bustadfeltet på Øygarden på Nordvik. Under opparbeiding av det nye bustadfeltet vart det funne fleire restar etter gravrøyser, men gamle kol- og beinrestar. Dei siste vekene har det altså gått føre seg utgravingar av fleire funn som virka interessante – no avsluttar dei arbeidet. Foto: Driva/Jon Olav Ørsal


Spennande på Nordvik – utgravingane fortsett

Jon Olav Ørsal Torsdag 22. november 2018

Feltleiar Monica Svendsen frå NTNU Vitenskapsmuseet la ikkje skjul på at ho er spent på kva dei kjem til å finne, når dei no fortsett utgravingane på Øygarden bustadfelt. På seinsommaren var dei her og gjorde funn av fleire røysfelt, og det er gode sjansar for at det er gravfelt seier ho. – Sist dei […]


Arkeologane inviterte på omvisning i feltområdet

Jon Olav Ørsal Torsdag 16. august 2018

Det har vore mykje ståhei rundt arkeologane som har funne fornminne i Øygarden bustadfelt og som dei siste 3 vekene har vore her på feltarbeid og finne meir enn dei hadde rekna med. Dei to arkeologane, Ole Husby frå Surnadal og Vegar Hyttebakk frå Innset, er no ferdige i denne omgang, og ønska å invitere interesserte til å kome på ein infokveld med omvisning og orientering om kva dei har jobba med og litt om gravrøyser og gravplassar dei ha funne


Starta tomtearbeidet i det nye bustadfeltet

Jon Olav Ørsal Torsdag 16. august 2018

Medan arkeologane ligg på kne og graver etter fornminner i Øygarden bustadfelt, så er Tonje Kristin og Ivar Vikan komne i gang med tomtearbeidet på nabotomta. Dei har venta lenge på å kome i gang, og no er altså Per E. Gjeldnes Maskin i gang med gravearbeidet. I løpe av vinteren skal huset bygges og vi satsar på å kome inn i nytt hus til påske neste år, seier Tonje Kristin og Ivar som sjølvsagt er glad for å være i gang.


Nye gravfunn dukkar opp på Nordvik

Jon Olav Ørsal Onsdag 15. august 2018

Dei to arkeologane fra Vitenskapsmuseet i Trondheim har etter kvart fått det travelt i sitt utgravingsarbeid i Øygarden bustadfelt. Stadig nye funn fører til tidsnød, og dei siste dagane har dei funne enno ei gravrøys som truleg inneheld fleire graver. I gravrøysa har dei funne både kol og brent bein og vi forstår at det er ein spennande jobb dei to utfører.


Infokveld med arkeologane – oppdatert

Jon Olav Ørsal Måndag 13. august 2018

I det nye bustad og hyttefeltet på Øygarden på Nordvik har det verkeleg foregått i sommar. Vatn Maskinstasjon har jobba med infrastrukturen i heile feltet og det har vorte både vegar , vatn og kloakk. Dei har også funne mykje rart, eller rettare sagt gammelt, som har gjort at arkeologane har funne bustadfeltet interessant. – Om det er gamle nordvikgardingar dei har funne det veit ikkje vi, men torsdag 16. august kl 19.00 vil dei iallfall stille opp og informere om sine funn. Nye funn har gjort at dei er komne i tidsnød og derfor startar infokvelden med omvisning i feltet og da gjeld det å kle seg etter forholda! Det er derfor lurt å ta med regnklær eller paraply.


Fin, ny informasjonstavle oppsett i Svinvika

Dordi Jorunn Halle Onsdag 6. juni 2018

Onsdag kveld i nydeleg ver vart ei ny og fin informasjonstavle oppsett ved starten av Svinvikrunden. Her kan ein lese historie om dei tre vegane som har utgangspunkt i Svinvika- vegar som er bygde i kvart sitt hundreår. Vidare er det opplysningar om trimruta, altså, Svinvikrunden, kart og bilete


17. mai – program for feiringa på Nordvik

Jon Olav Ørsal Laurdag 12. mai 2018

På Nordvik startar feiringa av nasjonaldagen med folketog frå Oppistua og innover til Nordvik forsamlingshus, der det er både feiring, servering og tale for dagen. Leikar for borna er det også – og det skjer på Øygarden Stadion – rett i nabolaget.