Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

«Gullmaskin» og «Poste Restante»

Dordi Jorunn Halle Sundag 30. juli 2023

Under familiedagen i Stangvik 28. juli var det også opning av kunstutsillingar i «Galleri Bondehuset». To av kunstnarane der var Brit Dyrnes og Jørgen Moe.

«GULLMASKIN»

Jørgen Moe hadde henta inspirasjon frå historia til «Gullkongen» Fredrik Bruseth til keramikkskulpturen sin «Gullmaskin». Far til Fredrik var klokkar Christen frå Brusethaugen i Todalen. Fredrik gjorde det stort som gullgravar i Alaska og tente seg søkkrik, og han støtta mange gode formål som til dømes vegbygging til Todalen, orgel til kyrkjene i Stangvik og Todalen, Roald Amundsen og til bygging av Bondehuset i Stangvik. Moe fortalde at han var bergtatt av historia i til Fredrik og familien hans, og det er utgangspunktet for kunstverket «Gullmaskin». 

Skulpturen er illustrert med utklipp frå tida da det var gullgraving i Alaska. Foto: Dordi J H

Detalj frå skulpturen «Gullmaskin». Foto: Dordi Jorunn Halle.

«POSTE RESTANTE» 

Brevskrinet til Brit Dyrnes. Foto: Dordi Jorunn Halle.

Brit Dyrnes som presenterer utstillinga si slik: «Poste restante er den internasjonale termen for at en forsendelse kan hentes av en mottaker på et postkontor.

Jeg har kalt mitt kunstprosjekt til denne utstillingen «Poste Restante» fordi jeg stiller ut mine verk for publikum – som så tar med seg sine inntrykk og opplevelser – og leser de slik de vil. Selv reiser jeg mye i mitt kunstneriske virke. Jeg forflytter meg i tid og sted. Samler inntrykk og materialer. Som et brev, postkort eller en forsendelse er jeg på vandring.»

Brit Dyrnes har under reisene sine sendt postkort til familie og vener, og det gjorde dei fleste som var på ute på reise «før i tida». No blir ferieminne og turbilete sendt og delt med SMS, Instagram, Snapchat og andre nettkanalar. Alle som var innom utstillinga fekk postkort.

Postkort frå reisene til Brit Dyrnes. Foto: Dordi Jorunn Halle.

Kunstutstillinga i Bondehuset vil stå fram til 20. august. Opningstider er frå klokka 11 til 14 til alle dagar med unntak av måndagar.

Stangvik Bygdelag og Stangvik Historielag er medlemmer i todalen.no.

 

 

Først publisert: 30. juli 2023, 23:18 - Sist oppdatert: 31. juli 2023, 17:18