Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen Elveeigarlag

Todalen Elveeigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 11. april 2022, 17:48

Nyheter knytta til Todalen Elveeigarlag

Vårløysinga er i full gang.

Jon Olav Ørsal Laurdag 6. juni 2020

Tida for vårløysing i fjellet er forlengst komen, og sjølv om vi opplevde å få mykje nysnø for 2-3 veker sia, så er vårløysinga no i full gang, og det ber da også elva preg av.  Dei siste dagane har NVEs målestasjon ovafor Storfossen målt mellom 30 og 60 m3/sek kvar dag. Vassføringa så langt toppa seg i går med omtren 60 m3/sek.  Men mildvêret vil nok fortsette, og vi må nok rekne med stor vassføring i fleire veker framover.  Det er nemleg mykje og vannrik snø i fjellet – og alt skal ned etter elva.


Elveeigarlaget planlegg ny sesong – årsmøtet er utsett

Jon Olav Ørsal Laurdag 28. mars 2020

På lik linje med mange andre lag og organisasjonar har Todalen Elveeigarlag utsett sitt årsmøte på ubestemt tid. Det er sjølvsagt situasjonen med risiko for spreiinga av koronavirus som er årsak til det, melder leiar Arbjørn Karlsen i elveeigarlaget. Karlsen fortel vidare at det sittande styret i elveeigarlaget av same grunn vil fortsette i sine funkjonar inntil vidare. 


Her skal det klekkast nye todalingar

Jon Olav Ørsal Måndag 24. februar 2020

Måndag vart vi invitert med på utsetting av øyerogn i Toåa. Rossåa settefisk setter årleg ut smolt og 1-årig yngel, og dersom dei har overskot på rogn blir det sett ut befrukta rogn – øyerogn – i såkalla Vibertboksar.  Til saman var det mellom 19- og 20.000 øyerogn som skulle settast ut på 2 plassar i Toåa.  Nokre vart sett ut ved Romåhølen, medan resten vart sett ut ved Engjavadet i Halanesset. 


Skikkeleg pådrift for turstiprosjektet

Jon Olav Ørsal Laurdag 18. januar 2020

Dei siste par månadene har prosjektet Toåa tursti kome i skuggen av julefeiringa, men no blir det full rulle utover våren, fortel Elinor Bolme som er ein av initiativtakarane for prosjektet. Laurdag var det dugnad, der skogrydding stod på dagsorden. Rundt 20 deltakarar på dugnad denne laurdag føremiddagen er heilt storarta, seier Nils Ove Bruset som er leiar i Todalen I.L. som står attafor prosjektet som største bidragsytar.


Mildvêr og stabil vêrtype i vente

Jon Olav Ørsal Fredag 22. november 2019

Etter ein lang og kald periode er det no duka for litt mildare vêr dei komande dagane. Vi kan faktisk vente oss nokre få varmegrader og søraust vindretning fram til torsdag i neste veke. Da blir det igjen litt kaldare, med nokre få kuldegrader i starten – men altså stabil sør-aust vindretning uten nedbør heilt fram til neste helg.


Toåa 2019 – sesongen ebbar ut

Jon Olav Ørsal Onsdag 14. august 2019

Når dette skrives er det knappe 30 timar til laksefiskesesongen 2019 er slutt i Toåa. I Toåa er det fiske etter dei anadrome fiskeslaga, laks og aure, frå og med 15. juni til og med 15. august. Denne sesongen har vore prega av lite nedbør og dermed låg vassføring. Den siste tida har vassføringa vore mellom 1 og 2 m3/sek ved Storfossen, og det er alt for lite. Det bør være minst 8-12 m3 for at det skal vøre god fiskarelv, fortel erfarne laksefiskarar.


Toåa: Gytebestandsmålet vart nådd

Jon Olav Ørsal Måndag 15. juli 2019

Fylkesmannen og Miljødirektoratet følgjer laksefisket i elvane, og signaliserte tidlegare i vår at det skulle gjerast ei midtsesongevaluering av laksefisket i elvane. For Toåa vart dette gjort for nokre dagar sia, og Todalen elveeigarlag konkluderer med at gytebestandsmålet er nådd, og er nøgd med det, seier leiar Asbjørn Karlsen. Dermed er det klart at det ikkje blir sett i verk regulerande tiltak for laksefisket i Toåa.


Toåa: No bit laksen

Jon Olav Ørsal Laurdag 6. juli 2019

Etter at laksefisket starta 15. juni har det vore variabelt fiske, med 3-4 lakser de par første dagene og deretter har det vore både for lita og for stor vassføring. Etter at siste regnvêret ga seg har vassføringa gått ned frå rundt 30 m3/sek til rundt 10 m3/sek i dag. Det blir rekna for å være fin fiskarelv, og etter at sola har varma litt er også temperaturen på plass. Sjølv om ikkje laksebørsen er oppdatert veit vi at det i dag vart landa ein laks på 9 kg i Romåhølen.


Laksefisket: Vêrforandring og betre elvefiske i vente

Jon Olav Ørsal Sundag 30. juni 2019

Dei to første vekene har det gått litt tregt med laksefisket. Til saman er det landa 7 laks i denne perioden, men gjennomsnittsvekta er rimeleg bra på 5,5 kg – den største var på 9,3 kg og teken på flue. 6 av dei 7 første laksane er forresten tekne på flue, fortel Tove T. Brøndbo i Todalen elveeigarlag.


Tar ein trudelutt på gitaren i pausen

Jon Olav Ørsal Torsdag 20. juni 2019

Terje Kristiansen er godt kjent i Toåa og har fiska laks her i mange år – i fjor var han dreng på Todalshytta og fekk skikk på rododendronhagen oppå der.  I dag trefte vi Terje ved hengebrua – oppdaga at det stod ein open gitarkasse ved bilen der.  Dermed vart det ein stopp for å […]


Landa første laksen etter ein halvtime

Jon Olav Ørsal Laurdag 15. juni 2019

Ved midnatt gikk startskotet for laksefisket i Toåa. Ein halvtimes tid gikk det før Ole Martin Øyen landa den første laksen – eit flott eksemplar på rundt 7 kg. Dette lover godt for årets sesong som er spådd å bli ein sesong med mykje stor laks.


Mens vi venter på starten på laksefisket

Jon Olav Ørsal Torsdag 13. juni 2019

Natt til lørdag starter laksefisket i Toåa. For mange laksefiskere blir ventetiden den siste kvelden lang og dette vil elveeigarlaget gjøre noe med. Derfor inviteres det til felles «laksestart» i Kaffekroken på matkroken Todalen denne kvelden.