Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen Elveeigarlag

Todalen Elveeigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 11. april 2022, 17:48

Nyheter knytta til Todalen Elveeigarlag

I dag starter salet av fiskekort i Toåa

Jon Olav Ørsal Torsdag 15. april 2021

Styret i Todalen Elveeigarlag har sendt oss ei pressemelding, der dei ønsker å informere om nye fiskeregler i Toåa for årets sesong. Elveeigarlaget skal teste ut ein ny modell for fiskeutleie i Toåa for sesongane 2021 og 2022. Over 85% av den ca 8 km lakseførande strekninga i Toåa skal ingå i eit valdsamarbeid, der det tilretteleggast for fiskeutleie til ulike segment av laksefiskere.
Tove Talgø Brøndbo frå styret fortel at det har vore jobba intenst dei siste dagane med å få mykje på plass, og i morgon torsdag starter salet av fiskekort i Toåa. Bla vidare og les pressemeldinga frå elvaeigarlaget…


Alt i gang med booking av ny sesong på Todalshytta

Jon Olav Ørsal Torsdag 1. april 2021

Arve Evensen er vertskap på Todalshytta for andre sesongen, og er alt no i gang med booking av årets sommarsesong.  Arve opplever travle dagen med oppgradering av hytta, og må være i mål før sesongen startar – det nye kjøkkenet er alt på plass og klar til bruk.  Arve fortel at han opplever stor usikkerheit i samband med koronasituasjonen og har enno unngått booking av utanlandske kundar.  Endring av reglement skjer ofte kortsiktig, og det gjer at situasjonen blir veldig usikker og vanskeleg å handtere.


Særskilt tilgang for fiske i Toåa for lokalbefolkning i 2021

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. mars 2021

Det lakker og lir mot en ny sesong for laksefiske i Toåa.  Årets- og neste års sesong vil bli spennende for Todalen Elveeigarlag som setter i gang en prøveordning.  Det har i vinter vært jobbet med et nytt opplegg som vil innebære et tak for antall samtidige fiskere i Toåa.  Samtidig er det lagt vekt på at en skal ta vare på lokale fiskere både med tanke på tilgjengelighet og pris. 


Todalen Elveeigarlag vil gjøre Toåa mer attraktiv for laksefiskerne

Jon Olav Ørsal Torsdag 4. februar 2021

I en pressemelding som er distribuert i dag har Todalen Elveeigarlag informert om arbeidet som er gjort for å endre vilkårene for laksefisket i Toåa. I første omgang er det en prøveordning på 2 år, der Todalen Elveeigarlag og Todalshytta AS inngår eit samarbeid om salg av laksefiske. Det legges tilrette både for lakseturisme og lokalt folkefiske står det i pessemeldingen som du kan lese nedenfor:


Ein eventyrleg sesong i Toåa

Jon Olav Ørsal Fredag 14. august 2020

Etter to månader med eit eventyrleg laksefiske så ebbar sesongen ut natt til søndag. Laurdag 15. august kl 24:00 er det slutt for laksefisket i Toåa for i år.  To dagar før slutt er status at det er teke 146 laks på til saman 512 kg.


Laksefisket kan faktisk være gratis i Toåa…

Jon Olav Ørsal Laurdag 25. juli 2020

Årets lakseseong er godt og vel passert midtsesongen, men er langt i frå at ein kan seie at den er på hell.  Laksefisket som starta 15. juni går fram til 15. august, så det er enno 3 veker att.  Så langt i sesongen (25. juli) er det meldt inn tilsaman 108 laksar, med samla vekt på 419 kg.  Den største laksen som er teken så langt i år er på 11 kg, og gjennomsnittsvekta så langt i sesongen er på 3,9 kg. Viste du forresten at det går an å fiske gratis i Toåa?


Midtsesongevaluering for Toåa – begrensningar i laksefisket

Jon Olav Ørsal Laurdag 11. juli 2020

Før fiskesesongen starta har direktoratet bebuda midtsesongevaluering, slik som det har vore dei siste åra. Leiar i Todalen elveeigarlag fortel at styret har utført pålagt midtsesongevaluering.  – Det har vore bra fiske i årets sesong, mange fiskarar og stor vassføring i elva.  Styret føler at det no er behov for å innføre begrensning i fisket etter stor laks – spesielt holaks. 


Eventyrleg fiske så langt i sesongen

Jon Olav Ørsal Fredag 3. juli 2020

Så langt i sesongen – etter 19 dager – er det kome på land 53 laksar i Toåa som er meldt inn i Laksebørsen.  Det er eit veldig bra resultat, og når ein tenker på gjennomsnitt vekta så vidt tippar over 5 kg, så må dette være det beste resultatet som er oppnådd «i nyare tid».  Til saman er det 9 laksar som kan klassifiserast som storlaks på over 7 kg og dei to største er på 10 kg kvar.


Laksen biter i sol og varme

Jon Olav Ørsal Laurdag 20. juni 2020

Vi har rimeleg gode bevis på at laksen biter godt i sol og varme. Dei siste dagane har vore utfordrande for ein og kvar som må jobbe og stå på.  Men vi kan ikkje klage, for det er vel akkurat slike dagar vi har drømt om å oppleve under sydens sol.  I Toåa biter iallfall laksen godt, og i løpet av dei 6 første dagane i årets sesong er det kome på land tilsaman 20 laksar med ei gjennomsnittsvekt på 5,4 kg og den totale fangsten er i skrivande stund kome opp i 108,7 kg.


Storlaksen sleit seg laus og forsvann

Jon Olav Ørsal Torsdag 18. juni 2020

Det har vore godt fiske i Toåa sia starten på laksefisket natt til måndag. På laksebøresn er det i skrivande stund registrert 12 laksar med ei gjennomsnittsvekt på 5,8 kg, og av desse er det 4 laksar over 7 kg, som dermed kan betegnast som storlaks.  Men dramatikken i dag skjedde på Ramsøyvaldet…


Nok eit skikkeleg napp i Raudåhølen

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. juni 2020

Kjell Vidar Sigvartsen er dagens mann i Raudåhølen – 10,0 kg viste vekta da laksen var komen på land etter 25 minutt med spenning. For spenning var det til gangs da laksen mesta var komen inn – og så rusa utatt rundt 50 meter igjen. Eg må berre tilstå at eg vart litt skjelven før eg fikk han på land, seier Kjell Inge som kjem frå Eidsvoll.


Johan hadde flaks?

Jon Olav Ørsal Måndag 15. juni 2020

Det kan kanskje ikkje være berre flaks når ein får to storlaksar med berre nokre timars mellomrom.  Det gjorde nemleg Johan Nygård frå Vågland og det er ikkje første gongen han tek storlaks i Toåa.