Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen Elveeigarlag

Todalen Elveeigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 11. april 2022, 17:48

Nyheter knytta til Todalen Elveeigarlag

Sesongopning i Toåa ved midnatt

Stig Husby Tysdag 14. juni 2022

Tirsdag kveld frå kl 20:00 så inviterer Arve Evensen og Todalshytta både Todalinger og andre interesserte til opningskveld for årets laksefiske i Toåa.


Tysdag kveld markeres starten på årets laksefiske i Toåa

Jon Olav Ørsal Måndag 13. juni 2022

Laksefisket i Toåa startar nemleg ved midnatt, og det er det nok mange som har gledd seg til. På Todalshytta markerer vi dette med konsert av Linda og Frank «Spoon» Botten – i tillegg til at vi byr på god mat og drikke, fortel Arve Evensen på Todalshytta


Dugnad og klargjering til sesongstart

Jon Olav Ørsal Tysdag 10. mai 2022

Tysdag kveld var det dugnad og klargjering for laksefisket i Toåa. Laksefisket startar først 15. juni, dugnadsgjengen jobba med å få alle skilta på plass ved elva, og på strekninga Meet til Nedre Oddøyhølen er skilting og rydding prega av «Gyda» som laga 10-årsflaum i To


Fiskekort i Toåa legges ut til sal

Stig Husby Onsdag 27. april 2022

Førstkommande fredag 29. april legges sesongens fiskekort i Toåa ut for sal. Dei blir tilgjengelig på fredag frå kl. 12.00, fortel Tove Talgø Brøndbo i Todalen Elvaeigarlag.


Årsmøtet vel i hamn

Stig Husby Onsdag 13. april 2022

Tirsdag kveld inviterte styret i Todalen Elvaeigarlag til årsmøte i Todalen Ungdomshus. Formann Asbjørn Karlsen hadde kalt inn til vanlege årsmøtesaker, og var kveldens ordstyrar. Todalen Elvaeigarlag legg attom seg eit svært innhaldsrikt og aktivt fjorår, noko som er litt spesielt med tanke på pandemi og koronasituasjon. Asbjørn kunne fortelle at det hadde vore 23 styremøter gjennomført i 2021, og det fortel vel sitt om eit travelt år for styret.


Årsmøte i Todalen Elveeigarlag tirsdag 12. april kl. 19.30.

Stig Husby Måndag 11. april 2022

Styret i Todalen Elveeigarlag minner med dette om sitt årsmøte i Todalen Ungdomshus tirsdag 12. april kl. 19.30.  Alle medlemmer er velkomne til årsmøtet. Det blir vanlege årsmøtesaker og enkel servering.


Todalen Camping førebur seg på ny sesong

Stig Husby Sundag 10. april 2022

Vi har fått melding frå Todalen Elveeigarlag og formann Asbjørn Karlsen om at Todalen Camping førebur seg på ein ny sesong. Det planleggast opning frå 1. mai i år, og campingplassen vil bli dreve av Todalen Elveeigarlag


Hengebrua fikk hard medfart av stormen

Jon Olav Ørsal Måndag 17. januar 2022

Ein skal kankje ikkje skulde på Gyda, det som stormen har herja med i natt.  I nattens mulm og mørke har iallfall Hengebrua ved Heggøyann fått hard medfart, og er såleis stengt inntil vidare.  Det er gangbanen som er vrengt, slik at det ikkje er muleg å ta seg fram over brua slik som den ligg no.  


Ein liten juleflaum på gang?

Jon Olav Ørsal Laurdag 18. desember 2021

Det har vore mykje nedbør det siste døgnet, med vassføring på rundt 42 m2/sek ved Storfossen, og det ser ut til å stabilisere der omkring.  Per definisjon kan vi nok ikkje kalle dette for flaum, da NVE har definert middelflaum i Toåa til å være minst 74 m/sek – men stor elv er det da etter årstida å dømme.


Minner om årsmøtet, som blir digitalt

Jon Olav Ørsal Onsdag 24. november 2021

Todalen elveeigarlag minner om sitt årsmøte torsdag 25. november 2021 kl 19.30.  På grunn av utviklingen i koronasituasjonen blir møtet gjennomfør digitalt, og IKKE i Sanitetshuset, slik som det står i den opprinnelige innkallingen til årsmøtet, melder styret i elveeigarlaget. 


Mykje regn og flaumstore elvar – oppdatert

Jon Olav Ørsal Onsdag 25. august 2021

Det var nok inga overrasking av det var flaumstore elvar i dag tidleg, etter som yr.no i sinemeldingar har åtvara om til dels store nedbørsmengder lokalt.  Her på berget kan vi lese på ein av dei lokale verstasjonane at det var mykje nedbør både ein periode i går kveld og ein periode i 2-3 tida i natt. 


Laks Ola Einar

Rekordarta avslutning på lakseseongen

Jon Olav Ørsal Måndag 16. august 2021

Til dels store nedbørsmengder sørga for skikkeleg fiskarelv dei siste par dagane – natt til søndag var toppen på vassføringa på 48 m3/sek, men minka for ned igjen på 20-talet på søndag ettermiddag.  De to siste dagene vart det faktisk teke 11 laksar  – dei to største på 9 og 10,5 kg medan resten var […]