Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for mars, 2021

Vi fann 90 artiklar i dette arkivet.


Utsett årsmøtet til den 16.juni

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 19. mars 2021

Todalen Grendalag sitt årsmøte var beramma til måndag 15.april. På det digitale styremøtet i Grendalag i går kveld, vart det vedteke å utsette årsmøtet til onsdag 16.juni kl. 19:00. Bakgrunnen for vedtaket er dei gjeldande smittevernreglane for årsmøter, som både krev påmelding og god avstand (minimum 1,5 meter) mellom møtedeltakarane. Grendalaget ønsker at flest mogleg skal få høve til å delta på årsmøtet, difor blir årsmøtet utsett. 


Surnadal kommune – koronavaksinering veke 12 og i påskeveka

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 19. mars 2021

Torsdag kveld kom det ei oppdatering frå Surndal kommune om vaksineringa i veke 12, og påskeveka. Kommunen kallar inn fortløpande til vaksinering til første ledige vaksineringsdag, og det er viktig å gje rask tilbakemelding på innkallinga, òg om du takkar nei til vaksinering. Kommunen vaksinerer framleis gruppe 3 (75 – 84 år) med vaksinetypen Comirnaty frå BioNTech/Pfizer.


Årsmøte på den digitale måten – oppdatert

Jon Olav Ørsal Torsdag 18. mars 2021

Styreleiar I Todalen.no, Stig Husby var nok litt spent på korleis det skulle gå å arrangere årsmøtet på digistalt vis, med møtedeltakarane plassert framfor skjermen på kvar sin PC eller iPad. Men det var ingen grunn til å engste seg, for det gikk fort og grei å koble opp dei 12-13 møtedeltakarane og så var det berre å sette gå i gang med saklista.  Med vanlege årsmøtesaker så gikk både opprop, årsmelding og rekneskap unna i ein fei.


Er du interessert i stadnamn?

Jon Olav Ørsal Torsdag 18. mars 2021

Todalen historielag har mange jarn i elden, og må finne seg i å prioritere arbeidsoppgåver med å sikre at historia blir teken vare på så bra som muleg.  Eit prosjekt dei no held på og bles nytt liv i er registrering av stadnamn.  Er du interessert i stadnamn og kan tenkje deg å ta del i dette arbeidet vil nok historielaget sette stor pris på det.  I Todalen ungdomshus har Sven Olav Svinvik, Eivind Grønmyr og Ragnar Halle rigga seg til med kart og info-mapper for å finne ut kvar det er gjort minst med tanke på registrering av gangle stadnamn.  


Hugs Todalen.no sitt digitale årsmøte i kveld

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 18. mars 2021

I kveld klokka 20:00 arrangerer Todalen.no digitalt årsmøte. Alle medlemmer er velkomne til å vere med. Du melder deg på ved å trykke på lenka nedst på sida. Etter at du har gjord det, vil systemansvarleg sleppe deg inn i møtet. Linken vil vere open for påmelding og innslepp frå klokka 19:45


Årsmøte i Nordvik Båtforening

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 18. mars 2021

Nordvik Båtforening kallar inn til årsmøte måndag 29.mars klokka 19:00 i Nordvik forsamlingshus. Nordvik Båforening arbeider for tida med utviding/renovering av småbåthamna og opparbeiding av friluftsområdet rundt hamna. Det vil bli orientering om dette på møtet. På grunn av koronareglane som gjeld for årsmøter, så er det påmelding til årsmøtet i år. Påmelding til Per P. Gjeldnes på mobil: 971 48 806 innan torsdag 25.mars. 


Støtt Todalen sokneråd og Kirkens Nødhjelp sin digitale fasteaksjon

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 17. mars 2021

Som ein direkte konsekvens av smittevernreglane i samband med Koronasituasjonen, er Todalen sokneråd og Kirkens Nødhjelp sin tradisjonelle Fasteaksjon digital i år ôg, slik som i fjor. Fasteaksjonen er Norges andre største innsamling, og har vore arrangert i meir enn 50 år. Tidlegare år er det konfirmantane som har stått for  bøssebæringa. I fjor vart innsamlinga heildigital, slik den òg blir i år. Kristian Gjeldnes, leiar i Todalen sokneråd, fortel at dei har eit mål om å samle inn 5.000,- kroner i Todalen sokn. Han håper difor på god respons på den digitale innsamlingsaksjonen. 


Informasjon om royalbehandlede kledninger – oppdatert

Jon Olav Ørsal Onsdag 17. mars 2021

I ei felles pressemelding fra Alvdal Skurlag, Talgø MøreTre og Marnar Bruk informerer produsentene av royalbehandlet kledning om resultatet av den bebuda testinga som har pågått den siste tiden.  Bjørn Hauglann som er divisjonssjef for Salg og marked i Talgø MøreTre fortel at denne saken har fått stor fokus både hos Talgø, forhandlere/entreprenører og blant forbrukerne. I arbeidet med branntestingen har ekspertise på alle felt vært involvert, og som sagt følger en felles pressemelding nedenfor.


Særskilt tilgang for fiske i Toåa for lokalbefolkning i 2021

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. mars 2021

Det lakker og lir mot en ny sesong for laksefiske i Toåa.  Årets- og neste års sesong vil bli spennende for Todalen Elveeigarlag som setter i gang en prøveordning.  Det har i vinter vært jobbet med et nytt opplegg som vil innebære et tak for antall samtidige fiskere i Toåa.  Samtidig er det lagt vekt på at en skal ta vare på lokale fiskere både med tanke på tilgjengelighet og pris. 


Påskevettreglane frå Regjeringa

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 15. mars 2021

Fredag kom Regjeringa med sine påskevettreglar for påska 2021, og dei seier følgande: Det er snart påskeferie, og i samband med den kjem regjeringa med anbefalingar for korleis ferien kan gjennomførast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte. Kløvertur i Toåa tursti

Dordi Jorunn Halle Sundag 14. mars 2021

Todalen sanitetsforening inviterer til kløvertur måndag 15. mars.  Oppmøte ved Hals/Matkroken og start derifrå kl. 11:00.