Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Informasjon om royalbehandlede kledninger – oppdatert

Jon Olav Ørsal Onsdag 17. mars 2021

I ei felles pressemelding fra Alvdal Skurlag, Talgø MøreTre og Marnar Bruk informerer produsentene av royalbehandlet kledning om resultatet av den bebuda testinga som har pågått den siste tiden.  Bjørn Hauglann som er divisjonssjef for Salg og marked i Talgø MøreTre fortel at denne saken har fått stor fokus både hos Talgø, forhandlere/entreprenører og blant forbrukerne. I arbeidet med branntestingen har ekspertise på alle felt vært involvert, og som sagt følger en felles pressemelding nedenfor.

Uavhengig brannfaglig ekspertise har testet royalbehandlet kledning mot alternativene som finnes for utvendig kledning av hus. Testene viser at alle produktene har lignende egenskaper når det kommer til brannresistens. Alle hus med trepanel er trygge.
Les mer om testene som er gjort og resultatene de gir, i det vedlagte dokumentet.

I desember ble all produksjon av royalbehandlet kledning stanset, etter at Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) gikk ut med et standpunkt om at regelverket ga grunnlag for at det ble krevd testing for brannklassifiseringen av produktene. Produsentene mener det ikke er krav om testing av royalkledning.
– Vi har nå ventet på svar fra klassifiseringstester fra uavhengige laboratorier i tre måneder. Samtidig har et enormt antall prosjekter over hele Norge stått stille. Vi opplever nå at flere kommuner ikke gir brukstillatelse til bygg med royalkledning. Alt i alt er dette en uholdbar situasjon, sier Terje Talgø, konsernsjef i Talgø.

Testene viser at alle produktene har lignende egenskaper når det kommer til brannresistens. – Alle hus med trepanel er trygge, seier konsernsjef Terje Talgø Arkivfoto: Jon Olav Ørsal

De tre største produsentene av royalprodukter, Marnar Bruk, Talgø MøreTre, og Alvdal Skurlag, har i mellomtiden gått sammen og fått uavhengig brannfaglig ekspertise til å teste royalbehandlet kledning mot de alternativene som finnes for utvendig kledning. Disse sammenligningstestene har sett på kledningene nær sagt alle nordmenn har på husene sine. Dette er kledning som er malt, beiset eller behandlet på lignende måte. Testene viser ingen systematisk eller statistisk signifikant forskjell mellom malt og royalbehandlet kledning når det kommer til brannresistens.
– Når vi ser på testene er det ingen reell forskjell mellom royalbehandlet kledning og de andre trekledningene vi finner på hus i hele Norge. En test som dette kan derfor ikke brukes til å vurdere brannsikkerheten i et bygg. Alle hus med trepanel er trygge, sier Talgø.
Royalbehandlet kledning er ferdigbehandlet når den leveres. Den har derfor samme egenskaper når den settes på husveggen under bygging, som i mange år etter at huset er tatt i bruk. Ubehandlet eller grunnet trekledning, vil derimot ha helt andre egenskaper når den settes på veggen, enn når den er ferdigbehandlet og folk faktisk bor i huset.
– Problemet med saken er jo at man sammenligner epler og pærer. Man sammenligner kledningene i det de er montert på veggen, når det som er interessant er hvordan de står seg når folk faktisk har flyttet inn. Ubehandlet eller grunnet kledning gir lavere verdier i tester, men alle maler eller beiser huset sitt. Sammenligningstestene viser da at royalkledning er like trygt som malt eller beiset kledning, sier Talgø.

– Skjevt testregime
Produsentene har i venteperioden også fått vurdert testregimet grundig. Konklusjonen er at man ikke kan bruke samme test for innvendig og utvendig kledning.
– Kledninger som fremstilles på ulike måter, må behandles likt og være underlagt samme regime. Svaret kan ikke være å stanse produksjon, salg og bruk av alle kledningene folk i Norge bruker. Vi må heller finne en løsning for å raskt akseptere royalbehandlet kledning igjen, slik at både vi og hele verdikjeden kommer i gang med salg og prosjekter igjen, sier Talgø.
I Norge finnes det mer enn 2,2 millioner eneboliger, småhus og fritidsboliger. De aller fleste har malt, beiset eller lignende behandlet trekledning.

Haster å finne en løsning
Royalbehandlet tre har vært en suksesshistorie i snart 50 år. Det har vokst opp hjørnesteinsbedrifter i Alvdal, Marnardal og Surnadal, som i dag har flere enn 300 fast ansatte. Ringvirkningene er enorme hos leverandører, på salg og i byggeindustrien. Prosjekter over hele Norge står stille. Kostnadene kan bli enorme.
– Akkurat nå er vårt eneste fokus å bidra til raske avklaringer på alle måter vi kan. Vi håper alle gode krefter vil bidra til at prosjekter nå kan starte opp igjen og at folk er tilbake i full sving så raskt som overhodet mulig, avslutter Talgø.

Publisert: 17. mars 2021, 12:37