Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Særskilt tilgang for fiske i Toåa for lokalbefolkning i 2021

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. mars 2021

Det lakker og lir mot en ny sesong for laksefiske i Toåa.  Årets- og neste års sesong vil bli spennende for Todalen Elveeigarlag som setter i gang en prøveordning.  Det har i vinter vært jobbet med et nytt opplegg som vil innebære et tak for antall samtidige fiskere i Toåa.  Samtidig er det lagt vekt på at en skal ta vare på lokale fiskere både med tanke på tilgjengelighet og pris. 

Den 15. april starter fiskekortsalget i Toåa for 2021-sesongen. Det vil være flere endringer i fiskeutøvelsen i elva sammenlignet med tidligere år. Dette har bakgrunn i en forsøksordning som Todalen Elveeigarlag skal gjennomføre for sesongene 2021 og 2022. En nærmere beskrivelse av ordningen finnes her.

Stolt laksefisker med en flott fangst. Arkivfoto: Todalen.no

Den største endringen er at det er satt et øvre tak på hvor mange kort som skal selges. Tidligere har det ikke vært noen begrensning på dette, men i 2020 vil det kun bli solgt 20 kort per døgn. Formålet med en stangbegrensning er å gi fiskegjestene våre en forutsigbarhet med tanke på hvor mange andre fiskere man kan påregne å treffe i elva. I tillegg er stangbegrensning fornuftig for den biologiske forvaltninga i elva, da det gir bedre kontroll med fisketrykket og hvor mye laks som tas ut av elva.
Innenfor disse begrensningene ønsker elveeigarlaget å legge særskilt til rette for lokale fiskere. 2 av de 20 døgnkortene vil kun være tilgjengelige for lokale fiskere, og de vil kunne kjøpes til rabattert pris.

Todalshytta har igjen blitt samlingssted for laksefiskerne i Toåa. Foto: Jon Olav Ørsal

Kortsalget vil skje via bookingtjenesten www.elveguiden.no. For å kunne booke rabatterte fiskekort som lokal fisker må man være forhåndsregistrert med en brukerprofil på Elveguiden. Link for registrering:
https://elveguiden.no/no/register

I tillegg må elveeigarlaget få tilsendt følgende informasjon fra de lokale fiskerne som ønsker å benytte seg av dette tilbudet:
•  Hvilket navn og epostadresse som er registrert på brukerprofilen på Elveguiden
•  Navneliste over andre i familien som skal ha tilgang til å benytte seg av ordningen

NB: Det vil ikke være mulig å foreta booking med rabatt som lokal fisker før denne informasjonen har blitt oversendt! For å være sikret tilgang til booking når kortsalget åpner den 15. april må informasjonen være oversendt senest 10. april.

Informasjonen sendes til: tove.talgo@talgo.no 

Todalen Elveeigarlag håper at mange lokale fiskere vil benytte seg av dette tilbudet i sommer!

Publisert: 16. mars 2021, 19:10