Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for mars, 2020

Vi fann 114 artiklar i dette arkivet.


Godt med mosjon, og frisk luft er sunt

Jon Olav Ørsal Laurdag 21. mars 2020

Myndigheita oppfordrar folk som er friske eller i karantene til å kome seg ut for å få frisk luft og mosjon. Det må imidlertid skje på ein trygg måte, der du held avstand til andre til minimum eit par meter. Våre bilder er frå Kårvatn i dag, der det eigentleg skulle vore full trøkk med Norgescup og greier


Konfirmasjonsgudstenestene er utsette til over sommaren

Dordi Jorunn Halle Laurdag 21. mars 2020

Det er bestemt at alle kyrkjelege konfirmasjonar i kommunen blir utsette til over sommaren. Etter råd frå biskopen er det ikkje sett nye datoar for når det blir konfirmasjonsgudstenester i dei ulike sokna.


Fredag 20.03.2020: Statusrapport frå kriseleiinga i Surnadal kommune

Jon Olav Ørsal Fredag 20. mars 2020

Vi har fått dagens ferske statusrapport frå kommuneleiinga i Surnadal kommune. Førebels er det ingen smitte påvist i Surnadal kommune, men det tas høgde for at det kan kome og vi kan lese at kommuneoverlege Bjørn Buan vurderer smittesituasjonen fortløpande med tanke på justering av tiltak


Påkjørsel av dyr – kva gjer du da?

Jon Olav Ørsal Fredag 20. mars 2020

For 2-3 dagar sia vart ein grevling påkøyrt ved Drivhammaren. Grevlingen fekk nok ein skikkeleg smell og døde nok raskt. Etterpå har grevlingen ligget på «lit de parade» på vegkanten i fleire dagar – ingen har brydd seg med å ta kontakt med ansvarleg myndigheit for at dyret kunne bli fjerna.


I dag er det vårjamdøgn – godt at det vårast no!

Jon Olav Ørsal Fredag 20. mars 2020

Eit skikkeleg vårteikn er det nok i seg sjølv at vi er komne fram til vårjamdøgn for 2020. Det betyr at det er det døgnet når natta og dagen er like lang – og det er den faktisk over heile verda. Vanlegvis er vårjamdøgn den 21. mars, men i år er det i dag den 20. mars og det nøyaktige tidspunktet er kl. 03:50 UTC.


Arbeidet med årsskrift nr 19 er i full gang!

Dordi Jorunn Halle Fredag 20. mars 2020

Skriftstyret i Todalen historielag melder at arbeidet med årsskrift nr 19 er godt i gang. Fleire artiklar er i boks, og andre er under arbeid.


Arbeidsplassen min når eg er heime

Elinor Bolme Torsdag 19. mars 2020

Vi fekk kjapt respons på dagens lekseutfordring som var lagt ut til dei i 5. -7. klasse. Det ser ut som dei fleste som sendte oss eit bilde har det triveleg på sine nye «arbeidsplassar». Elevane har oppmøte på datamaskinene sine klokka 9 kvar morgon. Da er det opprop av lærar, og dagens oppgåver blir gjeve. 


Surnadal kommune: Oppdatering etter statusmøte i kriseleiinga i føremiddag

Jon Olav Ørsal Torsdag 19. mars 2020

Surnadal kommune har fortsatt ingen med påvist korona-smitte, noko vi sjølsagt er glade for.  Det er gjennomført ein del prøvar i løpet av veka, men alle prøvane har vore negative. Og situasjonen er slik sett uendra frå i går. Vi elles svært glade for responsen på den invitasjonen vi gjekk ut med på heimesida vår i går, der vi søkte etter helsepersonell.  Nærare 30 personar meldt seg sidan i går kveld, noko vi er svært takksame for, skriv kommunaldirektør Knut Haugen i ei presseorientering. 


Årets fasteaksjon blir digital – og viktigere enn noen sinne!

Jon Olav Ørsal Torsdag 19. mars 2020

Kirkens Nødhjelp har avlyst årets  bøssebæringsaksjon for Fasteaksjonen den 31.03 for å hindre korona – smitte. Årets Fasteaksjon blir digital og er viktigere enn noensinne skriver Gro Hauge Venås som aksjonsansvarlig for Fasteaksjonen i kirken i Surnadal og Rindal.


Korleis ser arbeidsplassen din ut?

Elinor Bolme Torsdag 19. mars 2020

I dag hadde vi lyst til å gi ei ekstra heimelekse til alle elevane som må tilbringe skuledagane heime i lag med søsken, mor eller far. Vi har derfor fått Marit Lediard til å legge inn dette som ein av oppgavene for dagen for elevane i 5. til 7. klasse i Todalen.  Vi ønsker nemleg å få tilsendt eit bilde frå der elevane no sitt og arbeider, slik at vi kan laga ei sak på det her hos oss. 


Dagens korona-oppdatering frå Surnadal kommune

Jon Olav Ørsal Onsdag 18. mars 2020

Det er framleis ikkje påvist korona-smitte i Surnadal kommune, men vi erkjenner at situasjonen raskt kan endre seg og har sjølvsagt fått med oss at viruset no har spreidd seg til nabokommunen. Møre og Romsdal er no det fylket i landet som har færrast antal påvist smitte per 1000 innbyggar. Kommuneoverlegen understrekar at vi alle må jobbe hardt for å oppretthalde dette forspranget og hente ut den positive effekten av dei strenge tiltaka som er sett i verk. Vi veit at isolering er eit tiltak som verkar.


Lockdown – men somme held hjula i gang!

Jon Olav Ørsal Onsdag 18. mars 2020

Arne og Samuel på søppelbilen held hjula i gang, og tømmer søppel etter den ordinære tømmeplana frå ReMidt.  Dei er nok snart dei einaste som jobbar etter ordinær plan, og denne onsdagen er det papir og plast frå Todalen som står på plana deira.