Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for mars, 2020

Vi fann 114 artiklar i dette arkivet.


Fasteaksjonen er i år digital – og viktigere enn noensinne!

Jon Olav Ørsal Fredag 27. mars 2020

Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp har lange tradisjoner, og har foregått som et samarbeid med menighetene som har involvert og engasjert konfirmantene i innsamlingsarbeidet, som på en måte har blitt en del av konfirmantundervisningen. På grunn av «korona-krisen» er ikke dette mulig i år, og dermed må årets innsamling bli digital. Soknerådet er spent på hvordan dette vil virke, men poengterer at det er veldig enkelt og kan gjøres på flere måter.


26.03.2020: Statusrapport frå kriseleiinga i Surnadal kommune

Jon Olav Ørsal Torsdag 26. mars 2020

Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune. I lys av dei strenge nasjonale tiltaka og for å kunne ha betre lokal smittekontroll framover, har kommuneoverlege Bjørn Buan i dag utvida kriteria slik at fleire kan bli vurdert for testing for covid-19 i Surnadal kommune.


Nytt konsept i Todalen: M&M’s -massasje og musikk i fjøset

Elinor Bolme Torsdag 26. mars 2020

Ulike yrkesgrupper er no heilt eller delvis utestengt frå arbeidsplassen og jobbane sine grunna koronaviruset. Ei av desse er Nina Ryan Braaten som til dagleg er massør ved Atleta AS på Skei. Ho har derfor tenkt utradisjonelt, og sendt alle med dyr i bygda eit tilbud om å massere desse, i alle kategoriar, store som små.


25.03.2020: Statusrapport frå kriseleiinga i Surnadal kommune

Jon Olav Ørsal Onsdag 25. mars 2020

Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune.   Kommuneoverlege Bjørn Buan både håper og trur at både nasjonale pålegg og lokale karantebestemmelser vil redusere smittespredninga, samtidig som vi no nytter tida godt for å planlegge effektive smitteverntiltak i ein seinare fase av denne pandemien. 


Heimekontora rundt om

Elinor Bolme Onsdag 25. mars 2020

Vi har no fått inn nokre fleire bidrag i serien vår om ulike heimekontor. Som de ser er det ulik grad av arbeidd som blir gjort, men alle bidrar til å forhindre spreiing av koronaviruset på sitt vis. Messi Batman som er hytteflyktning frå Grytåfeltet tek livet på Kvilbu med stor ro, men er nok likevel ein viktig brikke til at dei isolerte kosar seg.


24.03.2020: Statusoppdatering frå kriseleiinga i Surnadal kommune

Jon Olav Ørsal Tysdag 24. mars 2020

Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune. Gjennom vedtak i dag vidarefører kommuneoverlege Bjørn Buan i Surnadal kommune dei vedtaka som vart fatta 16. mars 2020, etter lov om smittevern. Vedtaket gjeld inntil 31. mars. Heile vedtaket finn ein under nyheiter og statusrapportar på kommunen sine korona-sider.


Nils-Erik skifter «beite»

Jon Olav Ørsal Tysdag 24. mars 2020

Nils-Erik Ulset er ansatt som fagkonsulent i Møre og Romsdal idrettskrets. Dermed er det klart at Ulset skifter beite, etter å ha jobbet et par år hos Kårvatn Fjellutstyr i Todalen.


Ansnessetra og Ansnesleigmålet fra historielaget

Scannarpatrulja ved Ingri og Ragnhild Måndag 23. mars 2020

Pga koronaviruset er nesten all aktivitet utsett eller avlyst, og det blir mindre å skrive om for todalen.no. I det høve vart skannarpatrulja spurt om vi kunne leggje ut bilete på nettsida ei stund framover. Vi har sett saman bilete av setrene/hyttene og folk i ulike motiv frå kvart leigmål


23.03.2020: Statusoppdatering frå kriseleiing i Surnadal kommune

Jon Olav Ørsal Måndag 23. mars 2020

Det er framleis ikkje påvist smitte av covid-19 i Surnadal kommune. Det er utført smittesporing mot annan kommune, men heldigvis med negativt resultat. Kommuneoverlegen opprettheld vedtak om karanteneplikt i 14 dagar for alle studentar som kjem heim til Surnadal.


Etablerer «Beredskapsgruppe Landbruk i Surnadal»

Jon Olav Ørsal Sundag 22. mars 2020

Etter initiativ fra varaordførar Hugo Pedersen vart det før helga nedsett ei beredskapsgruppe landbruk i Surnadal. Gruppa består av leiarane i Bondelag og Småbrukarlag og i saueavlslag, mjølkeprodusentlag, skogeigarlag osv. I tillegg er varaordførar og jordbrukssjef med og ikke minst avløysarlaget.


Klar for neste vakt

Elinor Bolme Sundag 22. mars 2020

Det er ei uverkeleg tid, der alt er snudd opp ned. Eg forstår at mange kan vere både usikre og redde, men det har vore ei utruleg mobilisering for at vi «skal stå han av», skriv ordførar Margrete Svinvik i eit leserinnlegg i dag.


Arbeid i breibandsnettet til Svorka i dag

Jon Olav Ørsal Sundag 22. mars 2020

Svorka melder om at arbeid i breibandsnettet vil føre til brudd på TV- og breibandsleveransen i 20-30 minutt søndag frå kl 10:00 og utover.  Selskapet beklager ulemper som dette medfører!