Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Fasteaksjonen er i år digital – og viktigere enn noensinne!

Jon Olav Ørsal Fredag 27. mars 2020

Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp har lange tradisjoner, og har foregått som et samarbeid med menighetene som har involvert og engasjert konfirmantene i innsamlingsarbeidet, som på en måte har blitt en del av konfirmantundervisningen. På grunn av «korona-krisen» er ikke dette mulig i år, og dermed må årets innsamling bli digital. Soknerådet er spent på hvordan dette vil virke, men poengterer at det er veldig enkelt og kan gjøres på flere måter.

Her har vi laget forslag til hvordan den felles innsamlingsaksjonen for Rindal og Surnadal kan gi sin støtte til Fasteaksjonen i innsamlingsperioden fra 29. – 31. mars. Du kan bruke Vipps, SMS, betalingsfunksjonen via www.fasteaksjonen.no eller overføre fra din bankkonto til innsamlingsaksjonens bankkonto. For å hindre spredning også her hjemme i Norge, vil våre innsamlere i Fasteaksjonen ikke komme på døra.

Velg hvilken måte du vil gi en gave:

– Vipps: Send ditt bidrag til 2426
– SMS: Send kodeord VANN til 2426 (200 kr)
– Sett inn et beløp på gavekontoen vår: 1594 228 7493. Merk gaven med «Fasteaksjonen».
– Betalingsfunksjon på fasteaksjonen.no
– Sosiale medier, og særlig facebook innsamlingsaksjonen i sokna.

Store utfordringer:

Verden står nå overfor en pandemi, som rammer oss alle. I Kirkens Nødhjelp er vi spesielt bekymret for de mest sårbare menneskene i verden. Koronaviruset kan få katastrofale konsekvenser for land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer. Rent vann og god hygiene er livsviktige i denne ekstreme situasjonen. Både for å forebygge videre spredning, men også for å hjelpe de som allerede er rammet. Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for områder med dårlig tilgang til rent vann og dårlige sanitære forhold, for eksempel flyktningleire og slumområder.

– Vi trenger en global dugnad for å begrense spredningen av COVID-19 i de mest sårbare landene. Vi er svært bekymret for spredningen som allerede skjer i stadig nye land, også land med svake helsesystemer og svært dårlige sanitære forhold. Pandemien kan i verste fall bremse den økonomiske og sosiale utviklingen i mange fattige land, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er til stede i 30 av de mest sårbare landene i verden. Vi er allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i våre vann- og hygieneprosjekter i flere av de landene vi er til stede i. – Vi må alle bidra til en umiddelbar respons for hindre videre spredning. Vi vurderer nå hvordan vi kan øke innsatsen kraftig, særlig i Midt-Østen og i afrikanske land. Vi ber nå om hjelp fra alle i Norge.

Kirkens Nødhjelp sin årlige Fasteaksjon er Norges nest største innsamlingsaksjon. I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker tilgang til rent vann. 29. – 31. mars skulle 40.000 bøssebærere ha gått dør til dør for å samle inn penger for å gi sårbare mennesker tilgang til rent vann og god hygiene. – I en så krevende situasjon, må vi stå sammen og hjelpe hverandre. Vi er alle sårbare nå. Hjelp oss å hjelpe de mest sårbare. Vær med å redd liv og støtt oss digitalt i årets fasteaksjon.

For å hindre spredning også her hjemme i Norge, vil våre innsamlere i Fasteaksjonen ikke komme på døra.

Todalen sokneråd er medlem i Todalen.no

Publisert: 27. mars 2020, 09:51