Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Elveeigarlag Arkiv

Vi fann 159 artiklar i dette arkivet.


Nok eit skikkeleg napp i Raudåhølen

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. juni 2020

Kjell Vidar Sigvartsen er dagens mann i Raudåhølen – 10,0 kg viste vekta da laksen var komen på land etter 25 minutt med spenning. For spenning var det til gangs da laksen mesta var komen inn – og så rusa utatt rundt 50 meter igjen. Eg må berre tilstå at eg vart litt skjelven før eg fikk han på land, seier Kjell Inge som kjem frå Eidsvoll.


Johan hadde flaks?

Jon Olav Ørsal Måndag 15. juni 2020

Det kan kanskje ikkje være berre flaks når ein får to storlaksar med berre nokre timars mellomrom.  Det gjorde nemleg Johan Nygård frå Vågland og det er ikkje første gongen han tek storlaks i Toåa.


Vårløysinga er i full gang.

Jon Olav Ørsal Laurdag 6. juni 2020

Tida for vårløysing i fjellet er forlengst komen, og sjølv om vi opplevde å få mykje nysnø for 2-3 veker sia, så er vårløysinga no i full gang, og det ber da også elva preg av.  Dei siste dagane har NVEs målestasjon ovafor Storfossen målt mellom 30 og 60 m3/sek kvar dag. Vassføringa så langt toppa seg i går med omtren 60 m3/sek.  Men mildvêret vil nok fortsette, og vi må nok rekne med stor vassføring i fleire veker framover.  Det er nemleg mykje og vannrik snø i fjellet – og alt skal ned etter elva.


Elveeigarlaget planlegg ny sesong – årsmøtet er utsett

Jon Olav Ørsal Laurdag 28. mars 2020

På lik linje med mange andre lag og organisasjonar har Todalen Elveeigarlag utsett sitt årsmøte på ubestemt tid. Det er sjølvsagt situasjonen med risiko for spreiinga av koronavirus som er årsak til det, melder leiar Arbjørn Karlsen i elveeigarlaget. Karlsen fortel vidare at det sittande styret i elveeigarlaget av same grunn vil fortsette i sine funkjonar inntil vidare. 


Her skal det klekkast nye todalingar

Jon Olav Ørsal Måndag 24. februar 2020

Måndag vart vi invitert med på utsetting av øyerogn i Toåa. Rossåa settefisk setter årleg ut smolt og 1-årig yngel, og dersom dei har overskot på rogn blir det sett ut befrukta rogn – øyerogn – i såkalla Vibertboksar.  Til saman var det mellom 19- og 20.000 øyerogn som skulle settast ut på 2 plassar i Toåa.  Nokre vart sett ut ved Romåhølen, medan resten vart sett ut ved Engjavadet i Halanesset. 


Skikkeleg pådrift for turstiprosjektet

Jon Olav Ørsal Laurdag 18. januar 2020

Dei siste par månadene har prosjektet Toåa tursti kome i skuggen av julefeiringa, men no blir det full rulle utover våren, fortel Elinor Bolme som er ein av initiativtakarane for prosjektet. Laurdag var det dugnad, der skogrydding stod på dagsorden. Rundt 20 deltakarar på dugnad denne laurdag føremiddagen er heilt storarta, seier Nils Ove Bruset som er leiar i Todalen I.L. som står attafor prosjektet som største bidragsytar.


Mildvêr og stabil vêrtype i vente

Jon Olav Ørsal Fredag 22. november 2019

Etter ein lang og kald periode er det no duka for litt mildare vêr dei komande dagane. Vi kan faktisk vente oss nokre få varmegrader og søraust vindretning fram til torsdag i neste veke. Da blir det igjen litt kaldare, med nokre få kuldegrader i starten – men altså stabil sør-aust vindretning uten nedbør heilt fram til neste helg.


Toåa 2019 – sesongen ebbar ut

Jon Olav Ørsal Onsdag 14. august 2019

Når dette skrives er det knappe 30 timar til laksefiskesesongen 2019 er slutt i Toåa. I Toåa er det fiske etter dei anadrome fiskeslaga, laks og aure, frå og med 15. juni til og med 15. august. Denne sesongen har vore prega av lite nedbør og dermed låg vassføring. Den siste tida har vassføringa vore mellom 1 og 2 m3/sek ved Storfossen, og det er alt for lite. Det bør være minst 8-12 m3 for at det skal vøre god fiskarelv, fortel erfarne laksefiskarar.


Toåa: Gytebestandsmålet vart nådd

Jon Olav Ørsal Måndag 15. juli 2019

Fylkesmannen og Miljødirektoratet følgjer laksefisket i elvane, og signaliserte tidlegare i vår at det skulle gjerast ei midtsesongevaluering av laksefisket i elvane. For Toåa vart dette gjort for nokre dagar sia, og Todalen elveeigarlag konkluderer med at gytebestandsmålet er nådd, og er nøgd med det, seier leiar Asbjørn Karlsen. Dermed er det klart at det ikkje blir sett i verk regulerande tiltak for laksefisket i Toåa.


Toåa: No bit laksen

Jon Olav Ørsal Laurdag 6. juli 2019

Etter at laksefisket starta 15. juni har det vore variabelt fiske, med 3-4 lakser de par første dagene og deretter har det vore både for lita og for stor vassføring. Etter at siste regnvêret ga seg har vassføringa gått ned frå rundt 30 m3/sek til rundt 10 m3/sek i dag. Det blir rekna for å være fin fiskarelv, og etter at sola har varma litt er også temperaturen på plass. Sjølv om ikkje laksebørsen er oppdatert veit vi at det i dag vart landa ein laks på 9 kg i Romåhølen.


Laksefisket: Vêrforandring og betre elvefiske i vente

Jon Olav Ørsal Sundag 30. juni 2019

Dei to første vekene har det gått litt tregt med laksefisket. Til saman er det landa 7 laks i denne perioden, men gjennomsnittsvekta er rimeleg bra på 5,5 kg – den største var på 9,3 kg og teken på flue. 6 av dei 7 første laksane er forresten tekne på flue, fortel Tove T. Brøndbo i Todalen elveeigarlag.


Tar ein trudelutt på gitaren i pausen

Jon Olav Ørsal Torsdag 20. juni 2019

Terje Kristiansen er godt kjent i Toåa og har fiska laks her i mange år – i fjor var han dreng på Todalshytta og fekk skikk på rododendronhagen oppå der.  I dag trefte vi Terje ved hengebrua – oppdaga at det stod ein open gitarkasse ved bilen der.  Dermed vart det ein stopp for å […]