Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

God start på laksefisket i Toåa

Jon Olav Ørsal Laurdag 24. juni 2023

Etter halvanna veke med laksefiske i Toåa  er vi eigentleg godt nøgd med fangsten, fortel Stig Husby, som er leiar i Todalen Elveeigarlag (TEL).  – Vi har lagt med mykje arbeid i å forvalte laksefisket dei siste åra, og tykkjer eigentleg at vi har lykkes bra.

Samarbeid
Stig fortel at dei denne sesongen har satsa på hyppige oppsyn – ikkje berre for å føre kontroll, men også for å kome i kontakt med fiskarane for å høyre litt kva dei meiner, og for å få til eit godt samarbeid.  Samarbeider gjer og Todalen Elveeigarlag og Todalen Idrettslag om campingplassen på Bordholmen  – her kan fiskarane campere godt og billig når dei er her på laksefiske – du tek berre kontakt med Laila Bergli og får anvist plass.  Les meir om fisket i Toåa på Elveguiden

Leiar i elveeigarlaget Stig Husby ved Stillhølen. Seinar i haust kan du leie Toås eksklusivt og kan disponere heile 8 stenger. Ta med ein kompisgjen og kom, oppfordrar Stig. Foto Jon Olav Ørsal

Eksklusiv utleie
Seinar i sesongen – nærare bestemt den siste veka som går frå 8.-15 august vil vi prøve oss med ei «eksklusiv veke» der vi vil leie ut det meste av elva med nokre unntak til ein leietakar, som vil få disponere heile 8 fiskestenger.  Dette vil bli marknadsført etter kvar og og du kan få meir info om opplegg og pris ved å kontakte leiaren i TEL.

No er både vassføring og temperatur på plass og det ligg tilrette for godt fiske. Bildet er fra Ramsøya som har privat fiske. Foto Jon Olav Ørsal

Satsar på ungdommen
Husby fortel også at TEV også satsar på å engasjere ungdommen – vi opplever ei forgubbing i laksefiske, og vil derfor prøve å få med oss fleire ungdomar. Derfor vil det i løpet av sesongen bli arrangert eit kurs i kasteteknikk og fluefiske. Tidspunkt kjem vi attende på, seier Husby.

Publisert: 24. juni 2023, 14:54